XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»CÁC NGÀY TIỆC

Các Ngày Tiệc Tứ Phủ

Các Ngày Tiệc Tứ Phủ Công Đồng
 
 
Ngày tiệc hay là ngày lễ tiết hầu Tiên thánh trong Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ là ngày lễ quan trọng đối với các con hương đệ tử
Một số ngôi đền sẽ gộp chung ngày tiệc lễ thánh trùng với ngày lễ hội một số ngôi đền thì tổ chức tách biệt
Những ngày tiệc này được coi là những ngày linh thiêng nhất để dâng lễ cầu khấn thánh thần
Bởi vậy dân gian thường lập đàn tế lễ vào những ngày này để cầu quốc thái dân an thái bình thịnh vượng muôn nơi
Đồng thời con hương đệ tử cũng lần lượt kéo về đền dâng hương bái thánh và cầu bình an sức khỏe cho gia quyến
Ngày tiệc thánh được tổ chức đa dạng và phong phú tùy thuộc vào phong tục từng địa phương
Sau đây là bảng tổng hợp chi tiết Ngày Tiệc Tứ Phủ Công Đồng được hệ thống theo từng tháng để bạn đọc dễ dàng theo dõi
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ tháng 1
 
 
 
06/01: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
09/01: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
10/01: Tiệc Ông Hoàng Bát Nùng + Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
12/01: Tiệc Đệ Nhất Vương Cô + Tiệc Bà Chúa Kho
15/01: Đại lễ Thượng Nguyên (Lễ đầu năm) + Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
20/01: Ngày nhà Trần ra quân
19-21/01: Tiệc Tứ Vị Vua Bà
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 2
 
 
Ngày Mão Đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
02/02: Tiệc Mẫu Tam Cờ
06/02: Tiệc Chúa Cà Phê
12/02: Tiệc Mẫu Tuyên Quang + Tiệc Cô Cả Núi Dùm
13/02: Tiệc thần Bạch Mã (ngày sinh)
14/02: Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh (ngày sinh)
15 – 16/02: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
18/02: Tiệc Hùng Thắng tướng quân đền Khánh Vân
19/02: Tiệc Nguyên Phi Ỷ Lan đền Ghênh (ngày sinh)
20/02: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
21/02 (có nơi 24/02): Tiệc Mẫu Sòng Sơn
28/02 (có nơi 22/04): Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 3
 
 
 
02/03: Tiệc Đức Thánh Tam đền Cửa Ông + Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
03/03: Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
06/03: Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
07/03: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang
14/03: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
17/03: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn
19/03 (có nơi 23/03): Tiệc Chúa Ngũ Hành
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 4
 
 
 
Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
01/04: Tiệc An Sinh Vương Trần Liễu
04/04: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (ngày sinh)
12/04 (có nơi 01/04): Tiệc chúa Thác Bờ
18/04: Tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
19/04: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
24/04: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
29-30/4: Tiệc Đức Thánh Cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 5
 
 
 
05/05: Tiệc Đệ Nhị Vương Cô
07/05: Tiệc Đức Thánh Tứ
10/05: Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày chầu bà giáng sinh) + Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên + Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
20/05: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)
23/05: Tiệc Bà Chúa Vực
25/05: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (ngày hóa)
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 6
 
 
 
01/06: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
10/06: Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
12/06: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn + Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung
16/06: Tiệc Chúa Ngũ Phương
24/06: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam + Tiệc Cô Bé Minh Lương
26/06: Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba) + Tiệc Cô Tám Đồi Chè
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 7
 
 
 
13/07: Tiệc Nữ Tướng Lê Chân đền Nghè
17/07 (hoặc 07/07): Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
21/7: Tiệc Chầu Bảy Kim Giao
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 8
 
 
06/08: Tiệc Ngọc Hân Công Chúa đền Ghềnh
13/08: Tiệc thần Bạch Mã (ngày hóa)
15/08: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật)
21/08: Tiệc Mẫu Nhà Trần
20/08: Tiệc Trần Triều – Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
22/08: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) + Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
24/08: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 9
 
 
 
02/09: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
04/09: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
09/09: Tiệc ông Chín Thượng + Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh
12/09/2020 (có nơi 19/09): Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ
13/09: Tiệc Cô Đôi Cam Đường
15/09: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (ngày hóa)
19/09 (hoặc 09/09): Tiệc Cô Chín Đền Sòng
20/09: Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày hóa) + Tiệc Công Đồng Bắc Lệ + Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ
28/09: Tiệc Nguyên Từ Quốc Mẫu
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 10
 
 
 
10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười (Nghệ An – Hà Tĩnh)
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 11
 
 
 
01/11 (có nơi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão
02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị
06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
10/11/2020 (có nơi 20/9): Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ
11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)
 
 
Ngày Tiệc Tứ Phủ Tháng 12
 
 
 
01-22/12: Đại Lễ Tất Niên
25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo