XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»MÙNG 1 SỚM MAI MÙNG 2 ĐẦU THÁNG 10 NHÂM DẦN NIÊN

MÙNG 1 SỚM MAI MÙNG 2 ĐẦU THÁNG 10 NHÂM DẦN NIÊN

Đương Thiên Cát Nhật Ngày Lành Tháng Tốt
 
Ngày Tốt Tháng Lành
 
MÙNG 1 SỚM MAI
 
MÙNG 2 ĐẦU THÁNG 10 NHÂM DẦN NIÊN
 
CÁC NGÀY TIỆC THÁNG 10

+ Ngày 10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An
 

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH ÔNG HOÀNG MƯỜI
“Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy”
THÁNH TÍCH:
Tương truyền ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình vốn là thiên quan trên Đế Đình.Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản.
Tích thứ nhất: Ông Hoàng Mười giáng thế làm tướng quân Lê Khôi
Tích này cho rằng: Ông hiện thân làm tướng Lê Khôi – một công thần khai quốc nhà Lê Sơ cũng là tướng lĩnh trong cuộc chiến Lam Sơn lẫy lừng. Lê Khôi là cháu ruột của vua Lê Lợi được vua giao chức trấn thủ Hóa Châu.Vừa hết lòng trấn thủ giúp vùng an yên ấm no.Ông còn luôn đem quân tiếp ứng cho vua dẹp loạn quân Bế Khắc Thiệu quân Chiêm Thành…

Và lập được nhiều công lao.
Năm Thuận Thiên thứ ba 1430 Thái Tổ Lê Lợi sai Lê Khôi trấn giữ châu Thuận Hóa vì người Man quấy phá.
Lê Khôi vào trấn giữ dỡ bỏ trạm gác dạy bảo dân trồng dâu cày ruộng, ngày đêm tập luyện quân sĩ giữ vững bờ cõi biên cương
Lấy nhân đức cai trị. Đánh nhiều trận, bắt nhiều giặc, nhưng ông đều đối đãi tử tế, tha cho về. Giặc Chiêm vừa sợ vừa mến đức ông. Cống sứ Chiêm ra Bắc, đều ghé thăm ông.
Khi Lê Nhân Tông lên ngôi, năm Thái Hòa thứ nhất 1448 vời ông ra làm Nhập nội thiếu úy coi việc phủ Nghệ An.
Sử chép, khi Lê Khôi quay về trấn Nghệ An nhân dân đứng đón ông chật hai bên đường. Chỉ vài năm chính sự được công bằng, kiện cáo được xét xử thỏa đáng mùa màng tốt tươi dân yên vật thịnh tiếng ca tụng ân đức của ông lan truyền từ thành thị đến làng xã ngõ vắng.Tính ông bình dị gần dân nên được nhân dân cả vùng yêu mến tin tưởng.
Thái Hòa thứ tư 1451 Lê Nhân Tông sai đô đốc Lê Khả (Trịnh Khả) đánh dẹp phương Nam Lê Khôi đem quân bản bộ tiến trước.Khi đến đất địch tướng giặc biết có quân Lê Khôi bè gọi sang hỏi: “Có phải Tư Mã đến đấy không?”.Ông bèn bỏ mũ trị ra cho giặc nhìn thấy mặt.Giặc đều xuống ngựa lạy xin hàng nộp cống vật địa phương.Quân Lê Khôi đi đến đâu giặc tan đến đó.Ông đánh vào tận thành Đồ Bàn bắt chúa Chiêm là Bí Cái, rồi mới thu quân về.
Trên đường về Lê Khôi bị bệnh nặng và mất ở chân núi Long Ngâm gần cửa biển Nam Giới tức địa danh Hà Tĩnh, cách không xa Hưng Nguyên thuộc Nghệ An bây giờ.Quân sĩ thương xót kêu khóc vang trời dậy đất vua bỏ triều ba ngày sai quan đến phúng điếu tăng chức Nhập nội đô đốc.Nhân dân thương xót biết ơn lập đền thờ phụng.Gọi là ông Hoàng Mười.
Tích thứ 2: Ông Hoàng Mười giáng thế làm Nguyễn Xí
Tích này kể rằng ông giáng thế làm tướng quân Nguyễn Xí – xuất thân tại xã Nghi Hợp huyện Nghi Lộc Nghệ An ngày nay – là người có công xông pha chinh chiến giúp vua dẹp quân thù nhà Minh. Ông là bậc đại công thần là võ tướng chính trị gia lỗi lạc giúp Lê Lợi chiến đấu chống giặc Minh xâm lược, được vua trọng dụng, giao cho trấn giữ vùng đất quê nhà là Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ông luôn hết lòng vì dân lo cho dân.Ông đã từng mở kho cứu trợ tiếp tế, sai quân đốn gỗ làm nhà cho dân khi vùng gặp hoạn nạn thiên tai.Tương truyền trong một lần gió lớn mưa to nhà cửa cây cối của người dân bị bẻ sập Nguyễn Xí đốc thúc quân lính và đích thân lên rừng đốn gỗ về dựng lại nhà cửa cho dân sai người mở kho lương thực cứu tế kịp thời. Nhờ đó mà nhiều người đã thoát khỏi đói rét, chết chóc vì bão lũ... Vì vậy được dân chúng khắp nơi tôn sùng, coi như hiền thánh.
Ông còn là vị quan phò tá qua 4 đời vua Lê gồm. Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Hiến Tông và Lê Túc Tông.
Trong một lần đi thuyền trên sông, thuyền của ông bị nhấn chìm bởi một trận phong bão và ông đã hóa ngay trên sông Lam. Lúc đưa tiễn ông, trên trời bỗng nổi mây ngũ sắc, kết thành hình xích mã (có bản nói là xích điểu). Người ta nói là các thiên binh thiên tướng đang xuống để rước ông về trời.
Vua Lê Thánh Tông hết lòng thương tiếc vị tướng tài, liền truy tặng ông hàm Thái sư cường quốc công và sai lập đền thờ ở Thượng Xá.
Cảm kích trước tấm lòng đức độ của tướng Nguyễn Xí, người dân vùng này tôn ông làm Ông Mười (còn gọi là Ông Mười Củi).
Tích thứ ba: Ông Hoàng Mười hóa thân là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang
Một dị bản giải thích cho sự tích ông Hoàng Mười ghi chép rằng, ông hóa thân làm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (Tên húy: Lý Hoảng), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Lý Nhật Quang là anh em cùng cha khác mẹ với vua Lý Thái Tông.
Từ nhỏ, Lý Nhật Quang nổi tiếng thông minh lỗi lạc, được vua cha dạy bảo nghiêm minh để trở thành rường cột nước nhà. Lớn lên, ông được cử vào châu Nghệ An lo việc thu thuế. Ông làm việc cần mẫn, thanh liêm, chính trực, được nhân dân tin tưởng và sau đó được phong chức tri châu Nghệ An. Nhờ có ông, cuộc sống ở Nghệ An đang hỗn loạn, phức tạp trở thành nơi có kỷ cương phép tắc, bách tính ổn định sinh sống.
Không những vậy, Lý Nhật Quang còn góp công không nhỏ trong việc xây dựng trại Bà Hòa. Nhờ có trại kiên cố vững chắc, vua và quân yên tâm chiến đấu và đã đánh chiếm được Chiêm Thành.
Được vua phong tước Vương, ông vẫn hết sức quan tâm đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế đất nước. Ông đã hướng dẫn nhân dân dệt lụa, dệt vải, làm nông,… và trở thành tổ sư của nhiều nghề thủ công nghiệp tại Nghệ An. Với con mắt của danh tướng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, ông đã trấn an lòng dân khai đất khẩn hoang, tạo dựng các tiềm năng thế mạnh để giữ gìn và phát triển bờ cõi đất nước.
Khi mất ông được nhân dân hai vùng Nghệ An Hà Tĩnh lập đền thờ phụng ở rất nhiều nơi để bày tỏ công ơn, ghi dấu sự tích đền ông Hoàng Mười.
Cả ba tích đều nói về 3 vị tướng tài của đất nước hết lòng vì nước vì dân và trấn thủ vùng đất Nghệ An Hà Tĩnh.
Nhân dân suy tôn ông là Ông Hoàng Mười vừa bởi ông là người con thứ Mười của Đức Vua cha Thủy Quốc Động Đình, đồng thời với ý nghĩa số “mười” mang sự vẹn đầy, viên mãn, giống như ông Mười là người văn võ song toàn, tài đức trọn vẹn không những ông xông pha chinh chiến nơi trận mạc mà ông còn là người rất hào hoa phong nhã, giỏi thơ phú văn chương.
ĐỀN THỜ
“Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang”
Đền thờ Ông Hoàng Mười ngày nay nổi tiếng có Đền Chợ Củi xa xưa thờ Mẫu Liễu sau đó thờ các vị tướng có công với vùng Nghệ Tĩnh.
Khi xưa đi lễ thường hay gọi là đền thờ ông hoàng Nghệ (Chữ Nghệ乂: Tài giỏi, cai trị được yên dân), sau này mới được biết đến là đền thờ Hoàng Mười. Tương truyền nơi đây cũng là nơi năm xưa di quan ông trôi về và hóa, qua cây cầu Bến Thủy bên sông Lam, núi Hồng Lĩnh thuộc xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đền Cả (Đền Mỏ Hạc Linh Từ: Đền Cả còn có các tên gọi khác như: Dinh đô quan Hoàng Mười hay là Mỏ Hạc Linh Từ. Trước đây, Đền là ngôi đền lớn nhất của cả tổng nên được gọi là "Đền Cả" (cả nghĩa là cao nhất, lớn nhất, đứng đầu trong loại). Còn tên gọi Dinh đô quan Hoàng Mười là gọi theo nhân vật thờ chính tại đền.
Ngoài ra, Đền lại được xây dựng trên vùng đất đắc địa nơi giao nhau giữa ba con sông (Sông Lam Sông La và Sông Minh), được cả 3 dòng sông bồi đắp tạo nên thế đất hình con Hạc.Chính vì vậy thường được nhân dân gọi là Đền Mỏ Hạc hay Mỏ Hạc Linh Từ, nghĩa là một vùng đất linh thiêng.
Ngoài ra còn có một số đền thờ, đền vọng thờ ông ở khắp các nơi trên cả nước.
Trong hệ thống thần điện thì ông hoàng Mười có vị trí rất quan trọng, Ông là một vị quan hoàng nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ, nơi nào có điện thờ Mẫu là nơi đó có tượng hoặc ban thờ ông Hoàng Mười, các canh hầu thường thỉnh Ông về chứng đàn, chứng sớ, ban tài phát lộc …
NGÀY TIỆC
Ngày 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông.
Ngày tiệc bách gia đến lễ thường dân ông cờ quạt, bút sách…để cầu tài cầu lộc, cầu công danh cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.
Ngoài lễ hội chính diễn ra vào ngày 10 tháng 10 âm lịch hằng năm còn có lễ hội khai điểm vào ngày rằm tháng 3.
CĂN ÔNG HOÀNG MƯỜI
Ông Hoàng Mười được coi là một trong hai vị quan Hoàng hay về ngự đồng nhất, do ông được Mẫu giao đi chấm lính bắt đồng.
Theo tâm linh, số mệnh mỗi người khi sinh ra đã được định sẵn. Người ta truyền tai rằng những người sát căn ông Hoàng Mười thường có những điểm chung rất giống nhau: Hào hoa phong nhã, văn võ song toàn đặc biệt là văn chương rất giỏi, đường công danh sáng láng, nhiều người đỗ đạt làm quan to.
HẦU HOÀNG MƯỜI
Khi ngự về đồng Ông Mười thường mặc áo vàng (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét vàng, cài chiếc kim lệch màu vàng kim.
Ông ngự về tấu hương rồi khai quang, có khi ông múa cờ xông pha chinh chiến, có khi lại lấy quạt làm quyển thư, lấy bút gài đầu để đi bách bộ vịnh phú ngâm thơ, có khi ông lại cầm dải lụa vàng như đang cùng người dân lao động kéo lưới trên sông Lam (quan niệm cho rằng đó cũng là ông kéo tài kéo lộc về cho bản đền) và ông cũng cầm hèo lên ngựa đi chấm đồng.
“Hèo hoa chảy hội Tiên Hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.”
Khi ông ngự vui bách gia đệ tử dâng đọi chè xanh miếng trầu vàng cau đậu thuốc lá cung văn tấu những điệu Hò Xứ Nghệ rất mượt mà êm tai.
Ông về ngự đồng ban tài ban lộc thưởng thơ thưởng trà rượu..Theo dân gian Ông Hoàng Mười là vị thánh thường ban lộc cho phát về công danh sự nghiệp độ cho các con nhang đệ tử về khoẻ mạnh học hành công việc công danh bình an.
“Độ cho đắc lộc tài sai
Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thu Đông tiếp lộc, hạ xuân tiếp tài
Ai mà ăn nói đơn sai
Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông
Thương ai chấp lính nhận đồng
Tu nhân tích đức lên công vẹn thành”

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh
Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

Cung Nghinh Khánh Tiệc

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI
TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp
Ngày đại cát giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự
Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang
Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh
Lấy diện cho trần.Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn.Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái.Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ.Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút
Quyền của Hoàng phép của Hoàng gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép.Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm.Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ.Cho gặp thầy gặp bạn
Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức
Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá.Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng.Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai
A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng
Để rồi phúc đó lại là gần hơn !

........

Nhân tháng 10 tiệc Ông chúc các ông bà Đồng Đền Thủ Nhang
Các Thanh Đồng Đạo Quan các con
Nhang đệ tử của Mẫu các anh chị em bạn bè trên fb Một tháng vui vẻ trẻ khoẻ hạnh phúc thành công Lộc tài vượng tiến

Đương thiên cát nhật ngày lành thánh tốt ngày tốt tháng lành Tháng Mười tháng tiệc Quan Hoàng Mười Trấn Thủ Nghệ An hồi tâm hướng đạo cúng giường Tam Bảo tu thiết đàn duyên canh đàn khoá lễ mở tiệc trình đồng....thượng phẩm chay tịnh bát nước cơi trầu hạ phẩm tam sinh tiền phật tuyên kinh cung nghinh đình thần tam tứ phủ bái kính sơn trang hậu thỉnh thiên quan trợ thí cô hồn ban bố chúng sinh.Kính chúc Vua Cha Mẫu mẹ kính chúc quan Hoàng Mười thánh thọ vô cương thánh cung vạn tuế.Long vân khánh hội nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc mưa thuận gió hoà muôn dân đời sống ấm no hạnh phúc. Có lương có thực để thoát kỳ đói - khỏi kỳ nạn.Nguyện đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế mẫu ngồi làm ngôi cho cha mẫu ngự.

Gửi lời chúc tới pháp sư đồng đền đồng quan bóng thánh đồng anh lính chị thanh đồng, thủ nhang, tay quỳnh, tay quế, lính ghế đôi bên con nhang đệ tử văn đàn tiếng hát.....cùng chư gia bách gia trăm họ.Dân thôn bản hạt.Được đắc kêu đắc cầu, sở nguyện như ý sở cầu toàn tâm.Được nhiều sức khỏe điều lành đưa lại điều dại mang đi bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi.

Năm xung được giải xung tháng hạn được giải hạn.Ngài cứu âm độ dương cứu đường độ chợ.Giải tai giải ách, giải sông giải hồ....Để rồi ngài dẹp âm, dẹp dương, dẹp năm phương, tám hướng, dẹp kẻ tiểu nhân, dẹp kẻ trộm cắp, cắt dây âm phủ chứng tội trần gian. Trả nợ quan tào, cởi trói địa ngục. Cho chúng con vững chèo, vững lái, cho vững tay phanh mà nhanh chân ga. Để đi đến nơi, thời về đến chốn. Để âm phù dương trợ, âm siêu dương thái, vạn sự được hanh thông, mọi sự được như ý. Được ý tự đề đa, tài hoa rộng mở, nắn nở chở che.

Hoàng cho chúng con có lộc ăn, lộc nói, đồng soi, đồng bói, cho đệ tử con quyền soi âm xét dương, soi ra bói thấy, soi trăm quẻ đúng trăm quẻ, bói ngàn quẻ đúng ngàn quẻ, một vạn quẻ con bói ra không sai quẻ nào. Vậy xin Hoàng ban phép, ban lệnh, ban quyền, cho con cao tay ấn chấp tay thiết, cao tay phù chấp tay phép, cao tay bói giỏi tay đồng để con xin trừ tà sát quỷ, cứu nhân độ thế, cứu tội trần gian, cứu đâu được đấy, cầu sao được vậy. Để lấy tiếng cho đình thần Tam Tứ Phủ, lấy danh lấy diện cho người trần gian, để xin Hoàng đề tâm, đề tính, đề lính, đề đồng cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng, lượn như hoa, cho lời kêu được thánh thót, bay xa tới cung Mẫu ngồi, tới nơi Vua Cha ngự.

A Di Đà Phật !!! Để xin Cha, xin Mẫu, xin Hoàng ban danh, ban diện, ban quyền, ban phép, ban quốc dư để đông con nhang xanh bát ngàn đệ tử, được giàu cây nhang được sang ngọn khói, được nổi tiếng đất Nam vang danh đất Bắc. Để rồi đi đâu, cúi đầu con bái, đều được ơn trên thương mà soi xét cho âm phù dương trợ, âm siêu dương thái.

Ngài cho chúng con được trên bến dưới thuyền, trên đường dưới chợ, cho căng buồm xuôi gió, cho no nước đây thuyền, cho xuôi chèo mát mái, cho trên ấm dưới êm, trên thuận dưới hoà, nói có người nghe đe có người sợ, nợ có người trả. Năm phương tiếp lộc, mười phương tiếp tài, khách gần mang đến, khách xa mang về. Cho chúng con được làm ăn buôn bán, có lộc, có tài, có ngân, có xuyến, có lương, có thực, có của làm ra. Cửa nhà làm nên. Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, buôn chín bán mười, buôn tươi bán tốt. Để trên lo việc phật tiền, tiên, thánh, thần dưới gánh việc trần gian.

Hoàng cho anh em, con cháu chúng con được học hành, thi cử được đỗ đạt công thành, công danh được toại, được thăng quan, tiến chức, thăng phẩm, thăng hàm, được mở lời người đến, tỏ lời người thương, được chư phê, chư gia, được ấn ngón tay xoay ngòi bút, phê xét rõ ràng. Khai thông mở trí, ý nghĩ được chuyên sâu, nói đâu thấu đấy. Để lấy tiếng thánh mà lấy danh cho trần. Dạ ơn nhờ cửa hoàng, cửa phật, thánh, đình thần tam tứ phủ để mang ơn, mang phúc mà đến kêu cầu, cúi đầu con vọng bái. A di đà phật !!!

Chúng con người trần mắt thịt, mắt chưa khai sáng, trán chưa khai thông, ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời ăn chưa được sạch vạch chưa được thông kêu chưa được thấu tấu chưa được tường, một lời còn xảy bảy lời còn đời sai không biết học ai đúng sai cần chỉ bảo. Con đầu còn xanh, tuổi còn con trẻ. Nay còn sức khoẻ, con đến kêu cầu. Để xin ơn trên chỉ đường dẫn lối, đội lễ tấu trình.

Dạ mồng một sớm mai - mồng hai đầu tháng con lại chân quỳ, tay con chắp, miệng tâu, con cúi đầu vọng bái ăn mày cửa phật - thánh, chính cung Hoàng Thập để rồi ngài thương, chỉ đường dẫn lối, Hoàng ngỏ lời vàng, Hoàng sang ý ngọc. Sang tai lai lời cho con sống trên dương trần đi đúng đường,con tu đúng đạo

Qua Cầu Bến Thủy Là Đến Dinh Đô Hoàng Mười

Ông Mười Trấn Thủ Nghệ An
Về Huyện Thiên Bản Ông Làm Quan Đất Phủ Dầy

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh
Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI
TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp
Ngày đại cát giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự
Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang
Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh
Lấy diện cho trần.Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn.Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái.Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ.Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút
Quyền của Hoàng phép của Hoàng gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép.Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm.Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ.Cho gặp thầy gặp bạn
Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức
Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá.Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng.Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai
A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng
Để rồi phúc đó lại là gần hơn !

Ông Mười chấn thủ Nghệ An
Về Huyện Thiên Bản ông được làm đất Phủ Dầy
Nhân tháng 10 tiệc Ông , chúc các ông bà Đồng Đền Thủ Nhang, các Thanh Đồng Đạo Quan , các con
Nhang đệ tử của Mẫu , các anh chị em bạn bè trên fb, Một tháng vui vẻ , trẻ khoẻ , hạnh phúc , thành công, Lộc tài vượng tiến

Đương thiên cát nhật , ngày lành thánh tốt, ngày tốt tháng lành.Tháng Mười tháng tiệc Quan Hoàng Mười Trấn Thủ Nghệ An hồi tâm hướng đạo, cúng giường Tam Bảo, tu thiết đàn duyên, canh đàn khoá lễ, mở tiệc trình đồng....thượng phẩm chay tịnh, bát nước cơi trầu, hạ phẩm tam sinh, tiền phật tuyên kinh cung nghinh đình thần tam tứ phủ, bái kính sơn trang, hậu thỉnh thiên quan, trợ thí cô hồn, ban bố chúng sinh. Kính chúc Vua Cha, Mẫu mẹ, kính chúc quan Hoàng Mười thánh thọ vô cương, thánh cung vạn tuế. Long vân khánh hội nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, mưa thuận gió hoà, muôn dân đời sống ấm no hạnh phúc. Có lương có thực để thoát kỳ đói - khỏi kỳ nạn. Nguyện đầu làm ngai hai vai làm trượng, Bắc ghế mẫu ngồi làm ngôi cho cha mẫu ngự.

Gửi lời chúc tới pháp sư, đồng đền, đồng quan, bóng thánh, đồng anh, lính chị, thanh đồng, thủ nhang, tay quỳnh, tay quế, lính ghế đôi bên, con nhang, đệ tử, văn đàn, tiếng hát.....cùng chư gia, bách gia trăm họ. Dân thôn bản hạt. Được đắc kêu đắc cầu, sở nguyện như ý, sở cầu toàn tâm. Được nhiều sức khỏe, điều lành đưa lại điều dại mang đi, bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.

Năm xung được giải xung, tháng hạn được giải hạn. Ngài cứu âm độ dương, cứu đường độ chợ. Giải tai, giải ách, giải sông, giải hồ....Để rồi ngài dẹp âm, dẹp dương, dẹp năm phương, tám hướng, dẹp kẻ tiểu nhân, dẹp kẻ trộm cắp, cắt dây âm phủ chứng tội trần gian. Trả nợ quan tào, cởi trói địa ngục. Cho chúng con vững chèo, vững lái, cho vững tay phanh mà nhanh chân ga. Để đi đến nơi, thời về đến chốn. Để âm phù dương trợ, âm siêu dương thái, vạn sự được hanh thông, mọi sự được như ý. Được ý tự đề đa, tài hoa rộng mở, nắn nở chở che.

Hoàng cho chúng con có lộc ăn, lộc nói, đồng soi, đồng bói, cho đệ tử con quyền soi âm xét dương, soi ra bói thấy, soi trăm quẻ đúng trăm quẻ, bói ngàn quẻ đúng ngàn quẻ, một vạn quẻ con bói ra không sai quẻ nào. Vậy xin Hoàng ban phép, ban lệnh, ban quyền, cho con cao tay ấn chấp tay thiết, cao tay phù chấp tay phép, cao tay bói giỏi tay đồng để con xin trừ tà sát quỷ, cứu nhân độ thế, cứu tội trần gian, cứu đâu được đấy, cầu sao được vậy. Để lấy tiếng cho đình thần Tam Tứ Phủ, lấy danh lấy diện cho người trần gian, để xin Hoàng đề tâm, đề tính, đề lính, đề đồng cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng, lượn như hoa, cho lời kêu được thánh thót, bay xa tới cung Mẫu ngồi, tới nơi Vua Cha ngự.

A Di Đà Phật !!! Để xin Cha, xin Mẫu, xin Hoàng ban danh, ban diện, ban quyền, ban phép, ban quốc dư để đông con nhang xanh bát ngàn đệ tử, được giàu cây nhang được sang ngọn khói, được nổi tiếng đất Nam vang danh đất Bắc. Để rồi đi đâu, cúi đầu con bái, đều được ơn trên thương mà soi xét cho âm phù dương trợ, âm siêu dương thái.

Ngài cho chúng con được trên bến dưới thuyền, trên đường dưới chợ, cho căng buồm xuôi gió, cho no nước đây thuyền, cho xuôi chèo mát mái, cho trên ấm dưới êm, trên thuận dưới hoà, nói có người nghe đe có người sợ, nợ có người trả. Năm phương tiếp lộc, mười phương tiếp tài, khách gần mang đến, khách xa mang về. Cho chúng con được làm ăn buôn bán, có lộc, có tài, có ngân, có xuyến, có lương, có thực, có của làm ra. Cửa nhà làm nên. Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, buôn chín bán mười, buôn tươi bán tốt. Để trên lo việc phật tiền, tiên, thánh, thần dưới gánh việc trần gian.

Hoàng cho anh em, con cháu chúng con được học hành, thi cử được đỗ đạt công thành, công danh được toại, được thăng quan, tiến chức, thăng phẩm, thăng hàm, được mở lời người đến, tỏ lời người thương, được chư phê, chư gia, được ấn ngón tay xoay ngòi bút, phê xét rõ ràng. Khai thông mở trí, ý nghĩ được chuyên sâu, nói đâu thấu đấy. Để lấy tiếng thánh mà lấy danh cho trần.Dạ ơn nhờ cửa hoàng, cửa phật, thánh, đình thần tam tứ phủ để mang ơn, mang phúc mà đến kêu cầu cúi đầu con vọng bái. A di đà phật !!!

Chúng con người trần mắt thịt mắt chưa khai sáng trán chưa khai thông ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời ăn chưa được sạch vạch chưa được thông kêu chưa được thấu tấu chưa được tường một lời còn xảy bảy lời còn đời sai không biết học ai đúng sai cần chỉ bảo Con đầu còn xanh tuổi còn con trẻ.Nay còn sức khoẻ con đến kêu cầu Để xin ơn trên chỉ đường dẫn lối, đội lễ tấu trình.

Dạ mồng một sớm mai - mồng hai đầu tháng con lại chân quỳ tay con chắp miệng tâu con cúi đầu vọng bái ăn mày cửa phật - thánh chính cung Hoàng Thập để rồi ngài thương chỉ đường dẫn lối Hoàng ngỏ lời vàng Hoàng sang ý ngọc.Sang tai lai lời cho con sống trên dương trần đi đúng đường con tu đúng đạo

Quan Hoàng Mười Và Tất Cả Những Điều Cần Biết Về Ông

 

Trong số Thập vị quan Hoàng Thánh ông Hoàng Mười là một trong những vị tồn tại nhiều dị bản về thân thế

Thánh ông Hoàng Mười được gắn với các nhân vật có thật trong sử sách.

 

Cõi Trần mở tiệc mừng vui

 

Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh

 

Rượu đào kính chúc Thánh minh

 

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương

 

Ngẫm câu Thế sự vô thường

 

Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần

 

Vắng người vắng cả mùa Xuân

 

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời

 

Thế gian nhớ miệng Hoàng cười

 

Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban

 

Khi phố Cát, lúc đồi Ngang

 

Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao

 

Đường đường cung kiếm anh hào

 

Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang

 

Hèo hoa trảy hội Tiên hương

 

Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây

 

Khi nương gió, lúc cưỡi mây

 

Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

 

Sự tích về Ông như thế nào? Ông có vị trí như thế nào trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt? Xin chia sẻ cùng quý vị.

 

​1.Truyền thuyết, giai thoại, thần tích.

 

​Ông Hoàng Mười là ai? Truyền thuyết, giai thoại, thần tích về Ông như thể nào?

 

Đến nay giới nghiên cứu vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất. Tuy nhiên qua các đạo sắc phong còn lưu giữ, qua điền giã dân gian, qua chuyện kể và tâm thức dân gian thống nhất một số vấn đề sau.

 

​Về thân thế (hóa thân) của ông Hoàng Mười: 

 

Theo như ở vùng Nghệ Tĩnh thì ông được coi là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê Lợi chinh chiến trong mười năm kháng chiến chống quân Minh, sau làm đến nguyên thần tam triều Lê gia, phong đến chức Khâm Sai Tiết Chế Thủy Lục Chư Dinh Hộ Vệ Thượng Tướng Quân.

 

Lại có một dị bản khác cho rằng ông giáng xuống trần là Uy Minh Vương Lí Nhật Quang, con trai Vua Lí Thái Tổ, cai quản châu Nghệ An. Tuy nhiên sự tích ông Mười giáng sinh thành Nguyễn Xí, một tướng giỏi dưới thời vua Lê Thái Tổ được nhiều nhiều người nhất trí cao. Nguyễn Xí xuất thân tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An ngày nay. Ông là bậc đại công thần, là võ tướng, chính trị gia lỗi lạc giúp Lê Lợi chiến đấu chống giặc Minh xâm lược.

 

Nguyễn Xí là vị quan phò tá qua 4 đời vua Lê gồm. Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Hiến Tông và Lê Túc Tông. Đây là giai đoạn cực thịnh của nhà Lê. Sự hưng thịnh đã đi vào ca dao rằng:

 

​​“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
​​ Lúa chất đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”,

 

​Hay:

 

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
​​Con bế, con dắt, con bồng, con mang”...

 

​Sinh thời, Nguyễn Xí không chỉ là một bậc quan khai quốc công thần, tài hoa lỗi lạc mà ông còn giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Sau khi đánh tan giặc Minh xâm lược, ông được Lê Lợi phân công cai quản đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại đây, ông đã dạy dân trồng lúa nước, đắp đê ngăn lũ, thủy lợi nội đồng...

 

Tương truyền, trong một lần gió lớn, mưa to, nhà cửa, cây cối của người dân bị bẻ sập, Nguyễn Xí đốc thúc quân lính và đích thân lên rừng đốn gỗ về dựng lại nhà cửa cho dân, sai người mở kho lương thực cứu tế kịp thời. Nhờ đó mà nhiều người đã thoát khỏi đói rét, chết chóc vì bão lũ... Vì vậy được dân chúng khắp nơi tôn sùng, coi như hiền thánh. Sự hưng thịnh của các đời vua Lê có dấu ấn quan trọng của Nguyễn Xí và bộ máy quan đại thần hạ triều.

 

​Về sự tích hiển thánh của quan Hoàng Mười

 

Hiện nay trong tâm thức dân gian vẫn thống nhất câu chuyện kể về sự tích Ông hiển thánh như sau:

 

Chuyện kể rằng, một lần Nguyễn Xí dạo thuyền trên sông Lam, đoạn qua núi Hồng Lĩnh thì bỗng có đợt sóng to, gió lớn nổi lên, thuyền của ông bị thủy triều, phong ba cuốn đi mất. Dân chúng biết tin liền đến bên đôi bờ Lam giang mà tỏ lòng thương tiếc, người người khóc thương vị quan hết lòng vì dân.

 

Đúng lúc đó, bầu trời đang cuồng phong bão táp bỗng tan biến, bầu trời nổi áng mây vàng, thi thể của ông nổi lên mặt nước, sắc mặt hồng hào như người nằm ngủ. Khi dạt vào bờ, đất xung quanh bỗng bao bọc lấy di quan. Cùng lúc, trên nền trời bỗng xuất hiện mây ngũ sắc, kết thành xích mã và thiên binh đưa ông về trời.

 

Sau khi ông mất, người dân Nghệ An lập đền thờ ông. Bách tính suy tôn ông là Thánh ông Hoàng Mười. (hay còn gọi là Ông Mười Củi) bời vì ông là người tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn (“mười” mang ý nghĩa tròn đầy, viên mãn), không những ông xông pha chinh chiến nơi trận mạc, mà ông còn là người rất hào hoa phong nhã, giỏi thơ phú văn chương, hết lòng hết sức thương dân, chính trực, nghiêm minh … Ông khi hiển ứng, được giao cho trấn thủ đất Nghệ Tĩnh, ngự trong Dinh đô Mỏ Hạc Linh Từ.

2. Vị trí của ông trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

 

​Tín người thờ Mẫu của người Việt ra đời từ thế kỷ XV, XVI là tín ngường văn hóa dân gian bản địa suy tôn những người anh hùng dân tộc có công với dân với nước. Trong hệ thống thần điện thì ông hoàng Mười có vị trí rất quan trọng, Ông là một vị quan hoàng nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ, nơi nào có điện thờ Mẫu là nơi đó có tượng hoặc bàn thờ ông Hoàng Mười, mọi canh hầu đều thỉnh Ông về chứng đàn, chứng sớ ….

 

Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Cùng với Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười cũng là một trong hai vị Ông Hoàng luôn về ngự đồng, cũng bởi vì ông còn được coi là người được Mẫu giao cho đi chấm lính nhận đồng.

 

​Khi ngự về đồng Ông Mười thường mặc áo vàng (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét vàng, cài chiếc kim lệch màu vàng kim. Ông ngự về tấu hương rồi khai quang, có khi ông múa cờ xông pha chinh chiến, có khi lại lấy quạt làm quyển thư, lấy bút gài đầu để đi bách bộ vịnh phú ngâm thơ, có khi ông lại cầm dải lụa vàng như đang cùng người dân lao động kéo lưới trên sông Lam (quan niệm cho rằng đó cũng là ông kéo tài kéo lộc về cho bản đền) và ông cũng cầm hèo lên ngựa đi chấm đồng.

 

Khi ông ngự vui, thường có dâng đọi chè xanh, miếng trầu vàng cau đậu, thuốc lá (là những đặc sản của quê hương ông) dâng cờ, dâng quạt, dâng bút nghiên … rồi cung văn tấu những điệu Hò Xứ Nghệ. Ông về ngự đồng ban tài, ban lộc, thưởng thơ, thưởng, trà, rượu..

Ngày tiệc quan Hoàng Mười & đền thờ

 

​Ngày ông giáng sinh 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông, người ta dâng ông: cờ quạt bút sách … để cầu tài cầu lộc cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.

 

​Đền thờ Ông Hoàng Mười có hai đền là Đền Chợ Củi bên Hà Tỉnh và Đền Mỏ Hạc bên Nghệ An (đền chính) Cả hai đền đều ở bên bờ sông Lam, núi Hồng Lĩnh (cũng chính là nơi quê nhà của Ông Mười). Các triều đại phong kiến Việt Nam đã sắc tặng Ông Mười tất cả là 21 sắc phong (tất cả đều còn lưu giữ trong đền chính thờ ông).

 

Đi lễ ông Hoàng Mười cầu gì? 

 

Theo dân gian Ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc cho phát về công danh sự nghiệp. Chính vì thế, ai cũng muốn đến xin lộc ông vào mỗi dịp đầu năm. Đó cũng là lý do khiến những ngôi đền thờ ông Hoàng Mười luôn tấp nập du khách vào mỗi dịp đầu xuân để cầu xin lộc.

 

Bao công đắp điếm vun trồng
Tưới lan lan tốt, vun hồng hồng xanh
Khăn điều áo ngự vàng anh
Đố ai hoạ được bức tranh ông tày
Vòng vàng nhẫn ngọc luồn tay
Cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng bao tuổi vẫn hào hoa hơn người
Thế gian nhớ miệng hoàng cười
Nhớ câu Hoàng dạy, nhớ lời truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang
Gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang gia đình
Như cây muốn tốt lá xanh cành
Nhất tâm tu đức, Hoàng dành phần cho
Người ơi chớ ngại đừng lo
Cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi

 

Ông Hoàng Mười thường độ cho các con nhang đệ tử về khoẻ mạnh, học hành, công việc, công danh, bình an. Đặc biệt là cầu công danh sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, phát tài phát lộc, mọi việc suôn sẻ.

 


Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát.
​Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát.
​Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha
tát.

 

Nguyện cầu Quốc thái dân an quốc gia hưng thịnh, nhà nhà yên vui

 

Đền thờ chính của ông Hoàng Mười:

Hiện nay có hai ngôi đền thờ Ông Hoàng Mười đó là Đền Củi tại xã Xuân Hồng; huyện Nghi Xuân; tỉnh Hà Tĩnh và Đền Ông Hoàng Mười tại Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An. Hai ngôi đền chỉ cách nhau bởi dòng sông Lam nước xanh như mắt ngọc. Đứng bên đền bên này; có thể nhìn thấp thoáng đền bên kia qua lung linh của dòng sông mơ mộng. Chúng ta cùng tìm hiểu về hai ngôi đền này.

Đền Chợ Củi (hay còn gọi là Đền Củi), được cho là nơi năm xưa di quan ông trôi về và hóa, qua cây cầu Bến Thủy, bên sông Lam, núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Xuân Hồng; huyện Nghi Xuân; tỉnh Hà Tĩnh. Theo nhiều tài liệu cho rằng thì đền Củi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, còn Ông Hoàng Mười chỉ là phối thờ. Có thể thấy tại Đền Củi; cung cấm là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu; còn cung Ông Hoàng Mười được đặt ở ngoài. Tuy vậy; Đền Củi vẫn đông đảo con nhang; đệ tử đến để lễ Ông Mười; bởi có lẽ đền Củi đã tồn tại đã lâu trong tiềm thức của người Việt Nam hơn đền Ông Hoàng Mười Hưng Nguyên mới được tôn tạo lại từ dấu tích hoang tàn trong thời gian gần đây.

 

Đền Ông Hoàng Mười tại Hưng Nguyên; Nghệ An cách đền Củi 2km theo đường chim bay và khoảng 6km theo QL1A. Hai ngôi đền chỉ cách nhau bởi dòng sông Lam nước xanh như mắt ngọc. Đứng bên đền bên này; có thể nhìn thấp thoáng đền bên kia. Và tại đền Ông Hoàng Mười Hưng Nguyên mới là đền lưu giữ đến 21 đạo sắc phong về Quan Hoàng Mười. Điều đó có thể minh chứng Đền Quan Hoàng Mười Hưng Nguyên mới được coi là đền thờ chính của Quan Hoàng Mười – Quan Trấn thủ Nghệ An.

Ngày 10/10 âm lịch hàng năm là ngày tiệc chính ông Hoàng Mười - Nghệ An:

Ngày ông giáng sinh 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông, vào ngày này, du khách thập phương nô nức đến chiêm bái cửa đền ông thật là tấp nập, trải dải đến tận đôi bờ sông Lam, người ta dâng ông: cờ quạt bút sách… để cầu tài cầu lộc cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.

Thỉnh:

Chấn thủ Nghệ An ông Hoàng Mười

Vô chùa niệm phật Quan Âm

Phật ban bốn chữ: Minh – Tâm – Thiện – Tài

Trong thời học phép Như Lai

Đêm đêm luyện tập văn bài sử kinh

Tiêu dao đi dưỡng tang tình

Thơ tiên một túi sách phật kinh ngàn từ

Khi phong nguyệt lúc lại bi từ

Sớm xem hoa nở, tồi chờ trăng lên

Khi tiêu lĩnh lúc lại non bồng

Cành cây mắc võng dòng sông ngự thuyền

Thăng Long kén khách lâm thuyền

Nam thanh nữ tú mình quyền bóng ông

Phong quang đẹp ý ông Hoàng

Khác nào t nào thu cúc, xuân loan tứ tuần

Về huyện Kim Bảng làm quan Phủ Giầy

Hát sai:

Thỉnh bóng ông Mười hôm nay

Thỉnh bóng ông Mười đèn nhang khuya sớm

Sớm hôm phụng thờ, trong kinh có chữ nam mô

(Ông Mười đề thơ)

Đêm thanh ngoạn cảnh vườn đào

Bút tiên nghiên ngọc đề vào là thơ tiên

Bút phát linh linh bút sa tà tinh

Ông Mười đi thất bộ đề bài thơ Lý Đỗ

Độ cho trăm họ an lành

Ông cầm bút tiên ông họa vần thơ tiên

Họa ra bốn chứ Khang – Ninh – Thọ – Trường

Bút pháp linh linh rượu nhập thần

Hoa khai quả kết vạn cảnh xuân

Ông Mười giáng bút an muôn họ

Trăm họ ông ca cổ thánh thần

Thơ chuốc rượu:

Rượu đào xin ông Mười nhấp chén cho say

Trăm hoa giao kết mừng ngày tiệc vui

Tính tình tay tiên rót chen rượu đào

Dâng nhất tuần sớ, dâng lên cũng Mẫu

Dâng lên bệ ngọc

Các cô dâng mời rước ông Mười xơi

Á xơi rước ông Mười xơi

Dâng nhị tuần á tính tình tay tiên

Rót chén rượu đào dâng lên cũng mẫu

Dâng lên bệ ngọc

Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi

Tam bôi rót chén rượu đào

Dâng lên cung Mẫu dâng lên Bệ Ngọc

Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi

Á xơi rước ông Mười xơi

Ngâm thơ:

Đất lề quê thói Nghệ An có miếng trầu cau đậu

Để kính ông Hoàng Mười

Chí anh hùng ra tay dựng nước

Ông Mười đi tới đâu thì giặc phải tan ngay

Việt Nam còn ghi chép sử này

Cũng bao địa ngọc đêm ngày khói nhang

Khi hội nghị luận bàn việc nước

Ông Hoàng Mười mang tài thao lược để hiến dâng

Lĩnh sắc rồng ông Hoàng Mười khiển tướng điều quân

Gươm thiêng ba thước, ngựa hồng ông Hoàng Mười xông pha.

Ông Mười nhủ rằng các ghế có đi ngược về xuôi

Có biết đền thờ ông lập ở nơi mô

Đền thờ ông Mười lập ở chốn kinh đô

Qua cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam

Cũng có khi ông lên ngàn xuống biển

Lúc trở ra về thì phủ tía lầu son

Cũng có khi ông Mười ngồi ngắm ánh trăng tròn

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên

Hò ơ ơ ơ hò

Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ, đò từ Đầm Đá tới phủ Văn Lâu

Nghiêng nghiêng nắng ngả về chiều

Con đò nhỏ đưa ghế ông về ngắm cảnh Nghệ An

Sông Lam – Hồng Lĩnh đẹp như tranh

Tạo hóa xưa nay đã đắp thành

Muôn thủa núi sông còn bền vững

Đất Nam Đàn Nghi Lộc vẫn còn ghi

Vậy có thơ rằng:

Hoa đào rơi rắc lồi thiên thai

Xui tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi

Nữa năm tiên cảnh một bước trần ai

Ước cũ duyên tiên có thế thôi

Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi

Cánh hạc bay lên vút tận trời

Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi.

Hò ông Mười:

Ơ Ơ Ơ chứ nói rằng trong đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt, tiếng ông Mười lẫm liệt ngàn xưa, cũng có khi vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt nam

Ơ Ơ Ơ cũng có khi ông Mười hội nghị luận bàn việc nước

Ông cũng đem tài thao lược để hiến dâng, lĩnh sắc rồng ông Mười hiến tướng, điều quân, gươm thiêng, ba thước ngựa hồng ông Mười sông pha

Ơ Ơ Ơ cũng có phen ông Mười lên rừng, xuống biển, khi chở ra về phủ tía lầu son, cũng có khi ông Mười ngồi ngắm bóng trăng tròn, khi xem hoa nở khi ông Mười ngồi chờ trăng lên

Ơ Ơ Ơ ông Mười nói rằng các ghế thanh đồng đã đi ngược về xuôi, có biết đền ông Hoàng Mười lập ở nơi đâu, đền thờ ngài lập ở kinh đô, gần cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam

Ơ Ơ Ơ biết ông Mười ra ông cho núi ngọc lại non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng đổ ngoài biển đông

Ơ Ơ Ơ Biết ông Mười ra ông cho núi bạc non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng để nhỡ nhàng mặc ai

Ơ Ơ Ơ Ông Mười hỏi rằng dù ghế của ông có đi mô đi tê, nhớ ngày kỷ niệm phải về bắc ghế hầu ông

Ơ hò là hò ơi, trong xứ Nghệ vui nhất có chợ Vinh, đẹp nhất có cầu Bến Thủy, tối anh linh có đền ông Hoàng Mười

Ơ hò là hờ ơi, nước sông Lam vừa trong vừa đục gạo chợ chùa vừa trắng vừa trong, ngày hôm nay ông Mười loan giá về đông, điều lành điều dữ, ông phán cùng trần gian

Ơ hò là hò ơi, ngày hôm nay ghế con xin ông trăm năm nay đắc lộc sai tài, kim ngân sớ diệp để trình ngày hôm nay

Ơ hò là hò ơi, ông chít khăn điều mặc áo hoàng anh, phàm trần đố ai họa được bức tranh ông Mười ngồi

Ơ hò là hò ơi, biết ông Mười ra ông cho sung sướng cả cuộc đời, ông cho cầu lên ước được trong gia chung được thuận hòa.

Khi thanh nhàn ông Mười dạo cảnh sông Lam, Hoàng bắt các

O trong phủ ngâm thơ sông Lam ơ ơ ơ ơ hò ơ ờ hờ ơ ơ ơ ơ

Dòng sông Lam trăng nước lững lờ, yên tâm đón khách đưa về đất Nghệ An

Lâng lâng i i lâng lâng rũ sạch ba miền

Một ngày họ Trần được làm đệ tử, cũng lên duyên nợ nhiều

(Xanh xanh tỏa đá mới phủ rêu)2

Ai là người dày phúc mới được theo đức Hoàng Mười

Hò ơi, ơi hò, anh linh lưu dấu muôn đời (đúng đó) anh linh lưu dấu muôn đời, Nghệ An mở rộng đón những người hữu duyên, hò là hò ơi ơi hò.

Thuyền rồng còn đợi bến sông

Trở các thanh đồng đi lễ hội trong Nghệ An

Cho dù trăm nhớ ngàn thương

Vì đòng nên ông phải vấn vương nơi cõi trần

Hò Huế:

Nay ông Mười về giáng phúc trừ tai

Đồng gia tín chủ ai ai cũng thọ trường

Muối ba năm mối kia còn mặn, gừng chín tháng gừng vẫn còn cay

Ghế ông tình nặng nghĩa dày, xa xôi tận trong xứ Nghệ ông vẫn vô đây ông ngự đồng

Dòng sông Lam bên lở bên bồi

Dấu thiêng ông Mười để cho người đời phải khói nhang

Dù cho cách trở sông Lam

Ngày nay có cầu bến Thủy bắc ngang sang đôi bờ

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ghế ông năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫ hào hoa đẹp như ngày nào

Ông đã chứng tâm tiếp lộc cho thanh đồng

Ông cho ghế ông cầu từ hôm nay nên cầu nên ước được

Cho gia chung được thuận hòa

Ông cho ghế ông buon bán gần xa

Ông tiếp lọc gần rồi lại tiếp lộc xa

Lý qua cầu:

Nghệ An danh nức danh ông Mười

Đai vàng khoác áo vàng anh, về đây ông ngự đồng

Lại được cung văn dâng lời ca tiếng thơ cung đàn

Cầu mong quan lớn chứng tâm độ cho dân chúng

Vui sông bình an giầu sang hết gian nan khỏi ách cơ hàn

Lý Mỹ Hưng:

Trong vùng khu tư ông Mười nức danh tiếng đồn

Cầm quân giết giặc giữ giang sơn nước Nam thanh bình

Giặc ngoại xâm hồn tan phách tán

Ông đi tới đâu chúng dân ra đón ông

Tiếng thơm ông Mười đời sau còn hương khói

Chúng con nguyện cầu ông an tài tiếp lộc

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh qua cầu bến thủy ơi người ơi

Mười hai cô tố nữ theo hầu

Trâm hoa trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu ông vắt vai

Đầu lược dắt chân dậm đôi văn hài

Cô cả dấng ông điếu ngự, ông bắt cô nàng hai đi theo hầu

Cô nàng ba gối xếp theo sau, đất lề quê thói

Cô tư têm trầu rước ông Mười xơi

Cô nàng năm dâng đóa gương soi

Còn cô nàng sáu đứng bên ngoài rót rượu hầu ông

Cô nàng bẩy dâng đóa hoa hồng

Còn cô nàng tám phò chiếc kiệu rồng rước ông Mười lên

Cô nàng chín yểu điệu ai tày, tiếng tiêu cô thổi làm đầy vơi lòng Hoàng

Cô nàng mười thắt dải lưng hồng hai tay dâng một đôi dày để hầu ông

Còn đôi cô múa lượn bài bông

Mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng

Cờn:

Nghe thương hội nghị quần tiên

Được tin ông Mười tới thiên duyên trạnh lòng

Vân tiên mượn cánh chim hồng i i i

Xin người soi tỏ tức lòng gió giăng

Nhịp cầu ô đem bắc sông Ngan i i i

Cầu ô đem bắc sông Ngân, Hoàng ngồi trong cung quảng

Kìa ngồi trong cung quảng, đêm xuân mơ màng

Bóng trăng soi tỏ canh trường i i i

Đã cam tấc dạ tuyết sương reo hò

Thủy tiên dìu dắt đón mời i i i

Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành

Vượt bể đào lên tới ngàn xanh i i i

Đường xưa cảnh cũ nặng tình nước non

Trúc xinh cô quế cũng giòn i i i

Thơ đỗ bộ:

Cõi trần mở tiệc mừng vui đảng tiệc về

Nhớ đức Hoàng người giáng sinh

Họa vần tho kính chúng thánh minh

Phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương

Ngẫm câu thế sự vô thường i i i

Tấc son mượn nước cành dương tới nhuần

Vắng hoàng vắng cà mùa xuân i i i

Nhớ hoàng vì nước vì dân vì đời

Thế gian nhớ miệng hoàng cười, nhớ khăn hoàng chít, nhớ lời truyền ban

Khi phó cát lúc đồi ngang

Non kinh vó ngựa rậm ngàn tiêu giao

Đường đường cung kiếm anh hào

Túi thơ bầu rượu sớm chiều thênh thang

Hèo hoa trẩy hổi thiên hương i i i

Chấm đồng nhận lính khắp miền đông tây

Khi nương gió lúc lại se mây i i i

Khi rung khánh ngọc lúc lay chuông vàng

Hoàng về gối xếp ai mang i i i

Hèo hoa anh vác ngựa Hoàng ai trông

Lệnh truyền cô quế cô hồng i i i

Hèo hoa gối xếp đèn lồng mang tay

Lan lan huệ huệ xếp hàng

Dóng xe dóng ngựa lên đường vân du

Thuyền ai thấp thoáng chèo đưa i i i i

Kinh kỳ nhã nhạc hoàng về Nghệ An

Lệnh truyền bát vạn hùng binh

Kiệu vàng tám tía rước Hoàng về Nghệ An

 

Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ nhất

 

Trấn thủ Nghệ An … Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy

 

Chống đất chỉ trời gươm thiêng…chống đất chỉ trời ì i
Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i

 

Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân…một đấng anh hùng ì i
Tài danh nổi tiếng khắp vùng…khắp vùng đất trời Nam í ì i

 

Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban
Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì
Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao
Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì

 

Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên
Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ì

 

A phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng
Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật
Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông

 

Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình
Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân
Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn
Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo
Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi
Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần
Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời

Trông hoa con lại nhớ đến Người
Xuân về chúng con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An
Để tay Tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Quỳnh tương chuốc chén rượu mời
Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi
Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung

Hờ … hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa
Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Hơ hờ…hơ hờ….hơ hớ
Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét
Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này
Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương
Hờ…hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương
Mà khấu đầu vọng bái mười phương…mười phương xin độ trì

Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay
Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say
Vui cùng thế sự vài giây…vài giây cho thỏa lòng
Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh
Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày
Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người
Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình
Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức
Ta dành…ta dành phần cho í i à
Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à
Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi
Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai
Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc
Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban
Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian
Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu
Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa
Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường
Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương…ta thương càng nhiều
Chở che a ới à chở che che chở mọi điều
Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai
Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy
Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa
Lòng trời… lượng bể bao la …lòng trời lượng bể bao la
Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê
Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng
Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn
Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ
Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu
Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai
Đầu lược dắt, chân giận văn hài
Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu
Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi
Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông
Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên
Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng
Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu
Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mỹ miều, lụa hồng thời cô múa khiến làm liêu xiêu lòng Hoàng
Còn cô mười hai chau chuốt dịu dàng, đàn cầm tay gẩy khúc nghê thường nghe xốn xang
Đủ mười hai cô phò tá ông Hoàng, hương xông chiếu huệ màn loan huê hồng.

Ở trên thượng thiên các cô rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích điểu rước ông Hoàng Mười về Nghệ An.

 

Xe loan thánh giá hồi cung.

 

 

 

Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ 2

 

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có đức thánh minh ra đời
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung

 

Thanh xuân một đấng anh hùng.
Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo.

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
Khi Bích động lúc Bồng lai
Non nhân, nước trí mọi nơi ra vào

 

Cỏ hoa hớn hở đón chào
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai
Trời Nam có đức Hoàng Mười
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai

 

Nền chí dũng, bậc thiên tài,
Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh.
Tiêu dao di dưỡng tang tình.
Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ.

Khi Phong nguyệt, lúc bi từ.
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong.
Khi Thiếu lĩnh, lúc non Bồng,
Cành cây mắc võng, lòng sông ngự thuyền.

 

Người Thành thị, khách Lâm tuyền,
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang.
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng.
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần.

 

Xiết bao bể ái, nguồn ân.
Ban Tài, tiếp Lộc, thi nhân, thi từ.
Cát đằng thuận gió xuân đưa
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

 

Năm ba Tiên nữ theo hầu,
Trăm hoa cài tóc, nhiễu Tàu vắt vai.
Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi,
Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long
Trần duyên chưa trút được lòng,

 

Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên.
Nghe thường hội nghị quần Tiên,
Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng.
Vân tiên mượn cánh chim hồng

Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
Cầu Ô đem bắc sông Ngân,
Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường.

 

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người.
Thủy tiên dìu dặt đón mời,
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng.
Vượt bể đào tới ngàn xanh.
Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non.

 

Trúc xinh cô Quế cũng giòn.
Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng.
Ngày ngày lên núi ngóng trông.
Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng.
Nhớ xưa hẹn ngọc, thề vàng.

 

Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi
Lên núi rồi lại xuống đồi,
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ.
Vào rừng hái lá đề thơ,

 

Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người.
Cõi Trần mở tiệc mừng vui.
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh.
Rượu đào kính chúc Thánh minh.

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương.
Ngẫm câu Thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân.

 

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời.
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban.
Khi phố Cát, lúc đồi Ngang,
Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao.
Đường đường cung kiếm anh hào,
Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang.
Hèo hoa chảy hội Tiên hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.
Khi nương gió, lúc cưỡi mây.
Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

 

Hoàng về gối xếp ai mang,
Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông.
Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng,
Hèo hoa, gối xếp, đèn lồng tay mang.
Cô Lan, cô Huệ xếp hàng,
Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du.
Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa,
Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An

 

Bài phú chuốc rượu Quan Hoàng Mười

 

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cất
Đợi xuân về hội nghị quần tiên
Rượu nồng tiên nữ dâng lên
Tuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơi
Hoàng cúc bôi trung đường tiên tửu
Hằng Nga thiên thượng tuyết thu ba
Tay tiên chuốc chén hoàng hoa
Nhị tuần dâng tiến mới đà thiết thi
Sao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏ
Gớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tình
Tay tiên chuốc chén rượu quỳnh
Tam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…

 

Các đoạn thơ phú dâng văn Quan Hoàng Mười

 

Phú:

 

Bởi tiền thế tu nhân tích đức
Khiến xui lên gặp bạn tiên cung
Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong
Giục lòng khách mơ mòng tưởng nhớ
Nay đến lúc Hoàng về người ở
Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly
Nghĩa trăm năm còn bức ca thi
Dâng hoàng tử làm khi tiễn biệt
Một lối lên tiên nhẹ gót trần
Mây trời cỏ đất hội long vân
Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh
Một phút mơ màng vạn cảnh xuân
Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt
Vang vang trong động thú chào xuân
Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá
Mong tới nguyên đào vẫn chủ nhân
Hoa đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh bước trần ai
Ước cũ duyên xưa có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi
Cánh hạc bay cao vút tận trời
Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi
Yên hà lối trước lại lần sau
Nước biếc non xanh thắm một màu
Đàn hát hôm nay êm dìu dịu
Hạt mây này nọ sạch lầu lầu
Cây xưa lối cũ say vì cảnh
Gió mới xuân về chẳng khác xưa
Nhìn tiên cảnh năm xưa còn đứng đó
Hỏi người năm cũ bây giờ đâu

 

Hò Nghệ An:

 

Đất lề quê thói Nghệ An
Miếng trầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười
Trông hoa lại nhớ đến Người
Đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An
Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa
Vung gươm lên ngựa đề cờ
Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Chí anh hùng ra tay giữ nước
Đi tới đâu giặc phải tan ngay
Việt Nam ghi nhớ sử này
Cung cao điện ngọc đêm ngày khói nhang
Khi hội nghị luận bàn việc nước
Hoàng mang tài thao lược hiến dâng
Lĩnh sắc rồng khiển tướng điều quân
Gươm thiêng ba thước,ngựa hồng xông pha
Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ,
Đò từ Đầm Đá tới Phú Vân Lâu
Non xanh nước biếc một màu
Một con đò nhỏ đưa ghế ông về thăm cảnh Nghệ An
Cũng có phen lên ngàn xuống bể
Trở ra về phủ tía lầu son
Cũng có phen ngắm ánh trăng tròn
Khi xem huê nở khi chờ trăng lên
Đường về xứ Nghệ nghĩa tình,
Sông Lam núi Quyết địa linh bao đời,
Tam Kỳ Mỏ Hạc là nơi,
Đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang
Nước sông Lam răng trong răng đục
Gạo chợ Chùa vừa trắng vừa trong
Ghế ông tình mặn nghĩa nồng
Điều lành điều dữ sá cùng trần gian
Muối ba năm muối kia còn mặn
Gừng chin tháng gừng hãy còn cay
Ghế ông đây tình nặng nghĩa dày
Xa xôi chăng mấy cũng về đây ngự đồng
Thuyền rồng còn đợi bến sông
Chở các thanh đồng đi hội trong Nghệ An
Cho dù cách trở sông Lam
Có cầu Bến Thuỷ bắc ngang đôi bờ
Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang
Đất Thiên Bản còn nhớ người trấn thủ
Đền Mẫu Phủ Giày còn lồng lộng chữ công danh
Ông Mười trấn thủ trong thành
Mười ba năm lẻ còn nức danh tướng tài
Thành Huế ơi sông Hương răng núi Ngự
Cầu Tràng Tiền ,Bến Thuỷ đẹp long lanh
Năm cửa ô về tới đô thành
Nam Đàn xứ Nghệ nức danh Hoàng Mười
Đường vô xứ Nghệ loanh quanh
Nơi Ông Mười ngự như tranh hoạ đồ
Ai vô xứ Nghệ thời vô
Qua cầu Bến Thuỷ tới kinh đô Hoàng Mười
Ngắm xem phong cảnh đất trời
Nghệ An mến khách mến người trọng ân
Cỏ cây chưa trút bụi trần
Đường về chẳng biết rằng gần hay xa
Xinh thay hỡi thú yên hà
Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân
Đường xa muôn dặm cũng gần
Giáng lâm giá vũ đằng vân ngự đồng
Chim khôn đã phải cẩm lồng
Cau non, thuốc lá chiều lòng (Hoàng) ăn chơi
Vân du góc bể chân trời
Không đâu lịch sự bằng nơi đền này
Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước ghế ông đây chưa hết lộc tài
Độ cho đắc lộc tài sai
Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thu Đông tiếp lộc,hạ xuân tiếp tài
Ai mà ăn nói đơn sai
Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông
Thương ai chấp lính nhận đồng
Tu nhân tích đức lên công vẹn thành
Ai ơi nên ở cho lành
Kiếp này chưa trọn Hoàng để dành kiếp sau
Nào trời có phụ ai đâu
Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm
Ai mà tích đức tu nhân
Đắp bồi cội phúc thêm phần đề đa
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào
Trên trời vằng vặc ngôi sao
Trời nam chói lọi anh hào cổ xưa
Thương người dầu dãi nắng mưa
Thương người đi sớm về trưa nặng lòng
Chứng tâm chứng lộc cho đồng
Cho cầu nên ước được gia trung thuận hoà
Các cô quạt nước pha trà
Quần tiên múa hát xướng ca hoạ vần
Cô dâng lên chiếc quạt trầm
Nghiên vàng bút ngọc ân cần khoan thai
Đầu lược giắt,chân giậm văn hài
Cô cả dâng điếu ngự,cô nàng hai theo hầu
Cô ba gối xếp theo sau
Đất lề quê thói cô tư têm trầu Hoàng xơi
Cô năm dâng giá gương soi
Còn cô nàng sáu rượu mời dâng ông
Cô bảy dâng đoá huê hồng
Còn cô nàng tám kiệu rồng rước(ông Mười) lên
Cô Chín múa lượn xênh tiền
Thướt tha yểu điệu khách tiên mơ màng
Cô Mười thỏ thẻ oanh vàng
Tiếng tiêu cô thổi khiến lòng Hoàng nâng nâng
Cô mười một thơ hoạ đôi vần
Dâng ông quý vật kì tân đủ mùi
Cô mười hai sắc nước hương trời
Mười hai cô tiên nữ phò giá Ông Mười lai kinh

 

Lý Nghệ An:

 

Thuyền ai thả lưới buông câu
Khoan hỡi dô khoan thuyền Quan hoàng Thập
Dập dìu trên sông sóng nước mênh mông
Hương ngát bay trong đền lòng hoàng thấy lâng lâng
Uy danh sáng soi muôn đời một lòng giữ yên trời nam
Muôn dân bắc nam phụng thờ hoàng độ cho nước non bình an
Lòng hoàng thương đồng còn nhiều gian nan
Nắng mưa không quản xin hoàng chứng cho lòng con
Tâm tư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên trời nam
Độ cho phúc lâu giàu bền lộc vô nhà như nước dòng sông lam

 

Bên dòng sông lam có đền đức quan hoàng Mười
Địa linh nhân kiệt vang danh lưu dấu muôn đời
Ngự đồng chơi hào hoa phong nhã
Bao người ngóng trông hộ quốc dân an cho mai sau đời đời ấm no
Phúc lai cho thanh đồng ghế ông hằng ghi nhớ mãi
Con cúi xin ông Mười ông về tiếp lộc để lần sau.

 

Ông Mười Trấn Thủ Nghệ An Về Huyện Thiên Bản Ông Làm Quan Đất Phủ Dầy

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

Cung Nghinh Khánh Tiệc 10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An

Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp Ngày đại cát

Giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự

Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ

Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp

Có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh Lấy diện cho trần

Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn

Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái

Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ

Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút Quyền của Hoàng phép của Hoàng

Gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép

Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm

Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ

Cho gặp thầy gặp bạn Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá

Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng

Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai

A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng Để rồi phúc đó lại là gần hơn !
Đừng ngộ nhận mình có “CĂN”
Chẳng có gì thần thông mà không phải học hỏi cả
Bóng cha mẹ dạy mình rằng :”Con nhà thánh chả nhẽ không hiểu đạo kiến thức phải học không thể tự nhiên mà có”.Tìm cho mình con đường đi theo chính đạo vương đạo chứ không được tà đạo
Có người lận đận long đong do số phận phúc phần chưa lớn.“Sông có khúc người có lúc” cứ lạc quan cố gắng khắc phục vượt qua chưa nên kết luận căn quả
Có người hay mơ mộng hoặc thích nghe hát văn xem hầu cũng thấy rạo rực.Đó cũng chỉ là có duyên với nhà thánh nên năng đi chiêm bái cửa thánh kêu cầu chưa kết luận căn quả.
Có người thỉnh thoảng hay nhìn thấy người âm, đi gọi hồn hay bị nhập thỉnh thoảng cũng bị người âm dựa bóng.Đó cũng có thể là mình sát âm nên bị vậy chưa nên kết luận căn quả
Có người bị âm nhập nặng hơn là hành điên thì cũng phải xem xét lại xem hành căn hay bị ma tà xâm nhiễm
Người trình đồng mở phủ thực sự phải có cơ duyên sâu dày với nhà thánh phải có bóng thánh phải có sự linh ứng.Đôi khi ra mở phủ phải có sự báo trước của nhà ngài, có cơ duyên tới ngày tháng phải ra như một sự sắp đặt trước mà không có gì cản được
Đó là sự vô cùng liêng thiêng của nhà ngài
Ai cũng nghĩ rằng mình long đong trắc trở quá khổ sở quá ra mở phủ cho đỡ khổ.Nhưng các bạn đâu biết rằng đó là giải pháp trước mắt thôi vì người ra mở phủ là tôi con nhà thánh phải có nghĩa vụ phụng sự cả đời. Một năm bắc ghế hầu hai lần tuần tiết tiệc lễ cũng phải lễ cha lễ mẹ.Ấy là chưa kể đến việc phải tu tâm dưỡng tính; không tự do bản năng được không nói tục chửi bậy; ăn uống vệ sinh kiêng cữ tỏi hành sống thịt chó cá chép lòng mề…đó mới là nhất tâm theo đạo
Ra mở phủ phải xác định là ra trả nghiệp để hành đạo chứ không hành nghề.Dẫu biết ràng mưu cầu hạnh phúc danh vọng là mong ước chính đáng của con người nhưng hãy đặt nó xuống hàng thứ hai.
Sau khi mở phủ đúng thì tốt đẹp chứ không đúng thì nói thật ”cái bát mẻ chẳng có mà ăn”
Sai việc âm khó sửa lắm nên các bạn suy nghĩ kỹ đi
Cứ lo sống cho tốt đời trước đã rồi đẹp đạo sau
Cũng có thể bạn có cơ duyên với nhà thánh
Nhưng những yếu tố trên chưa đủ chín để ra mở phủ
Mình có lời khuyên cho các bạn thực sự có căn số phải ra mở phủ
Hãy vững tâm trau dồi kiến thức về đạo luật đạo trước đã rồi tìm thầy mở phủ
Có bạn cái áo công đồng cũng không hiểu như thế nào cái khăn xếp còn hỏi mình mua mầu gì bó tay toàn tập
Nếu mình không hiểu biết thầy có làm sai mình cũng không biết
Điều quan trọng là sáng suốt tìm thầy đủ tâm đủ tài.
Sau khi mở phủ một lòng nhất tâm nên tin là đã được
Đừng có hỏi loạn lên là không biết đã được chưa
Cái gì thì cũng cần phải có thời gian sau 100 ngày
Mọi việc dần tốt lên chứ không tốt ngay ngày hôm sau được
Vì có sai thì cũng không thế sửa ngay được và đừng xoay khăn loạn lên
Suy nghĩ thật kỹ luôn để tâm vững thì mọi sự an
Đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ để mong rằng mọi người cùng tốt lên
Con nhà thánh kiên quyết phải có kiến thức tâm linh và sự hiểu biết nhất định
Nhân đây xin nói với bạn nào là đồng nổi
Đồng nổi có thể làm việc bình thường không cần mở phủ
Vì bạn không có nghiệp được giáng bóng trực tiếp
Mình không nói điều đó là sai đúng
Là đồng nổi không cần ra mở phủ vẫn ra làm việc soi bói bình thường
Nhưng chỉ là soi bói thôi còn sau này muốn trở thành đồng thầy
”Nối Quả” (có nghĩa là cúng kiếng sang khăn dẫn trình đệ tử)
Thì bắt buộc phải có phủ nếu bạn an phận làm đồng soi thì ko cần mở phủ
Người nào ghế nhà trần chỉ cần đội lệnh nhà trần ko cần mở phủ
Còn một điều nữa: Là căn của ai thì chỉ có một người thủ mệnh con tứ phủ phải có nhiều bóng ngài dạy
 
KHÊ ĐỒNG Là Gì ?
 
 
Hiện tượng khê đồng tuy không phổ biến nhưng
Một số Đồng con vẫn mắc phải thậm chí Đồng cựu
Cũng có thể gặp nhiều bạn gửi tin nhắn thắc mắc về nội dung này
 
Tôi thấy số ít các bạn chưa hiểu thấu đáo về Khê đồng nay xin mạo muội chia sẻ đôi điều.
Khê đồng hay còn gọi là bể đàn là hiện tượng mắc phải khi bắc ghế cha ngồi bắc ngôi mẹ ngự nhưng không được linh ứng Khê nghĩa là hỏng
 
Thanh đồng bị Khê đồng coi như vấn hầu đó bỏ đi vì đã Khê thì không được cha mẹ chứng
Một số bạn thường nhầm lẫn việc khi hầu Thánh không tung khăn được là Khê đồng điều này không hoàn toàn đúng
 
Đối với một số Đồng con trước khi ra trình cha trình mẹ cuộc sống oan trái nhiều hoặc bị bắt sát quá nên khi ngồi chiếu hầu thường là tủi bóng
 
Không tung được khăn trường hợp này Đồng thầy
Kêu cầu tấu đối cho Đồng con nếu vẫn nặng quá không hầu được thì chỉ cần thỉnh bóng nhà Ngài
 
Vẫn ngự nhưng chỉ tráng bóng rồi xe giá sau đó
Đồng Thầy hầu tạ vấn hầu vẫn được coi là chu viên hoàn mãn bởi hệ quả sau đó mới là quan trọng
 
Sau lễ trình hầu ấy Đồng con được cha mẹ độ cho yên tâm yên tính yên lính yên đồng
Gia sự bình an đầy thuyền mãn quả thì vấn hầu ấy vẫn được coi là đắc lễ
Việc đồng con không tung khăn chỉ được coi là khê đồng
Khi không có bóng thánh về chứng trường hợp này còn gọi là đồng đá
 
Ngoài ra còn một số hiện tượng khác cũng được coi là khê đồng
Như Bóng thánh về nhưng không đibhoặc ngã trên sập hầu ..v..v…
Lý giải về nguyên nhân vì sao bị Khê đồng có quan điểm cho rằng
Vì Đồng thầy căn thấp hơn đồng con nên không kêu thấu tấu nổi không tỏa bóng được cho Đồng con
 
Theo Tôi thì không phải như vậy vì hiện tượng khê đồng
Xảy ra ở cả trường hợp Đồng thầy căn cao mở phủ cho Đồng con
Căn thấp hơn hoặc thậm chỉ Đồng cựu cũng có thể bị khê đồng
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này
Tôi xin liệt lê vài trường hợp điển hình
Nguyên nhân trước tiên hẳn ai cũng biết đó là trường hợp 
Ko phải con nhà 4 phủ nhưng nhẹ dạ cả tin theo thầy bà hám tiền xúi bẩy
 
Hoặc bản thân thân chủ vì ham cầu được ban tài phát lộc
Mà bắc ghế hầu thánh đối tượng này trình đồng mở phủ
Nhưng không có vị cầm bản mệnh nào về nhận dẫn tới hiện tượng không tung được khăn.
Trường hợp thứ hai là con nhà 4 phủ nhưng phạm lỗi nặng
Làm những việc hổ thẹn với bản thân khi hầu nhà ngài bị ngã ngay trên sập hầu
 
Đây chính là hiện tượng nhiều đồng mắc phải thậm chí ngay cả đồng cựu cũng bị ngã
Hoặc khi ra hầu cha mẹ bản thân không thanh tịnh
 
Chúng ta hầu cha mẹ là mang cái thân khẩu ý làm ghế cho ngài ngự
Trước mỗi vấn hầu thanh đồng ăn chay kiêng sắc dục giữ gìn khẩu ý tắm gội sạch sẽ
 
Nếu phạm vào một trong những điều trên không những
Thánh không về tráng bóng mà còn bị phạt nặng.
Trường hợp thứ 3 nhận sai vị cầm bản mệnh bạn là con vị A nhưng lại nhận vị B
Là mẹ dẫn đến loạn bóng việc này phụ thuộc vào phúc đức của bản thân
 
Và tổ tiên của đồng con có gặp được Đồng thầy có tâm đức soi căn nối quả đúng cho đồng con
 
Tôi đã gặp vài trường hợp là con cái 4 phủ không sát bên nhà Trần nhưng lại đội lệnh nhà Trần sau khi trình xong đồng con nhẹ thì lụi bại nặng thì phát điên.
Các bạn thân mến là con nhà bốn phủ không chỉ là vinh dự tự hào mà còn là trách nhiệm việc hoằng dương đạo mẫu
 
Là nhiệm vụ hàng đầu mỗi chúng ta bằng việc hầu hạ cha mẹ đúng phép tắc lề lối cũng là góp phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thân chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ an lạc
 
....................................................
 
Di Cung Hoán Số Là Vọng Tưởng
 
Nếu muốn đổi cung đổi số hay là di cung hoán số thì một người nhất định phải từ bỏ cuộc sống hiện tại (chết đi) sau đó trong U Minh Giới vong hồn được xem xét dựa trên nhân quả mà vong đó khi hồn tiền dương thế đã tạo ra để định nghiệp và tiếp tục chuyển nghiệp luân hồi nhận lấy báo ứng
 
Con người sinh ra có thời điểm được ấn định, cấu thành bát tự là can chi của giờ, ngày, tháng, năm.
 
Kết quả đó được tạo ra từ việc định nghiệp và chuyển nghiệp dựa trên quy định về nhân quả báo ứng đối với một vong hồn. Bởi vậy phúc, họa hay sang, hèn, giàu, nghèo hay tai tật,…đối với mỗi nhân sinh đều phải theo cái duyên phận mà nhận lĩnh để sám hối, sửa đổi, học tập, tu luyện, trả nợ nần ân oán…trong kiếp người, không bất cứ lý do nào có thể làm thay đổi.
 
Cũng giống như khi đúc một cái nồi nhôm để nấu cơm, người thợ phải tính toán dựa trên tính chất cơ lý hóa của nguyên liệu, khả năng đun nấu, …sau khi đã thành sản phẩm thì cái nồi đó dùng để nấu cơm, canh là hợp lý. Muốn biến nó thành cái chảo để rán thì người ta lại phải đập bẹp nó (phá hủy) rồi cho vào lò đun nóng chảy thành nguyên liệu, sau đó dựa trên những số liệu tính toán kỹ thuật cần thiết mới đổ vào khuôn đúc thành một cái chảo nhôm dùng để rán, chiên, xào..
 
Hiểu như vậy chúng ta thấy nếu muốn đổi cung đổi số hay là di cung hoán số thì một người nhất định phải từ bỏ cuộc sống hiện tại (chết đi), sau đó trong U Minh Giới vong hồn được xem xét dựa trên nhân quả mà vong đó khi hồn tiền dương thế đã tạo ra để định nghiệp và tiếp tục chuyển nghiệp luân hồi nhận lấy báo ứng.
 
Một người kiến thức tầm thường, sơ đẳng nhất về tâm linh cũng hiểu được rằng nếu di cung hoán số mà có thật thì khái niệm Nhân Quả sẽ trở thành vô nghĩa dẫn đến loạn âm loạn dương và thầy bà là người có quyền hạn làm được việc đó tại sao không cầu cúng làm cho bản thân thay đổi số phận để trở thành sang giàu phú quý, ông nọ bà kia hay thậm chí làm tổng thống một quốc gia?
 
Như thế chúng ta đã hiểu rõ ràng lễ di cung hoán số là vô tác dụng và việc này trái với Thiên Quy vi phạm luật âm giới
Người đồng thầy là người được bề trên cấp lệnh sắc, giao cho quyền hạn, mà không biết cách tìm hiểu, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn cho thấu đáo để thực hành các công việc tâm linh, tự tung tự tác đổi cung đổi số cho người, sau 10 lần vi phạm là sẽ bị phạt lệnh (ta hiểu là bị xóa bỏ lệnh sắc) khi đó “đồng thầy” thành “đồng thừa”, bị trả “quả” ngay trong hiện kiếp. Bản điện của đồng thầy, nơi thờ Tiên Phật Thánh Thần sẽ hết linh vì các bóng các giá không còn phụng lệnh bề trên giáng ứng nữa, khi đó giả Tiên giả Thánh đương nhiên sẽ có cơ hội tìm đến để tá nhập điều khiển đồng thầy.
 
Tóm lại lỗi đây chính là do con người kém hiểu biết gây ra, sự truyền thừa không chính phái hoặc bị thuật sĩ giang hồ bày đặt lừa gạt. Đồng thầy kiến thức kém cỏi mà được người đời mê mờ tung hô vạn tuế nên sớm tự mãn, ngập ngụa trong đống tiền bạc bẩn thỉu mà tự lấy làm vinh hoa chứng đắc quả duyên, nghênh ngang không coi ai ra gì, cho nên mới lầm đường lạc lối không phân biệt nổi chính tà, hay dở làm bừa bãi bất chấp hậu quả.
 
Nhưng cái giá phải trả sẽ là vô cùng to lớn, hệ lụy liên quan đến con cháu dòng tộc rất là khủng khiếp, khi biết hối hận thì cũng đã muộn rồi.
 
.....................................................................................................................................................
 
Ngồi buồn nghĩ xót cho cảnh đồng nghèo
Cũng là cảnh con cha con mẹ bất đắc dĩ lắm mới phải ra quy đầu làm tôi trong hoàn cảnh khó khăn
Ấy vậy mà muốn ra cũng chẳng có tiền số tiền 40 - 50tr là bằng cả gia tài thậm chí bằng cả cái nhà ở quê rồi
Đã nghèo lại càng nghèo thêm đã cơ lại càng cơ thêm
Đi vay thì lấy gì mà trả mà là con cha con mẹ biết mà không ra không khác nào gánh núi ngũ hành
Dương đã khổ âm cũng khổ
 
Gia tiên những người con cha con mẹ cũng muốn con cháu ra hầu cha hầu mẹ
Muốn con cháu thay các cụ giải bớt cái nghiệp của tổ tiên rồi bao nhiêu vong linh
không nhà không cửa không miếng cơm không bát cháo không ngụm nước chẳng tàn hương
Lại những đứa trẻ không duyên không phận chưa nhìn thấy mặt trời đã phải chịu cảnh luân hồi vất vưởng giữa chốn âm ty...
Đâu đâu cũng khổ!!! Ấy vậy mà chúng ta những người ăn cơm cha uống sữa mẹ
Được gọi là cô là cậu là thầy Được giao trọng trách là cứu dân độ thế đã làm được gì
Các thầy đã làm được bao nhiêu canh đàn cho đồng nghèo lính khó đã cứu được bao nhiêu người điên kẻ dại đã dẫn bao nhiêu chư nhân chư gia đi theo chính đạo?
 
Ấy vậy mà các thầy đã làm được bao nhiêu khóa lễ để độ âm cầu siêu cho những vong hồn
Chết nơi đầu đường xó chợ đã cầu siêu cho bao nhiêu thai nhi không cửa không nhà????
Nghĩ vậy thôi cũng đủ nhìn dòng đời và thở dài ngao ngán!!!
Con chỉ ước Mẫu sẽ giáng phàm cứu độ nhân sinh!!!
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật!!!
Nam mô thiên tiên thánh Mẫu đại từ tôn
 
.....................................................................................................................................................
 
Kính gửi các thanh đồng đạo quan và đặc biệt toàn thể các thầy. Thực sự chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn và thất vọng về 1 bộ phận đồng bóng như hiện nay.
1. Hầu đồng: hầu nhố nhăng, múa máy điên cuồng như cắn thuốc lắc, cắt bỏ 1 số lối hầu cổ, sáng tạo ra vô vàn lối mới, mượn bóng Thánh làm càn, đưa rất nhiều vị không đúng Tứ Phủ vào hầu và thờ cùng Mẫu, thích ai hầu người ấy, hầu lính trước hầu Quan( ý nói một số vị chức tước bé hơn và ko thuộc hàng Tứ Phủ), sáng tạo lôi vào chiếu hầu cả tỉ bà Chúa, khăn áo cụt ngủn, cách tân như áo ngủ, có người ngồi sập còn mặc áo 3 lỗ, khăn áo bước qua, ngồi lên coi như mớ rẻ lau, đem hầu đồng đi từ góc chợ đến quán ba, hầu đồng đua tiền đua của...
2. Thầy bà xưng là ăn lộc Thánh, làm việc không có tâm, chỉ lo lừa đảo, cướp không đồng tiền của thiên hạ, sáng tạo, tự nghĩ ra đủ thứ lễ không lợi ích, phổ cập đồng bóng trong dân( xem 10 người thì cả 20 người bắt ra hầu). Vợ chồng đang sống hạnh phúc bắt ly dị, ma tà quấy nhiễu thì bảo căn đồng phải ra hầu, ma theo ko lo trục đuổi lại bắt làm lễ Tam Phủ thục mệnh, vong trong nhà chêt đc theo hầu ông nọ bà kia thì bắt con cháu làm đàn lễ cúng sắc phong cho vong( thầy to hơn Vua Mẫu) người sống bình thường ko có bất kì dấu hiệu đồng bóng nào thì bắt người ta đi khất đồng đến năm ... Tuổi sẽ ra hầu, gieo dắt tạo cho người ta vô vàn suy nghĩ hoang đường ảo tưởng sức mạnh... Tôi không biết các vị làm việc với mục đích gì chứ làm ra mấy trò đấy chỉ là cướp của hại người chứ nói gì cứu dân độ thế.
3. Đạo đức: thất đức, toàn làm chuyện xấu lừa gạt người tự cho mình là số 1 đươc Cha Mẹ thương người khác không bằng hoặc là dơm dạ đi lễ đi hầu theo phong trào, ko có tâm, đến đền phủ túm tụm đàn đúm cười nói inh ỏi văng tục chửi bậy làm mất tôn nghiêm cửa Thánh, ăn mặc nhố nhăng hở cả nội y dâm dê lợi dụng đồng bóng tâm linh lừa đảo gạ tình hãm hiếp người khác....
Và vô vàn tỉ tỉ thứ nữa mà càng kể ra càng đau lòng tôi thỉnh cầu các bạn suy nghĩ lại và sống có lương tâm cho vẹn 2 chữ thanh đồng đi. Thân.
 
.....................................................................................................................................................
 
Người có căn thì sợ trốn tránh
Người ko có căn lại thích mở phủ hầu đồng
Bàn về chữ Hầu trong hai chữ Hầu đồng .
Cái thời của những người như tôi .
trẻ nhỏ cấm cho vào Đền vì sợ phạm lỗi Thánh quở phạt .
Vào Đền thì nữ giới nép hai bên xập công không bao giờ dám ngồi chính diện tại xập .
Mà các bà Đồng thì cũng quỳ hơi sang hai bên khi lễ . " nghiêm cấm nữ ngồi xếp bằng khi lễ Thánh quỳ cũng phải khép hai chân hoặc thụy chéo vào "
" bây giờ thì hay toàn xếp bằng banh tè he ra trước mặt ....."
Mà trong khi trước đây đang lễ thấy Thanh Đồng là nam giới vào lễ Cũng lại càng phải tránh ra , sang bên để nhường chỗ cho các vị Đồng Nam vào lễ .
Còn mình vẫn quỳ lùi sang lễ tiếp .
Còn không một ai dám nói to trong đền cả
Không có chuyện buôn dưa lê cười hô hố . chứ đừng nói văng tục chửi bậy quat nạt trong Đền Thần như bây giờ.
Vào cung cấm thì quả Thật càng cẩn thận .
Chứ không như đi chợ như bây giờ.
Đều sợ Thánh Phạt .
Còn thời đó ai mà bị chấm đồng hay nghe nói mình có căn quả thì người ta sợ lắm như thấy ma ấy .
Sợ có căn hơn sợ Ma .
Còn thời nay thì quần áo nhố nhăng , trẻ con cho vào đền hò hét .....
Người lớn thiếu sự tôn trọng ăn nói đi đứng lễ bái .... Nói chung hơn một cái chợ .
Càng lắm cái tôi lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm . thậm chí bây giờ lại còn hát hò nhổ nhăng nhẩy múa linh tinh Trong đền khi lễ bái .
Bản thân từ lời ăn tiếng nói theo lệ tục cách khấn vái tâu quỳ khi vào đền hay ở nhà cũng đã mang chữ Hầu hạ .
" kẻ dưới " là phải nhẹ nhàng kín kẽ .
Mà thời này cũng lạ ai cũng thích có căn mới hay ,
Từ có căn nhà Thánh nghe thích tai lắm , nghe vị diệu và sang lắm , hơn đời hơn người..... Lắm .
Thích có Căn Đồng Thích Hầu Hạ vậy là hơn người cái căn . ha ha ha ..... Thích tỏ ra nguy hiểm ,
Là đồng là bóng là bố là mẹ là Thầy người ta , .....
Nhưng trả ai chịu kém ai ta đây là con Thánh con Thần ...
Nhưng mấy ai hiểu muốn là con Thánh đúng nghĩa là Thanh Đồng thì phải Hầu Đồng ,
Trước khi ra đồng :
Tôi xin các người chỉ cần hiểu một từ Hầu thôi là đủ .
Hầu là hầu hạ . " dù cho là kẻ hầu hạ ông Thánh "
Hầu hạ ví như kẻ
Gia nô kẻ dưới... Người hầu lính ghế ......
Trước khi hầu Thánh Thần các bạn phải trọn bổn phận của mình " Trăm Đạo chữ hiếu làm đầu " .
Trong cuộc đời này Phải Hầu đầu tiên đối với ai cũng vậy đó là : bố mẹ mình .
Vậy bố mẹ ông bà... sinh Thành ra mình.
Mọi người đã báo đáp và đã Hầu được ngày nào chưa ?
Gia tiên nhà mình , đã hầu được ngày nào chưa ?
Vấn đề này hãy tự vấn tâm .
Ngày xưa các cụ trọng Đồng kính Thánh bởi Đồng nhân họ tu từ chữ Hầu trước tiên. Họ luôn chu Toàn về mặt hương khói trong gia trung ....
Như câu ca có phúc lấy được cô Đồng .......... Họ lo nắng trong gia trung về mặt thờ cúng miễn chê .
Về phần báo hiếu hay hầu hạ cho bố mẹ ông bà thậm chí bố mẹ chồng thì càng không phải nói , vì các cô đồng cậu đồng rất khéo léo và chịu khó.
Còn bây giờ :
Bố mẹ còn phải hầu lại mấy cô đồng cậu đồng không lúc nào không lo nắng cho họ , thậm chí cung phụng chiều chuộng họ , và chỉ sợ họ đi sai đường tu sai đường thì khổ ,
Có nhiều vị phụ huynh còn đau lòng vì sự vô tâm ngỗ nghịch ,
và có phần thể hiện căn quả quá lố hơi có chút làm tình làm tội người thân vì có căn quả của mình . thậm chí có phần bất hiếu của họ..... nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình hầu hạ những ông bà Đồng nát thời @ này .
Đôi khi dẫn đến điều tiếng không hay với con đồng và nhà Thánh .
Ôi nghịch lý thời đại .
Đạo hiếu bị đổi thay kẻ vào đạo trẻ người non dạ ,để học chữ hầu là chính .
để học đạo lý của nhà Thánh về áp dụng trước là trong nhà sau mới đến cửa đình Thần .
Là chính kẻ học hầu thì không học , !
mà kẻ già và bố mẹ Thậm chí gia tiên thì phải hầu lại .
Hầu không cứ bắc ghế mới là hầu .
Bản thân từ lời ăn tiếng nói theo lệ tục , cách khấn vái tâu quỳ khi vào đền hay ở nhà cũng đã mang chữ Hầu hạ .
Bây giờ không có mấy người còn hiểu chữ hầu nó là gì chỉ nghĩ đến chữ đồng Thôi .
Hầu là Hầu hạ nhé .
Có người bố mẹ còn đang sống đấy .
Bồ tát tại gia lù lù bằng xương bằng thịt ra đấy sao không hầu cho trọn .
Thánh thần có nhìn thấy đâu mà loạn lên ờ cơ hành bắt sát..... Thì ra hầu đã đành .
Nhưng đây ai cũng căn số ầm ầm mở phủ tứ tung , hầu như thiêu thân chưa được hầu Bao giờ .
Toàn mong cầu
vì tiền bạc vì danh vọng mà mưu cầu lộc lá mưu cầu Thánh thần ban Ân ban chức ban quyền thì nhầm rồi.
tham lam và sợ hãi và mong cầu lộc lá . mà theo vào mở phủ Hầu Hạ thì nghiệp chỉ có dài Thêm thôi .
Hồi tôi mới trình Đồng tôi chỉ ước mình có một cuộc sống bình thường , như bao người khác không căn số , không phải..... phải là người có căn sâu quả nặng .
Để sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng âu cũng là duyên và số tiền định .
Còn cuộc đời này các bạn nếu là người bình thường
thì đừng nghĩ đến Hầu hạ vì lên voi xuống chó ba chìm bẩy nổi trong cuộc đời này là Thường tình .
Số Phận giầu nghèo có sẵn .
Kinh tế cũng phải tự lực làm ra ,
hạnh phúc cũng do bản thân quyết định .
Cuộc sống phải tự có định hướng và lỗ lực .
Nếu là người bình thường quá tốt rồi.
Vậy hãy bình thường mà sống , con đường tâm linh không phải là Thích thì có thể bước vào và Hầu với hạ .
Ra thì rễ giữ lễ mới khó .
Ra Đồng không được như ý muốn thì : oán trách thậm chí chửi cha cả Thánh lẫn thầy .
Nhất là thời điểm chánh tà bất phân này .
Trẻ người non dạ khi đường âm chưa tỏ đường dương chưa tường thì hãy dập đầu lạy thánh bằng cái lòng thành kính , nhất Tâm .
Và tập trung hầu hạ phụng sự các cụ thân sinh ở nhà gia tiên ở nhà ...
Còn đừng nghĩ rằng ra hầu là Phật Thánh ban cho nọ kia thoát khỏi nọ kia. .....
Và cũng :
đừng nghĩ rằng ở Đâu phật Thánh cũng ngự .
Vì Phật Thánh Ở 10 phương nhưng Ma ở 12 phương cơ .
Bởi vậy không phải cứ ngôi đền ngôi điện nào thì ngự ở đó là phật ...nếu là ma quỷ thì sao .
Nhớ câu hát Văn : ngự Đồng Ai mình quyền bóng quế nhé , không phải ai Thánh cũng ngự đồng .
90% các con đồng đang hầu đồng hiện nay không đưa con người ta lên thiên đường mà toàn đưa người ta xuống địa ngục đấy ?
Đừng để lòng tham dẫn lối ...tin ai chẳng bằng tin vào nhân quả , sự tử tế hiếu đạo và một tấm lòng lương thiện.
Hoạ không chỉ gánh một ngày và nghiệp không chỉ trả một đời....một VIDEO HAY vài bức ảnh trên Facebook hầu đồng đẹp tung tiền như mưa.....
Thậm chí một giây phút thăng hoa trên chiếu hầu , chưa chắc đã cho ta một kiếp người hạnh phúc , địa vị công danh và giầu sang đâu các bạn nhé .
Hay nhìn thấy họ sang chảnh là cô đồng cậu đồng mà mê .
Khổ không nói được đâu .
Các bạn phải nhớ Hiếu là Đầu trăm đạo .
Các bạn đã hầu hạ cha mẹ mình chưa gia tiên mình chưa, ?
Hay toàn hầu cha mẹ chỉ thấy mệt mỏi vài người còn cho đó là gánh nặng !
Hầu Thần Thánh mới được sung sướng địa vị và giàu sang ?
Nhầm rồi các bạn mà không hầu từ nhà hầu đi hầu từ việc nhỏ và lấy chữ hiếu và đức làm đầu thì các vị đang hầu Ma quỷ đấy vì Nhà Thánh không nhận sự Hầu hạ của các vị đâu .
Hãy cân nhắc cho kỹ và phải lo chữ hầu trước chữ Đồng thì mới lên ra trình hầu Thánh .
Nếu không rồi một ngày bước chân lên sập chính là bước chân xuống vực. Thậm chí địa ngục Và đang Thánh tha ma nhập .
Và đang hầu ma quỷ đấy .
Tái bút :
các bác vào đền hãy tôn trọng Thánh thần bớt hành vi nói tục chửi bậy to tiếng hay bừa bãi.... trong cửa đền chùa đi ....
Và càng đừng bao giờ nghĩ mình là con cha con mẹ đi phải ra hầu , Khi chưa hầu những người cần hầu trong gia đình trước.
 
.....................................................................................................................................................
 
Mở Cung TÀI LỘC Là Gì? Có Nên Mở Cung Tài Khai Cung Lộc?
 
Các cô cậu đồng thầy bói trên mạng bây giờ thường khuyên mọi người nên làm lễ mở cung tài lộc
(Hay còn gọi là mở cung tài khai cung lộc).Vậy mở cung tài lộc là gì?
Lễ mở cung tài lộc có thực sự đúng và có tác dụng hay không?
 
Hãy cùng http://xemboimienphi.vn tìm hiểu.
 
Cung tài lộc là gì?
 
Nếu xét về cung thì theo tử vi có tổng cộng 12 cung tất cả:
 
CUNG MỆNH - CUNG HUYNH ĐỆ - CUNG PHU THÊ - CUNG TỬ TỨC - CUNG TÀI BẠCH - CUNG TẬT ÁCH - CUNG THIÊN DI - CUNG NÔ BỘC - CUNG QUAN LỘC - CUNG ĐIỀN TRẠCH - CUNG PHÚC ĐỨC - CUNG PHỤ MẪU !
 
TRONG ĐÓ CUNG PHÚC ĐỨC QUAN TRỌNG NHẤT !
 
Trong 12 cung này không có cung nào tên là cung tài lộc lại không có cung nào trong 12 cung này đóng hay mở được.
Lễ mở cung tài lộc là gì?
 
Theo như các thầy làm lễ mở cung tài lộc hiện nay thì: Mở cung tài lộc là cách gọi tài hay cầu tài trong 1 thời gian nhất định
60 ngày, 72 ngày, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Có nhiều trường phái khác nhau và cách làm cũng khác nhau
 
Ví dụ như có trường phái cần có gà hoa cương, thịt heo, thịt dê... cách cúng thì khá đơn giản.
 
Bây giờ các thầy mở cung tài lộc rất dễ và nhanh, không cần hầu cúng cũng xong
Chỉ cần cho mấy thứ vàng mã vào cái kho xong xé kho ra vậy là mở cung tài lộc.
 
Tuy nhiên các khoa cúng thuộc về đạo Mẫu theo lối cổ thì không có lễ mở cung tài lộc.
Sự thật lễ mở cung tài lộc?
 
Đi xem các bạn hay được thầy nói cung Lộc tài của ban bị khoá phải mở cung tài Lộc để lấy lại lộc
Nhưng trên thực tế hình thức tiến lễ mã kho vàng núi Bạc v.v. là để tạ ơn chư vị Phật thánh đã cho mình có tài có Lộc trong kiếp này bởi ai cũng có cái tài và Lộc riêng của mình. Lễ này dành cho những ai làm ăn phát đạt Lộc tài vượng tiến công danh địa vị tốt lúc này tiến lễ tạ ơn.
 
Vì vậy có thể gọi đây là tiến thảo sơn lâm sơn trang để cảm tạ và xin khất cầu nhà ngài cho thương mại hanh thông công việc thuận lợi chứ không phải lễ mở cung tài lộc. Các thầy ngày nay thường nói lái đi để đánh vào lòng tham của mọi người muốn cầu được ước thấy ngay mà làm lễ thật nhiều chứ phúc lộc là do gia tiên nhà mình và tự tay mình vun trồng công Đức thì mới bền.
 
Xin thì cũng phải nợ và trả, nhà Thánh không cho ai cái gì đâu các bạn ạ.
 
Ai nên làm lễ tiến thảo sơn lâm sơn trang?
 
Như đã nói ở trên là những người công việc đã sẵn nong sẵn né buôn bán đã tàm tạm hoặc đang trên đà thịnh vượng thì nên tiến lễ tạ ơn !
 
Ngược lại: những người bức bách về tiền bạc, đời đã nghẹt thở, cả đời không bao giờ chịu bố thí cho ai một đồng, âm phúc đã khốn khó thì 100 cái lễ cũng không "vực" được người đó dậy. Bởi: PHÚC CHỦ LỘC THẦY gia chủ không có phúc đến với bất cứ thầy nào cũng không thể "vực" người đó dậy được !
 
Có những người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết không có một tài gì cả và họ sống đời ăn xin ngủ vỉa hè từ năm này sang năm khác cho đến hết cả cuộc đời
bữa ăn họ kiếm được còn chật vật lấy đâu ra lộc để làm ăn mà mở cung tài lộ để mà lộc tài vào ầm ầm như các thầy quảng cáo
 
Cung Tài lộc trong khoa tử vi?
 
Mặc dù trong 12 cung trên không có cung nào tên cung tài lộc nhưng cung tài lộc theo môn tử vi là có
 
Để mở huyền cơ đó rất khó và phải là thầy dòng truyền tử vi mới biết cách mở
 
Mở cung tài lộc trong khoa tử vi nói cách khác là thúc đẩy ảnh hưởng của bộ sao
 
Tả phù, hữu bật toả sáng.
Bạch hổ, thanh long hiện hình
Phượng - Loan tung cách
 
Đó là những vị sao chiếu mệnh an cung.Nếu cần sự ảnh hưởng của sao chiếu mệnh thân chủ thì người thầy đó mới dùng lễ chiêu sao để khai mở cung tài lộc. (sao là tên đặt của các thuộc tính quy ước do tổ sư sáng lập hoa sơn lão tổ mượn tên các vị thần).
 
Tuy nhiên môn tử vi giờ phổ cập nên một số các thanh đồng, đồng bói học không đến nơi đến chốn, mượn vay thuật từ cung tài lộc mà nhiêu khê đánh tráo khái niệm để gạt người
 
Trong khi đó thần tài lộc theo phong thần và Liệt thần của đạo giáo gồm có 1 hệ thống thần tài thuộc cả 2 dòng văn võ gồm Tỉ Can, Triệu Công Minh, Thẩm Đại Tam... Khổng minh. [Văn Trường quan công ]... Tất cả 2 dòng văn - võ tài thần này đều bị quy ước thành 2 sao: Tả phù và Hữu bật
 
Do đó muốn kích cầu cung tài lộc trong cung tài lộc trong 12 cung cần nhất là biết chiêu sao.
 
Còn bên Tứ Phủ như đã nói ở trên đó chỉ là mở kho thôi. Không thể biến mở kho sơn trang để thành cung tài lộc (mở kho tài, khai kho lộc )
Cách mở cung tài lộc đơn giản nhất
 
Thực tế hiện nay đến 90% các thầy đều không biết cung mệnh của người phàm được hưởng Lộc từ đâu, cái tài ấy từ đâu mà có
Bởi nếu thầy ngộ ra được chân lý thì không khó để giúp trăm họ về cung tài Lộc nói riêng, không cần xuyên tạc lễ nọ sang lễ kia để mọi người đổ xô đi mở tài khai lộc.
 
Cái tài là bố mẹ ban cho vì song thân sinh ra mình sẽ dạy dỗ mình thành tài
Thứ hai là trí tuệ của bạn được khai sáng, may mắn nên có thể học hỏi và tiếp thu được kiến thức - kỹ năng từ bạn bè, bố mẹ, xã hội... để cái tài càng phát triển.
Cái lộc của bạn ở đâu mà có, là Lộc từ bậc gia tiên ông bà cha mẹ truyền lại, các cụ có câu "Bố mẹ giàu con có bố mẹ khó con không".
 
Vậy giữa tài và Lộc được ghép lại thành tài Lộc thì bạn phải biết dùng trí tuệ của mình để mưu sinh làm ăn
Để kho tài lộc luôn mở bạn nên báo ơn gia tiên, bố mẹ và những người bạn đã học hỏi được ở họ những thứ bạn cần.
 
Do vậy, cách mở cung tài lộc đơn giản nhất chính là tu nhân tích đức, chịu khó làm ăn, luôn mang trong mình lòng biết ơn với đời với người. Bạn làm được điều này có thể bạn không quá giầu nhưng chắc chắn bạn không bao giờ nghèo không bao giờ để bị dụ dỗ vào các khoá lễ tiền triệu tiền trăm triệu để mong giầu nhanh thịnh vượng phất lên nhanh.
 
Kết luận:
 
Các bạn cũng đừng hoang mang mỗi khi làm ăn thua lỗ hay khó khăn công việc trì trệ.Đây là dấu hiệu chung của thời buổi kinh tế đồng thời cũng có xen kẽ ít tài vận và ngạch công việc của bạn
Lúc này nếu tiền của và trí tuệ chỉ tập trung cho việc nhờ thầy mở cung tài lộc thì không nên mà quan trọng nhất là hãy nghĩ xem ta nên bắt đầu từ đâu với số tiền này để làm ăn.Tùy vào nghiệp duyên của từng người mà lộc tài có thăng hay trầm.Gặp thời gặp vận cố gắng hết sức sẽ lên chứ đừng tin thầy trên mạng không thì ném tiền qua cửa sổ.
 
.................................................................................................................................................
 
VÌ ĐỒNG TIỀN NGÀY NAY RẤT NHIỀU VỊ KO CÓ CĂN SOI BÓI
KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI VẪN TỰ NHẬN MÌNH LÀ ĐỒNG THẦY
VẪN NHIỀU NGƯỜI TIN ... U MÊ LÀ THẾ ĐẤY
 
KO CÓ CĂN SOI BÓI CHỈ CẦN BỎ RA 5>10 TRIỆU ĐỒNG
MUA BẰNG CHỨNG NHẬN
LÀ KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI CŨNG ĐƯỢC LÀ ĐỒNG THẦY
 
CÁC BẠN CÓ HIỂU ĐỒNG THẦY LÀ THẾ NÀO ???
 
ĐỒNG THẦY LÀ NGƯỜI CHA MẸ CHO KHẢ NĂNG SOI BÓI
 
NHỮNG NGƯỜI NÀY KO CÓ NHIỀU ĐÂU
 
100% NHỮNG AI ĐƯỢC CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI THÌ AI AI CŨNG PHẢI TRẢI QUA
VÔ CÙNG NHIỀU BIẾN CỐ HỌA ĐỦ KIỂU THÌ RỒI MỚI CÓ CƠ DUYÊN LÀM THẦY
 
 
CHỨ KO PHẢI NHƯ BÂY GIỜ ĐỒNG THẦY TOÀN BỎ 5 > 10 TRIỆU RA MUA BẰNG TREO TẠI NHÀ
 
THẾ LÀ LẠI ĐƯỢC LÀM ĐỒNG THẦY
 
Thầy ko có căn soi ko xem bói được vẫn trình đồng mở phủ cho người
Vẫn làm lễ cho nhiều người
Thế có khác gì ko phải là bác sĩ nhưng vẫn khám chữa bệnh cho người
Có phải là tiền mất tật mang ko
Đấy chính là lý do mà nhiều người ngày nay đủ các loại lễ rồi kể cả trình đồng
mở phủ mà vẫn ko yên
Thậm chí còn khổ hơn
 
 
BỞI VÌ CÓ NHIỀU TRƯỜNG HỢP
TÔI ĐI ĐÃ RẤT NHIỀU NƠI XÂY ĐỀN ĐIỆN NHƯ PHONG TRÀO Ý
1 NGÔI LÀNG NHỎ VÀI CHỤC NGƯỜI GIỚI THIỆU
THẦY ƠI NHÀ CON CÓ ĐỀN CON THỜ LÂU RỒI
VÀ TÔI HỎI ??? CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI GÌ KO MÀ CŨNG THỜ
THÌ CÓ NGƯỜI ẤP ÚNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC VÀ CÓ TRƯỜNG HỢP
THÌ NÓI CÓ CON XEM BÓI VÀ LÀM LỄ CHO NHIỀU NGƯỜI MÀ
NGHE ĐẾN ĐÂY TÔI MỚI HỎI TÔI NHÌN THẤY LÀ CHỊ KO SOI BÓI ĐƯỢC
MÀ CHỊ NÓI CHỊ CÓ XEM BÓI VÀ LÀM LỄ CHO NHIỀU NGƯỜI
THẾ CHỊ XEM CHO TÔI ĐI BẤT CỨ VỊ NÀO XEM BÓI
TÔI BẢO XEM CHO TÔI ĐI LÀ Y NHƯ RẰNG ẤP ÚNG KO NÓI GÌ ĐƯỢC
THÌ TÔI MỚI NÓI KO CÓ KHẢ NĂNG KO ĐƯỢC CHA MẸ CHO QUYỀN PHÉP
KO SOI BÓI ĐƯỢC MÀ VẪN THỜ ĐIỆN NHƯ THẾ NÀY LÀ THỜ MA THỜ QUỶ
NHÉ KO CÓ CHA MẸ NÀO NGỰ ĐÂU CÀNG THỜ THÌ CÀNG CÓ HOẠ ĐƯỢC CHÚT TIỀN BẠC TRƯỚC MẮT
RỒI HOẠ BAO GIỜ MỚI HẾT ĐƯỢC VÀ KHI BỊ TÔI BÓC MẼ LÀ KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI RỒI THÌ TÔI MỚI NÓI
CHỊ KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI MÀ VẪN XEM VÀ LÀM LỄ CHO MỌI NGƯỜI
CÓ PHẢI LÀ GIẾT NGƯỜI CƯỚP TIỀN CỦA HỌ KO THÌ IM LẶNG KO NÓI GÌ????
 
CÓ NHIỀU TRƯỜNG HỢP LÀM THẦY RỒI ĐƯỢC CHA MẸ CHO QUYỀN PHÉP
CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI RỒI VÀ LỢI DỤNG KHẢ NĂNG ĐÓ ĐỂ LÀM TIỀN
VÀ VÌ THẾ CHO NÊN CHA MẸ THU QUYỀN PHÉP KO CHO SOI BÓI NỮA
NHƯNG TRƯỚC ĐÓ KHI ĐƯỢC CHA MẸ CHO KHẢ NĂNG VÀ QUYỀN PHÉP
HỌ ĐÃ SOI VÀ NÓI CHUẨN CHO RẤT NHIỀU NGƯỜI VÀ VÌ THẾ CHO NÊN
SAU NÀY THÌ HỌ DỰA VÀO KHẢ NĂNG ĐÓ ĐỂ LÀM TIỀN CỦA DÂN
VÀ BỊ CHA MẸ THU QUYỀN PHÉP LẠI KO CHO SOI BÓI NỮA
NHƯNG KHI MÀ ĐÃ CHIẾM ĐƯỢC LÒNG TIN CỦA MỌI NGƯỜI RỒI
THÌ DÙ CHO LÀ HỌ BỊ THU HỒI KHẢ NĂNG SOI BÓI LẠI
LÚC ĐÓ HỌ PHÁN LINH TINH THÌ CÁC BẠN VẪN NGHĨ LÀ ĐÚNG
THÙ HỌ NÓI GÌ THÌ CŨNG TIN
ĐẤY LÀ LÝ DO NHIỀU NĂM NAY 10 CÔ GÁI THÌ 9 CÔ GÁI
THÍCH... TƯỞNG... NGHĨ MÌNH LÀ CĂN CÔ CHÍN
LẤY ĐÂU RA NHIỀU CĂN CÔ CHÍN THẾ
TẤT CẢ LÀ Ở MỒM BỌN THẦY BÀ LỪA ĐẢO PHÁN
AI CŨNG PHẢI CĂN CÔ CHÍN NGHE MÀ THẤY MỆT MỎI
VÌ BAO NHIÊU NĂM NAY NGÀY NÀO CŨNG THẦY ƠI CON ĐI XEM
CÁC THẦY NÓI CON CĂN CÔ CHÍN..... NẢN
CÓ PHẢI LÀ THẦY NÀO CŨNG ĐƯỢC CHA MẸ CHO KHẢ NĂNG SOI BÓI ĐÂU
VÌ THẾ CHO NÊN CỨ LÀ CON ZAI NHẤT LÀ AI CHƠI CỜ BẠC
LÀ CHẮC CHẮN 100% ĐƯỢC PHÁN CĂN HOÀNG BẨY
(NGÀY CÒN TRẺ TÔI CHƠI CỜ BẠC VÀ THẾ LÀ CŨNG NHIỀU THẦY PHÁN CĂN HOÀNG BẢY
LÚC ĐÓ CHƯA BIẾT GÌ VỀ CĂN QUẢ NGHE ĐƯỢC LÀ CON HOÀNG BẢY THÍCH LẮM OAI NỮA
MÃI CHO ĐẾN SAU NÀY MỚI BIẾT ĐÓ LÀ SAI...
 
CÁC BẠN CỨ NGHĨ XEM LÀ CON GÁI AI CŨNG THÍCH MUỐN
NGHĨ VÀ TƯỞNG MÌNH CON CÔ CHÍN
 
CÁC BẠN CỨ TỰ SUY NGHĨ THÌ SẼ THẤY 100 NGƯỜI THÌ 99 NGƯỜI BIẾT ĐẾN CÔ CHÍN CÔ BƠ
AI CŨNG THÍCH---TƯỞNG---NGHĨ MÌNH CON CÔ CHÍN....
KO THÌ LẠI CÔ BƠ
NHIỀU KHI THẤY AI CŨNG RỒ LÊN THÍCH NGHĨ TƯỞNG MÌNH CON CÔ CHÍN (BUỒN THAY)
THẾ CÁC CÔ KHÁC CÁC VỊ THÁNH KHÁC KO CÓ TÀI CÁN KO CÓ CÔNG ĐỨC GÌ À
MÀ 10 NGƯỜI BÂY GIỜ ÍT CŨNG 8 NGƯỜI CON CÔ CHÍN
 
Ví dụ như bạn này thầy khuyên tiễn căn thế tiễn được căn khác gì bố mẹ mình đẻ ra mình
Ko báo đáp công ơn của bố mẹ lại làm lễ tiễn để ko liên quan gì đến bố mẹ nữa thì là đúng à
Với bố mẹ mình chỉ là bất hiếu thôi nhưng cứ tiễn đi với nhà thánh
Mình là có lỗi và vì thế cho nên làm xong chắc chắn 100% là có hoạ
Sống khổ hơn chết
Thầy lại còn sai khai mở cung tài lộc thế tôi ví dụ đơn giản mở được thế
Thì tại sao cả đất nước này ko mở hết cung tài lộc đi là ko còn có ai nghèo khổ nữa rồi
Xem bói ko sai nhưng ngày nay ko có căn soi lộc bói cũng vỗ ngực tự xưng
Là thầy bà cô cậu phán linh tinh lừa đảo
Vừa mất tiền vừa ghánh hoạ
 
Nhắn các bậc làm thầy đúng 1 câu thôi
Đừng đem tính mạng+gia đình ng ta ra mà doạ bắt phải ra trình đồng mở phủ nhé
Nếu thật sự có duyên với nhà thánh.họ tự ngấm đủ .đắng cay .tủi hờn. nhập.ốp.dở dở.ương ương
hãy dẫn trình họ ra trình đồng mở phủ nhé
Sao các thầy cứ thích đông con nhang kiểu chợ búa thế.càng đông càng tốt càng nở mặt à
 
KO CÓ CĂN QUẢ CŨNG HÙ DOẠ CHO CỐ VÔ BẮT NGƯỜI TA PHẢI RA TDMP
RỒI HỌ ĐƯỢC GÌ..?
THẦY ĐƯỢC GÌ..?
MỞ ĐƯỢC KO SAO ĐỆ TỬ YÊN KO SAO
MỞ KO ĐƯỢC NÓ HÀNH THẦY HƠN NGHIỆP HÀNH ĐẤY ..! SƯỚNG NỖI GÌ MÀ AI CŨNG BẢO PHẢI RA TDMP
RỒI CÓ NHỮNG THẦY MỚI ĐƯỢC ĐẺ RA MÀ LẠI ĐI ĐẺ RA ĐỆ TỬ khác NGAY ĐƯỢC thế thì thầy lại giỏi quá
____GHIM ĐÚNG 1 CÂU THÔI ..MONG CÁC THẦY BỚT DOẠ LẠI Ạ.! cho dân được yên bình
..CHÚC CÁC THẦY ĐẮC ĐẠO.!
 
BỌN KO CÓ KHẢ NĂNG VẪN VỖ NGỰC TỰ XƯNG LÀ ĐỒNG THẦY
RỒI THU TIỀN CỦA MỌI NGƯỜI LÀM LỄ SAI BỞI VÌ KO CÓ KHẢ NĂNG
SOI BÓI MÀ VẪN XEM BÓI VÀ LÀM LỄ THÌ CÓ KHÁC GÌ KO PHẢI LÀ BÁC SĨ
VẪN KHÁM CHỮA BỆNH CHO DÂN THÌ CÓ PHẢI LÀ GIẾT NGƯỜI KO DAO ĐÚNG KO ???
 
 
BỌN ĐỒNG THẦY KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI VẪN CỨ LỪA ĐẢO ĐI RỒI CHA MẸ PHẬT THÁNH CÓ MẮT
CHÚNG MÀY SẼ KO THOÁT TỘI ĐÂU YÊN TÂM
HAY THẬT SỰ KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI VẪN XEM BÓI VÀ LÀM LỄ CHO DÂN
KO CẦN PHẢI CÓ CĂN SOI BÓI MÀ CHỈ CẦN CHỤP HÌNH CÔ CẬU
ĐĂNG FB XEM BÓI TẠO PHÚC VÀ THẾ LÀ ẦM ẦM CÔ ƠI CẬU ƠI
CHÍNH BẢN THÂN TÔI ĐÃ MẮNG THẲNG VÀO MẶT BAO NHIÊU NGƯỜI
KO CÓ CĂN SOI BÓI MÀ VẪN THỜ ĐIỆN VÀ XEM BÓI LÀM LỄ CHO MỌI NGƯỜI
KHOE VỚI TÔI CON THỜ LÂU RỒI TÔI MỚI HỎI KO CÓ CĂN SOI BÓI MÀ THỜ
THÌ LÀ THỜ AI??? KO CÓ CĂN SOI BÓI THÌ CHA MẸ NÀO NGỰ
NHƯ THẾ LÀ THỜ MA THỜ QUỶ NHÉ THÌ VẪN CỐ CÃI
CON THỜ LÂU RỒI HÀNG NGÀY VẪN XEM VÀ LÀM LỄ CHO BÁCH GIA MÀ THẦY
TÔI BẢO VÂNG CHỊ XEM VÀ NÓI CHO TÔI LUÔN ĐI TÔI ĐỐ XEM VÀ NÓI ĐƯỢC ĐÚNG CHO TÔI THÌ Ú Ớ
QUÁ LÀ GIẾT NGƯỜI KO DAO
Đó LÀ LÝ DO AI ĐI XEM CŨNG ĐƯỢC NÓ PHẢI MỞ PHỦ KO THÌ LẠI TIỄN CĂN
 
KO THÌ LẠI TRẢ NỢ TỨ PHỦ.... CẮT TIỀN DUYÊN CẮT DUYÊN ÂM
TOÀN NHỮNG LỄ GIẾT NGƯỜI CƯỚP TIỀN CỦA BỌN THẦY BÀ LỪA ĐẢO
ĐẶC BIỆT NỮA LÀ CÁC BẠN CHỈ CẦN KO BỊ U MÊ
LÀ SẼ HIỂU THẬM CHÍ CÒN CƯỜI ĐỂU BỞI VÌ MỖI KHI THẤY AI NÓI
CĂN CÔ CHÍN BẤT CỨ NGÕ NGÁCH NÀO PHỐ XÁ LÀNG XÓM NÀO
AI CŨNG CHÊ BIẾT CÔ CHÍN CỨ LÀ CON GÁI THÌ ĐƯỢC MẶC ĐỊNH LUÔN LÀ
GHẾ CÔ CHÍN 10 NGƯỜI ĐI XEM 9 NGƯỜI ĐƯỢC PHÁN CĂN CÔ CHÍN
CON CHỈ THẤY VẬY MÀ VÔ CÙNG ĐAU LÒNG THAY CHO NHỮNG KẺ U MÊ
TẠI SAO CÁC CÔ KHÁC KO CÓ TÀI KO CÓ CÔNG GÌ VỚI ĐẤT NƯỚC À
MÀ AI CŨNG CÔ CHÍN TẤT CẢ LÀ DO BỌN THẦY BÀ LỪA ĐẢO KO CÓ KHẢ NĂNG
PHÁN AI CŨNG CON CÔ CHÍN...CON GÁI MẶC ĐỊNH SẴN LÀ SẼ CĂN CÔ CHÍN
CON ZAI LẠI CHỈ PHÁN CĂN HOÀNG BẨY HOÀNG MƯỜI
 
CÁC BẠN LƯU Ý LÀ 1000 THẦY THÌ MAY RA MỚI CÓ 1 THẦY ĐƯỢC CHA MẸ
CHO KHẢ NĂNG ĐỂ SOI CĂN THÔI KO CÓ NHIỀU ĐÂU MÀ BÂY GIỜ RANH CON
9X 2K ĐĂNG ẦM ẦM XEM BÓI TẠO PHÚC ????
Để MÀ ĐƯỢC KHẢ NĂNG SOI BÓI NÓI ĐƯỢC ĐÚNG Ý
THÌ CHẮC CHẮN LUÔN LÀ 10 THẦY THÌ CẢ 10 CÙNG PHẢI TRẢI QUA VÔ VÀN
CƠ ĐẦY KHỔ CỰC CHỨ KO ĐƠN GIẢN ĐÂU MÀ XEM BÓI TẠO PHÚC
LƯU Ý BỌN KO CÓ KHẢ NĂNG SOI BÓI VẪN XEM BÓI VÀ LÀM LỄ CHO MỌI NGƯỜI LÀ TẠO NGHIỆP NHÉ RẤT NHIỀU NGHỆ NHÂN ĐỒNG THẦY NỔI TIẾNG
NGÀY NAY KHẢ NĂNG SOI BÓI KO CÓ CHỈ CẦN BỎ TIỀN RA
MUA BẰNG CHỨNG NHẬN TREO ĐẦY NHÀ DÂN ĐẾN NHÌN NỂ THẾ LÀ PHẢI TIN
TÔI KHUYÊN THẬT LÒNG CÁC BẠN KO BIẾT GÌ VỀ TÂM LINH THÌ HÃY TÌM HIỂU KỸ TRÁNH MANG HOẠ
TÂM LINH KO PHẢI CÔNG VIỆC ĐỂ KIẾM TIỀN ĐÂU ĐỪNG THẤY ĐÀO ĐƯỢC DỄ
THÌ CỨ ĐÀO 11 NĂM LÀM VIỆC TÔI ĐỐ BẤT CỨ AI NÓI TÔI NHẬN DÙ 1 NGHÌN
NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM THẦY LÀ PHẢI 1 LÒNG CỨU ĐỘ CHO BÁCH GIA
TRĂM HỌ CÓ CUỘC ĐỜI TỐT ĐẸP HƠN CHỨ NGƯỜI LÀM THẦY ĐÍCH THỰC
HỌ TRẢI QUA BIẾT BAO KHỔ CỰC HỌ MỚI THẤM NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC
THÌ LÀM SAO MÀ CÓ THỂ NHẪN TÂM CẦM NHỮNG ĐỒNG TIỀN MỒ HÔI
CÔNG SỨC CỦA CÁC BẠN CHỈ CÓ BỌN TỰ XƯNG TỰ NHẬN MÌNH LÀ THẦY BÀ CÔ CẬU THÌ MỚI VÔ TƯ CẦM NHỮNG ĐỒNG TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT
CỦA CÁC BẠN
NHẮN CÁC BẬC LÀM THẦY DÙ LÀ THẦY THẬT HAY TỰ NHẬN LÀ
NHIỀU NGƯỜI BỊ HÀNH VÌ LÀ NGƯỜI TRẦN MẮT THỊT HỌ ĐÃ U MÊ ĐÃ KHỔ LẮM RỒI TÔI KHUYÊN CHÂN THÀNH LÀ KO GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO HỌ THÌ THÔI
ĐỪNG LÀM TIỀN CỦA HỌ CHÍNH BẢN THÂN TÔI ĐI LỄ CÙNG RẤT NHIỀU CÁC CÔ GÁI Ở QUÊ KO HIỂU BIẾT THẦY XUI DOẠ
CHO TÍ LÀ SỢ LO 100 NGƯỜI THÌ TẬN 200 TRIỆU ĐỂ HẦU 1 THỜI GIAN SAU VÌ LÀM KO ĐÚNG VẪN BỊ CƠ HÀNH
HỎI THẦY THÌ THẦY NÓI BỊ LỖI PHẢI LO 100 TRIỆU ĐỂ XOAY KHĂN
(CÁC BẠN CHẮC SẼ HIỂU THẦY ĐÃ MỞ LỖI CHO MÌNH 1 LẦN THÌ DÙ CHO
CÓ XOAY KHĂN LẠI BAO NHIÊU LẦN THÌ CŨNG CHỈ TIỀN MẤT TẬT MANG MÀ THÔI)
 
????Ngày nay đi lễ tự nhiên để ý bất cứ đền nào cũng
Kín các Cung đang có lễ Cung thì lễ Trả nợ tứ phủ
Cung thì Di cung hoán số Cắt duyên âm
Nhà Thánh Có Phải Chủ Nợ Đâu Mà Cứ U Mê Trả Nợ
Xong rồi lại tiền mất tật mang chứ sướng gì đâu
Những cái lễ này tôi dám chắc 100% bất cứ ai làm xong
Thì cũng sẽ ko được chuyện gì tốt đẹp gì đâu
Đứng Nghe những người làm lễ
Họ nói Lễ Trả nợ tứ phủ Và Di cung hoán số
 
Cắt duyên âm...Cắt tiền duyên họ nói lễ nào cũng 50 70triệu????
????Nghe vậy mà xót xa thương thay cho họ u mê mù quáng
Đã khổ rồi còn gặp thầy bà ma quỷ làm tiền
Đến sợ các thầy lễ ko đúng còn thu tiền như cướp
Thương thay những kẻ mang danh là Đồng Thầy con nhà Tứ Phủ con Cha con Mẹ vì đồng tiền mà bất chấp tất cả
Con nhang đệ tử nặng nghiệp đang phải trả nghiệp tiền kiếp trả nghiệp quá khứ cũng nhắm mắt xuôi miệng phán rằng căn số phải ra trình đồng mở phủ lập điện ngay????
????Tài giỏi hơn còn định đoạt được số mệnh của các con nhang sướng hay khổ giàu hay nghèo thọ hay yểu bằng cái lễ tên gọi rất hấp dẫn
: DI CUNG HOÁN SỐ (Hiểu nôm na là đổi số mệnh của mình sang 1 tuổi khác để hợp đường công danh tình duyên học hành hôn nhân) Đúng là cười ra nước mắt
Những người sáng tạo và làm ra những khoá lễ tương tự thế này thật xứng danh là CHÂN MỆNH THIÊN TỬ khác gì vua chúa ngày xưa lời nói thốt ra còn hơn vàng ngọc tài giỏi lạ thường ????????????????
????Lắm lúc tự hỏi nói câu này ra biết sẽ mạo phạm nhưng buộc phải nói tạo nghiệp nhân xấu ác đang phải chịu quả báo luân hồi chỉ cần làm lễ thì qua đc mọi vận hạn những Thánh Thần chứng cho LỄ này khác gì ăn hối lộ
Có Thầy cũng lạ lắm.không cần biết con nhanh của mình có tiền hay không giàu có hay khổ sở chỉ chăm chăm nhìn người ta mà phán: Căn số đấy nặng lắm rồi không lễ là tán gia bại sản không lễ vợ chồng ly hôn không lễ sẽ mất mạng.Đau xót quá????
????Ai ai cũng biết những vị Thần Thánh được người dân kính mến vì Đạo vì Nghĩa được dân thờ phụng bởi công đức đánh giặc xả thân quên mình làm điều thiện nghĩa có vị là tấm gương hiếu thảo kính trên nhường dưới không tham quyền thế.
Thiết nghĩ nếu các ngài còn sống những kẻ buôn Thần bán Thánh quên nghĩa nhân tham tiền như trên chém đầu không hết tội
Ai cũng biết Hầu Đồng là hình thức giữ gìn văn hoá Việt cũng là để nhắc chúng ta nhớ tới ân đức của các Ngài.Nhưng bây giờ đâu đâu cũng Hầu 1 năm hầu cả mười mấy giá nói là nhà ngài cho LỘC thì phải trả lễ. Nghe thật nực cười.Có những người từng làm lễ CẮT DUYÊN ÂM cưới vợ gả chồng cho vong âm theo ám mình có ai thấy khá hơn không? Có ai thấy mình sống dở chết dở vì từng đi vay mượn để theo đồng thầy trình đồng mở phủ chưa? Có ai từng tự xét bản thân trong quá khứ ta từng phá thai đặt điều hại người bất hiếu mẹ cha lừa gạt tình cảm của người khác thì sẽ bị quả báo gì chưa hay lại căn số?????
????Đi lễ Đền Bảo Hà nhiều người có quan điểm:
Dâng ông á phiện ông thích rượu chè cờ bạc gái xinh ông mê lắm tiện khổ quá xin ông con lô con đề.
Thật nghe mà nhục nhã quá
Thần tích sử tích còn ghi về ông ông chết hào khí oanh liệt phút chốc lại thành thằng nghiện ham cờ bạc mê sắc dục ????
Số ít người cũng lạ lắm làm ăn gặp thời suôn sẻ không sao có tiền có của bo bo giữ không đem tiền phụng dưỡng cha mẹ ông bà.Đến khi lâm nạn xem bói thầy nói căn số tin người được sao không tự vấn lại ta khi nhiều tiền của có làm việc thiện tu nhân tích đức hay không? Hay ăn chơi trác táng bạn xấu chơi cùng
Đi lễ các Đền to Phủ lớn nhiều vị dâng voi ngựa
Heo quay gà luộc xôi giò...Vấn đề phú quý sinh lễ nghĩa thì không dám bàn cãi nhưng nên hiểu nghèo sắp lễ theo nghèo có của ăn của để hiếu lễ vậy là tốt nhưng phải đi đôi với đạo lễ kính trọng phụng dưỡng gia tiên ông bà cha mẹ như thế????
????Hễ ai nghèo khó hãy biết tự tu tâm tu thân tu khẩu
Hiếu thảo sách có câu Đức Năng Thắng Số
Hễ ai đang phát đạt cũng đừng quên cội nguồn
Gia đình những người từng giúp đỡ ta ta khá giả rồi thì giúp người nghèo khó khổ sở hơn ta bằng gì cũng được đâu nhất thiết là tiền.
Kiếp này ta ăn ở hiền lành mà tai hoạ dồn dập vậy chắc gì kiếp trước ta ăn ở thiện lương.
Đốt vàng mã là phong tục tập tục của cha ông ta ngày xưa uống nước nhờ nguồn
Nhưng đừng hoang phí tiền bạc bỏ tiền thật ra mua đồ giả nên ở mức vừa đủ thôi. Hãy chăm xám hối tội lỗi không làm điều ác
Giúp người khi có khả năng
Tu nhân tích đức hiếu kính mẹ cha sống có nhân có nghĩa????
 
 
 
????????????BÀN VỀ VIỆC SOI CĂN????????????
????Thời gian gần đây có rất nhiều các bạn nhắn tin cho Add hỏi về căn số nội dung thường hỏi nhiều nhất là về vị thánh cầm bản mệnh!!!
Câu hay hỏi và cũng là điều các bạn đi xem bói thường thắc mắc là mình căn ai? Căn của vị thánh nào?
Và các bạn đi xem mỗi nơi các thầy lại phán căn một vị khác nhau
(nếu đi nhiều chắc đủ 36giá)
Với tình trạng thực tế hiện nay rất khó để các bạn xác định được mình do vị thánh nào cầm bản mệnh vì những lý do sau:????
 
 
????1.Không phải thầy nào cũng có khả năng soi căn nối quả
Nhưng thầy dởm thì nhiều nên không có căn cứ mà cứ phán...
Nên mỗi câu trả lời lại có một vị thánh cầm bản mệnh
2.Khi gặp đúng thầy soi đúng.Nhưng ai và lấy gì chắc chắn là thầy ấy đúng và hiển nhiên phải đi soi tiếp nơi khác thầy phán khác lại đi tiếp Cuối cùng bị loạn căn
3.Bản thân người đi soi căn cũng hoang mang không lbiết kêu cầu gia tiên dẫn đường chỉ nối cha mẹ khai sáng để có căn duyên gặp thầy tâm đức thậm chí nhiều bạn chẳng có tí căn quả nào? Chỉ vì đi xem bói thấy người ta bảo vậy là cuống cuồng đi xem chỗ này chỗ khác mong tìm kết quả.Có vị ra đồng gần chục năm có đền phủ riêng khi tôi hỏi vị thánh nào cầm bản mệnh của cô vị này đưa ra 3 vị thánh tôi hỏi vậy vị thánh nào là vị thánh thủ đền cô ấy cũng cho tôi 3 cái tên...Chao ôi!!! Đến đền phủ.Căn số của mình còn không vững thì cứu được ai? Vậy tôi thiết nghĩ các bạn muốn biết mình Căn của vị thánh nào điều đầu tiên cần nắm là phải biết mình có căn hay không? Khi có căn thì biểu hiện thế nào? Sức khỏe gia đình công việc các điềm báo giấc mơ soi bói...Khi xác định được có căn mới tìm hiểu mình căn của vị thánh nào? Điều này các bạn hay đi xem nhiều nơi nên bị loạn.Tốt nhất năng kêu cầu gia tiên và Phật thánh gia hộ đồng thời tìm thầy uy tín chỉ dẫn kết hợp với cảm nhận cá nhân « điều này là rất quan trọng vì không ai rõ mình con ai bằng chính bản thân mình» khi có thầy không nên nghe linh tinh mà loạn tâm chỉ có vậy mới mong tìm ra câu trả lời cho riêng mình Vì khó khăn này nọ mới hay đi xem bói
Ai chả biết điều đó không lẽ đồng thầy không biết
Có con nhỏ với tình hình môi trường hiện nay 10 cháu bé có đến 9 cháu bị bệnh vặt đi viện .....
Hoặc bận bịu không chăm sóc trẻ tuổi dậy thì không nắm rõ tâm sinh lý của con dẫn đến con có chuyện nọ chuyện kia????
 
 
????Thầy nói xung về số mệnh....không đúng mới là lạ
Riêng khoản nói nguội là nghề của các thầy.
Rồi nói nóng nữa.Ba cái vụ mồ mả động rồi đất ở lành dữ thầy nói đâu nghe sợ đấy.Dọa cái là sợ co cả người vào.Thầy nói di cung hoán số là di cung hoán số nói cắt tiền duyên là cắt tiền duyên
nợ tứ phủ là trả nợ tứ phủ nói có căn là phải hầu
Cũng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để suy xét.
Tất dẫn đến mê muội
Đời ai không gập ghềnh uốn khúc????
 
 
????Không ai nắm tay thâu ngày đến tối lúc lên voi lúc xuống chó là thường
Nhất là yếu tố kinh tế và tình cảm hay bị các Thầy soi mói bằng thủ đoạn nói nguội Nhưng nếu mà tin vì thầy nói là có căn thì phải cẩn thậnRiêng khoản soi căn nổi quả không phải ai cũng xem được 1000 thầy may được 1 Đi xem thầy cứ phán các bạn cứ Con gái ai cũng căn Cô chín...Cô bơ
Con zai thì lại Quan hoàng 7...hoàng 10
Rồi Tiễn căn...Di cung hoán số...trả nợ tứ phủ...
Cắt duyên âm cắt tiền duyên chắc chắn làm xong
1 những lễ này các bạn chỉ có xuống dốc ko phanh sống dở chết dở luôn vì những lễ lừa đảo giết người này của các thầy vô lương tâm Chính xác là thế????
 
 
????Tôi viết bài này mong có thêm kinh nghiệm cho các bạn.
Đặc biệt mấy bạn trẻ
Các nghi lễ không có trong Tứ Phủ
1 : Mở Phủ Âm
2 : Hầu Đồng Âm
3 : Di Cung Hoán Số
4 : Tiễn Căn
5 : Mở Cung Tài Lộc
6 : Mở Cung Lộc Bói
7 : Trả Mã Tào Quan
8.Trả Nợ Tứ Phủ
9 Cắt Duyên Âm - Cắt Tiền Duyên
 
 
Những nghi lễ này ko có trong Tứ Phủ Đạo Mẫu mà là do
Tự các thầy bà lừa đảo làm tiền nghĩ ra để lấy tiền của dân
Làm 1 trong những lễ này xong thì bất cứ ai Cũng sẽ rất khổ????

.............................

Tại Sao Mọi Người Hay Đi Lễ Ngày Mùng 1 Hôm Rằm?
 
Từ xưa ta thường thấy các cụ hay đi lễ chùa, đền, điện,phủ vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch (hàng tháng)
 
Vậy tại sao mọi người lại chọn 2 ngày này để lễ chùa cúng chư Phật, Thánh thần?
 
Việc đi chùa vào ngày mùng Một và ngày Rằm có phải quy định của đạo Phật hay không?
 
Đi Chùa Lễ Phật
 
Nhiều Phật tử có thói quen ngày nào cũng thắp hương tụng Kinh và ăn chay trường nhưng một số thì thực hành những việc làm trên vào những ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch trong tháng. Vào những ngày này họ sẽ kiêng ăn thịt, cá, ngăn cấm sát sinh. Những ngày này họ luôn dâng hoa tươi, quả ngon thanh tịnh để dâng cúng Tam Bảo và có cả chư Thiên (ở ban Trung Thiên).
 
Người do làm ăn bận rộn không có điều kiện ăn chay nhưng cũng không quên dâng hoa quả xôi, chè phẩm vật lên ban Tam Bảo và chư Thiên hôm mùng 1 ngày rằm. Tại sao lại có tục lệ này?
Đạo Phật có quy định phải đi lễ chùa mùng Một & ngày Rằm kO?
 
Theo cuốn "Vui buồn giỗ tết" của tác giả Trần Ngọc Lân, đi lễ chùa là tập quán của nhân dân chứ không phải quy định của đạo Phật, vì thời Đức Thích - ca còn sống, các sư đi lưu động khắp đất nước Ấn Độ thuyết pháp truyền giáo chứ chưa hề có chùa.
 
Theo các cụ xưa cũng cho rằng: Mùng một ngày rằm là những ngày Chư Phật chư Bồ-Tát thường giáng hạ tức là xuống nhân gian hòa vào dòng người để xem xét mọi sinh hoạt việc làm tốt xấu của mỗi người chúng ta.Những ngày thường khác thì khi có ai cầu thỉnh các Ngài sẽ cảm ứng mà đến chúng minh và lắng nghe lời thỉnh cầu của quý vị và ủng hộ gia trì cho nếu lời cầu nguyện của quý bạn là chính đáng
 
Chính vì vây, dù bận hay hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì các gia đình Việt cũng tùy theo hoàn cảnh của mình dâng hoa, quả phẩm vật thắp hương Tam Bảo, Chư Thiên và gia tiên tại nhà. Người không có nhà cửa, không có ban thờ Tam Bảo hoặc có điều kiện thời gian nhiều hơn sẽ đến Chùa lễ lạy với lòng thành để được chư Phật chứng minh và gia trì ủng hộ. Một số bạn là Phật tử đáng quý do lòng thành tâm những ngày này đều làm phóng sinh, dâng hoa quả nơi chùa hay nơi tượng Phật. Đó là nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng.
 
Cơ sở khoa học: Việc đi lễ chùa trong 2 ngày mùng Một và ngày Rằm?
 
Tuy nhiên, việc lựa chọn lễ Phật trong 2 ngày mùng Một và Rằm (tiếng Sanscrit Ấn Độ gọi là ngày ekadasi) thực ra lại có cơ sở khoa học.
 
Chúng ta biết rằng âm lịch dựa vào thời gian Mặt Trăng quay quanh Trái Đất trên một quỹ đạo hình elip.
 
Theo định luật Newton, lực hút giữa chúng gây ra hiện tượng thủy triều ở bất cứ nơi nào có nước, chứ không chỉ ở biển, dĩ nhiên là cả trong thân thể con người (với 75% nước).
 
Vào 2 ngày này, Mặt Trăng tiến tới gần Trái Đất nhất, lực thủy triều tăng tối đa ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý con người nên chúng ta thường không minh mẫn, hay cáu gắt và dễ gặp chuyện xui xẻo
 
Trong một bài viết có nhan đề "Mặt trăng có điều khiển tâm tính của bạn không?" đăng trên tạp chí New Sciences, tác giả Edga Zigler cũng cho biết, sở Cứu hỏa Phoenix thuộc tiểu bang Arizona (Mỹ) báo cáo, số cuộc gọi điện thoại tăng rõ rệt vào những đêm trăng rằm.
 
 
Các vụ phạm tội và tai nạn cũng tăng vọt khi trăng tròn.
 
Tiếng Anh cũng sử dụng những cụm từ liên quan đến Mặt Trăng như "lunancy" (có nghĩa là điên rồ – xuất phát từ tiếng Latinh với "luna" là mặt trăng), hay "moonstruck" (có nghĩa là hâm dở, trong đó "moon" cũng là mặt trăng)...
 
Chính bởi những tương tác tiêu cực của Mặt Trăng lên tâm lý con người vào hai ngày mùng Một và Rằm nên phép dưỡng sinh Yoga của Ấn Độ khuyên người ta nên nghỉ ngơi, tĩnh tâm để được an toàn, thoải mái trong 2 ngày đó và đi lễ chùa là một trong những cách để con người được thoải mái về tâm tưởng.
 
....................................

 

ĐỒNG NHÂN Cứ Chăm Đến ĐỀN, ĐIỆN, PHỦ, CHÙA Là Tốt?

 

Đi lễ ĐỀN, ĐIỆN, PHỦ, CHÙA... trong những ngày rằm, mùng 1 hay Tết là thói quen của đa số người Việt. Nhưng với các đồng nhân, thanh đồng trong đạo Mẫu, việc năng đi lễ tại các ĐỀN, ĐIỆN, PHỦ, CHÙA có thật sự tốt hay không? 

Trong tâm linh: các linh hồn tương tác với người trần bằng nguồn năng lượng

 

Con người tương tác với nhau qua trường năng lượng của mình, còn trong thế giới tâm linh, các linh hồn cũng tương tác qua lại với nhau và cả với người trần bằng trường năng lượng. 

Chư Phật chư Thánh dùng năng lượng tâm linh cao của mình giáo hóa và tiếp độ các vong linh thấp cũng như can thiệp một số cái được tạo hóa cho phép cả cho người trần. 

 

Đặc biệt đối với người có căn thì sự cảm nhận, tiếp nhận nguồn năng lượng này lại càng mạnh mẽ.

 

Nguồn năng lượng tâm linh luôn đa dạng

 

Nhưng cũng bởi nguồn năng lượng tâm linh luôn rất phong phú đa dạng, có tốt có xấu:

 

  • Năng lượng của Phật, của Thánh hiền thần linh chính tắc thì tốt
  • Năng lượng của ngã quỷ, của hung thần và tà thần vong tà… thì xấu. 

 

Ngôi chùa ngôi đền linh thiêng và người chủ trì hay thủ nhang ở đó đạo đức tốt, tu tập tốt thì dù ngôi đền chùa hay điện đó to bé không quan trọng, ta cũng cảm nhận được trường năng lượng tốt (hay còn gọi là linh khí hay ngôi đền điện chùa đó linh thiêng), cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, ấm áp và được sự che chở.

 

Nhưng nếu đến một ngôi chùa đền điện dù to đẹp hoành tráng mà người chủ trì hay thủ nhang không đi đúng đạo và không có đức thì ngôi đền chùa đó chỉ như nhà triển lãm tượng, giống những nơi trưng bầy và khoe khoang đời thường. Thậm chí nếu các vị đứng đầu nơi đó mà nhập ma thì khi bước vào sẽ chỉ nhận được trường năng lượng xấu thậm chí gây cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi.

Cũng giống như người hiền lành đạo đức trong sáng, tâm thiện thì tỏa ra trường năng lượng tốt; người tà tâm, suy đồi đạo đức thì năng lượng xấu. Một con người đạo đức hay xấu xa dù thế nào, cũng không thể giấu diếm được trước các đấng siêu hình thậm chí cũng khó dấu diếm được các vị tu hành có đạo hạnh hay các nhà tâm linh có tu tập cảm nhận được năng lượng. 

 

Chọn nơi mà đến để nhận năng lượng của Phật, của Thánh hiền, của chính Thần

 

Vậy các con nếu là đồng nhân, muốn tỏ lòng thành kính với đấng Thánh Thần, muốn được bề trên chứng tâm gia ân che chở, phù hộ, muốn xin cầu một chút ân duyên năng lượng để an yên lại căn mệnh, bình an thần trí... hãy năng đến các đền chùa linh thiêng, các địa linh để tiếp nhận năng lượng, để nhận sự tác động tốt bởi năng lượng của Phật, của Thánh hiền, của chính Thần. 

 

  • + Các con lại nên tránh những nơi có năng lượng xấu dù được rao giảng lôi kéo hay nhìn bề ngoài có hoành tráng đến đâu, nổi tiếng đến đâu.
  • + Các con cũng hạn chế đến nơi có nhiều mồ mả, nơi có năng lượng thi khí (khí từ người chết, thi thể), năng lượng âm khí, năng lượng địa mạch âm sát và năng nượng oán khí... Nó ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống của các con từ sức khỏe, tài vận và đặc biệt là đến căn mệnh của người có đồng...

 

TRỪ KHI các con có năng lực nội tại đủ tốt để chế ngự/điều hòa năng lượng này hoặc khi có nhiệm vụ hành pháp ĐỘ VONG

 
 

Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng

 
Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm là bài cúng tổ tiên cúng gia thần được các gia đình Việt Nam thực hiện vào ngày mồng một và chiều tối ngày rằm hàng tháng nhằm cầu mong một tháng bình an may mắn thành đạt Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tổng hợp dưới đây của XEMBOIONLINEMIENPHI.NET để biết cách sắm lễ vật cúng gia tiên ngày rằm bài cúng ngày rằm và mùng một âm hàng tháng
 
Bài cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm
 
1. Tại sao phải cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm
 
Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người xưa cho rằng, ngày này mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau thấu suốt nhau soi chiếu vào mọi tâm hồn.Con người trở nên sáng suốt trong sạch đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.
 
Còn ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch gọi là ngày sóc.Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu bắt đầu.Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc.
 
Người Việt ta coi ngày Sóc Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên cúng ông bà ông vải.Ngày Sóc Vọng còn có ý nghĩa "Cát tường" xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng
Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được.
 
Theo phong tục truyền thống thì trong những ngày này người ta cúng với ý nghĩa:
 
Ngày mùng Một (ngày Sóc): Ngày khởi đầu của một tháng mới cầu điều may mắn và thành công.
Ngày rằm (ngày Vọng): Ngày có sự thông suốt của mặt trăng và mặt trời tức là trong ngày này thần thánh, tổ tiên thông thương với con người thì con người chỉ cần thật tâm cầu nguyện sẽ dễ dàng gửi được những nguyện cầu hơn. Hơn nữa, lễ cúng trong ngày này còn thể hiện mong muốn con người sáng suốt trong sạch, đẩy lùi những thứ xấu xa trong lòng.
 
Chính vì vậy, việc khấn cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm (khấn cúng ngày sóc, ngày vọng) là việc mà các con cháu nên làm hàng tháng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên.
2. Cách làm lễ cúng gia tiên
 
Thờ cúng thần linh gia tiên là một phong tục lâu đời của người Việt. Đây là cách người sống thể hiện sự biết ơn tri ân với thần linh và những người đã khuất cầu mong sự an ổn may mắn đến với gia đình. Vào mỗi ngày rằm hằng tháng, mọi gia đình lại chuẩn bị đồ cúng để dâng lên ban thờ gia tiên và chư Phật thần linh.
Nhưng cần chuẩn bị đồ cúng cho ngày rằm sao cho đúng và đủ có lẽ chưa nhiều người biết.
 
Ngày xưa, mâm cúng rằm thường rất cầu kỳ, phải có cả đồ chay đồ mặn. Tuy nhiên, do cuộc sống hiện đại rất bận rộn, nhiều gia đình không có thời gian chuẩn bị những mâm cúng cầu kỳ nên đồ cúng rằm đã được giản lược đi khá nhiều.
 
Với ý nghĩa ngày tốt lành nhất trong tháng nên khi cúng vào ngày rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người Việt không cúng cầu kỳ, đơn giản chỉ là những đồ lễ như:
 
1 hũ rượu
1 lọ hoa tươi
1 đĩa quả tươi
1 cốc nước
Trầu, cau
 
Và một thứ không thể thiếu là văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm. Ở mỗi nơi trên đất nước Việt Nam lại có những quan điểm khác nhau về cúng lễ những ngày này. Có nơi cúng vào mùng 1 và ngày 15, nhưng cũng có nơi lại cúng vào chiều ngày 30 tháng trước và ngày 14 Âm lịch hàng tháng. Dù cúng theo vào thời điểm nào thì trước khi cúng gia tiên thì phải cúng ông thần Thổ Công trước. Như vậy mọi điều nguyện cầu mới phải phép và đến được với ông bà, ông vải và tổ tiên.
Các nghi thức cúng gia tiên mùng 1 và ngày rằm
 
Khi cúng gia tiên thì trọng tâm cúng thần thức của người đã khuất khi trở về cảnh giới an lạc.Người ta gọi đây là “âm siêu dương thái” Nghi thức cúng gia tiên để đạt được những kết quả viên mãn là:
 
Tình vật, tịnh tài và tịnh tâm nên mọi thứ dâng cúng đều phải trong sạch, tuyệt đối không cúng tiền giả, không cúng những đồng tiền có nguồn gốc bất lương, không cúng những thực phẩm tanh hôi,... Ngoài ra có một số nơi còn không cúng đồ có nguồn gốc sát sinh vì họ cho rằng người mất không hưởng trực tiếp đồ cúng phạn thực nên chỉ dùng đồ hỷ thực hoặc hiếu thức mà thôi.
 
Cúng cần có sự nôi dưỡng, hoặc phóng sinh thể hiện lòng từ bi hay công đức của gia chủ và tiêu trừ được những nghiệp chướng trong quá khứ. Đây là cách giúp cho người thân tránh được những họa nạn không mong muốn về những nghiệp chướng này.
 
Không giải hạn bằng bùa ngải, bởi không thể dùng người khác thay thế mình, chỉ có mình mới có khả năng giải trừ các tai ách. Bất luận nguyên nhân nào cũng có nhân - quả.
 
Đọc văn khấn gia tiên với lòng thành cao cả, nguyện cầu những điều tốt đẹp cho gia đình, bản thân và có thể là cả xã hội.
3. Cách khấn vái tổ tiên vào ngày rằm, mùng một
 
Ăn có mời, làm có khiến… Đối với việc cúng lễ cũng vậy. Đồ cúng lễ dù có thịnh soạn, trang trong nếu con cháu chỉ đặt lên bàn thờ, không mời thì tổ tiên ông bà ắt không phối hưởng. Bởi vậy trong buổi cúng, con cháu phải KHẤN. Người Việt vốn trọng nghi lễ, cho nên mỗi dịp cúng vái đều có văn khấn riêng.
 
Khấn là lời cầu khẩn lâm râm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin, và lời hứa.
 
Trước khi khấn, gia trưởng vái ba vái ; sau khi khấn xong, gia trưởng lễ (lạy) 4 lễ và vái thêm 3 vái – ta gọi là 4 lễ rưỡi (xem thêm chi tiết về “vái và Lạy” phần sau).
 
Trong lời khấn, gia trưởng sẽ nói rõ ngày, tháng, năm và lý do làm lễ (và cả các điều xin, nếu có). Phải mời các cụ kỵ từ ngũ đại trở xuống, cùng với chú bác anh chị em vừa mới khuất.
Trước đây lời khấn thường do “thầy cúng” làm và dùng chữ Nho. Nhưng ngày nay việc dùng chữ Nho cho văn khấn rất hiếm. Dân gian thích dùng chữ Việt hơn, vì chữ Việt dễ viết và đọc, mạch lạc không bị hiểu lầm…
4. Văn khấn gia tiên ngày rằm, mùng 1 hàng tháng
4.1. Văn khấn Thổ Công ngày Rằm, mùng 1
 
Nam mô A Di Đà Phật !
 
Nam mô A Di Đà Phật !
 
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)
 
Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 
Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
 
Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
 
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
 
Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
 
Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.
 
Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………
 
Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).
 
4.2. Bài khấn gia tiên Nôm 1
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
 
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
 
- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
 
- Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.
 
Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm ..............
 
Tín chủ con là .................................................. ....
 
Ngụ tại ........................................................ cùng toàn gia quyến.
 
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
 
Chúng con thành tâm kính mời:
 
- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
 
- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
 
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
 
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
 
Phù trì tín chủ chúng con:
 
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
 
Người người được chữ bình an,
 
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
 
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
 
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
 
Cẩn cáo!
4.3. Văn khấn gia tiên mẫu 2
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
Con tấu lạy chín phương trời mười phương Phật Chư Phật mười phương.
 
Con tấu lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ.
 
Con tấu lạy Thần Linh Đất nước, Thổ thần bản cảnh, Quan đương niên đương cảnh, Thành Hoàng bản thổ, Táo Quân thần chủ, Chúa đất long mạch, Thần tài, Tiền chủ, Hậu chủ, Táo phủ thần quân, Tả Long hữu hổ tiếp dẫn phúc đức tại gia tại số nhà: ……………………………...................................
 
Con tấu lạy Chư vị Liệt Tổ Liệt Tông ngũ đại đồng đường dòng họ …………………………………
 
Con tấu lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Gi Tỷ Muội, Thúc Bá Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé tại gia, Cậu Bé tại gia, các Chân Linh thần tử Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng họ: ……………………………………
 
Hôm nay là ngày ....................… Tháng ..........................…… Năm………………………
 
Phu thê hai họ con thành tâm có nén nhang bát nước ………. Dâng kính Phật Thánh, các Quan, Chư vị Tổ Tông chứng minh công đức, chứng tâm nhận lễ, phù hộ độ trì ………………… Xin các ngài phụ hộ cho gia chung chúng con được nấp bóng cửa nhà Ngài,...... phù hộ độ trì cho chúng con được đắc kỳ tài được sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, Gia chung bình an, lộc tài vượng tiến.
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
Nam Mô A di đà Phật!
 
( Ai chưa lập gia đình thì thay từ Phu thê bằng Gia chung hay đơn giản là Chúng con )
4.4. Văn khấn gia tiên ngày Rằm tháng 4
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 
- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 
- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
 
- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
 
Tín chủ (chúng) con là:………………………………………………….................
 
Ngụ tại:……………………………………………………………..........................
 
Hôm nay là ngày………………………..gặp tiết……………………..(ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoang Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Tao quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
 
Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…..........................., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
 
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
 
Nam mô a di Đà Phật!
4.6 Văn khấn gia tiên bằng âm Hán
 
Duy!
 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ …. Thập … niên, tuế thứ…, … nguyệt, … nhật, … tỉnh (Thành phố thuộc Trung ương), … huyện (thị xã), … xã (phường, thị trấn), … thôn (khu phố, ấp).
 
Trưởng nam (hoặc tự tôn): …. Cung thừa mẫu mệnh (cha chết, mẹ đang còn sống), hiệp dữ chư thúc, dữ dồng / bào đệ, tỷ, muội, nội, ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng / toàn gia kính bái (xướng những ai đang có mặt trong lúc hành lễ).
 
Kim nhân: Hiển Khảo (tỷ) hoặc Tổ khảo (tỷ) hoặc Tằng tổ khảo (tỷ) … húy nhật.
 
Cẩn dĩ: … chi nghi, cung trần bạc tế.
 
Hiển: … tôn linh vi tiền, cảm kiền cáo vu:
 
Viết: … (tùy theo từng lễ)
 
Kính thỉnh:
 
Hiển: …
 
Hiển: …
 
Hiển: …
 
 
Liệt vị chư tiên linh.
 
Kính kỵ: … liệt vị chư tiên linh, cập phụ vị, thương vong đẳng tòng tự, đồng lai hâm hưởng.
 
Kính cáo: Bản gia đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên thánh, tiên sư, bản viên thổ công, bản đường ngũ tự gia thần, mặc thùy chiếu giám, đồng lai giám cánh, tích chi hanh cát.
 
Cẩn cáo!
4.5. Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời
 
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
 
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
 
Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.
 
Tín chủ con là... sinh năm...
 
Ngụ tại...
 
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm... Âm lịch.
 
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.
 
Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Phục duy cẩn cáo!
 
5. Văn khấn tổ tiên ngày mùng 1 Tết
 
Kính lạy: Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
 
Hôm nay là ngày mùng một Tết, tháng Giêng, năm …………………..
 
Chúng con là: ………………………………Tuổi……………
 
Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố …………….
 
Phường ……………………Quận…………………………..Thành phố………………….
 
Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án.
 
Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.
 
Nguyện cho chúng con tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Phục duy cẩn cáo!
 
 

Văn Khấn Tứ Phủ: Ngắn Gọn Đầy Đủ & Hay Nhất
 
 
 

 

Các bạn căn đồng số lính có căn hầu đồng con cha con mẹ khi đi lễ đền phủ... không thể không thuộc bài văn khấn Tứ Phủ

Nhưng bài khấn quá dài thì các thanh đồng còn non trẻ sẽ khó lòng mà thuộc được.Bài văn khấn quá ngắn lại chưa đúng ý nguyện mong cầu của các đồng cựu thầy đồng.

 

Bản đầy đủ dành cho các thầy và Bản Văn khấn ngắn gọn dành cho các con nhang đệ tử.Có hướng dẫn cách khấn sao cho linh nghiệm nhất đối với con nhang đệ tử ở dưới bài viết

 

Hôm nay là ngày.. Chúng con đến đây có chút hương hoa phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe - không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cúng Phật) xin dâng lên các chư tiên chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua.Vừa qua được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày) của con đã hanh thông vẹn tròn Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

 

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

 

Một lần nữa thay mặt gia chung chúng con con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ ...( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

 

Nam mô a di dà phật (3 lần).

 

Một số lưu ý về bài khấn trên:

 

Do các ngôi vị của nhà thánh rất nhiều chúng ta chỉ khấn: Toàn thể chư tiên, chư thánh là đủ hết cả rồi, không sót một ai. Nên các bạn cứ an tâm mà khấn.

Ngôi đền nào cũng có một vị chủ đền nên sau khi khấn các chư tiên, chư thánh rồi thì phải khấn tên của vị thánh chủ đền. Vị thánh chủ đền là vị thánh chủ nhà của ngôi đền, còn các ngôi khác tuy quyền cao hơn cũng chỉ là khách, nên không thể không khấn tên vị thánh chủ đền được. Thử hỏi cõi dương trần mình đến nhà người ta chơi mà không chào chủ nhà, chỉ chào mỗi khách thôi thì chủ nhà sẽ hành xử với chúng ta ra sao? Khấn mà quên vị thánh chủ đền thì coi như các lời xin cầu của chúng ta là vô nghĩa, thậm chí còn nguy hại vì mình vô lễ với vị thánh chủ đền.

Cũng lưu ý khi khấn bên cung Phật thì đoạn "chư Phật, chư Tiên, chư Thánh" thì chỉ cần khấn chư Phật thôi, còn khấn bên cung Thánh thì có thể khấn chư tiên, chư thánh thôi.

Khi bắt đầu khấn thì khấn các ngôi chư Phật, chư Tiên, chư Thánh vì ngôi cao hơn, sau đó mới đến vị thánh chủ nhà. Còn khi ra đi thì phải xin phép chủ nhà rồi mới chào các vị khách mới đúng. Thậm chí, chúng ta khấn vị thánh chủ đền rồi mới đến chư tiên, chư thánh cũng không sao. Bởi vị thánh chủ đền là chủ nhà còn các chư tiên, chư thánh chỉ là khách.

Để khấn khi đến hay khấn chào thì nên khấn ở Ban Công Đồng hoặc ở Ban vị thánh chủ đền là được. Sau đó có thể chỉ đến vái các ban khác nếu không có đủ thời gian. Tất nhiên, nếu có nhiều thời gian chúng ta có thể khấn thêm ở các ban khác.

 

2. Bài khấn Tứ Phủ đầy đủ nhất (Dành cho các đồng thầy)

Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương,

- Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

- Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

 

-Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh

 

 

 

Văn khấn Tứ phủ: Ngắn gọn đầy đủ & hay nhất

 

Các bạn căn đồng số lính có căn hầu đồng con cha con mẹ khi đi lễ đền phủ... không thể không thuộc bài văn khấn Tứ Phủ

Nhưng bài khấn quá dài thì các thanh đồng còn non trẻ sẽ khó lòng mà thuộc được. Bài văn khấn quá ngắn, lại chưa đúng ý nguyện mong cầu của các đồng cựu, thầy đồng.

 

 

VĂN KHẤN TỨ PHỦ ĐẦY ĐỦ NHẤT

 

Bản đầy đủ dành cho các thầy và Bản Văn khấn ngắn gọn dành cho các con nhang đệ tử.Có hướng dẫn cách khấn sao cho linh nghiệm nhất đối với con nhang đệ tử ở dưới bài viết.

 

 

1.Bài khấn Tứ Phủ ngắn gọn hay nhất (Dành cho con nhang đệ tử)

 

Đối với các con nhang, đệ tử đi lễ không thường xuyên thì nên khấn ngắn gọn như sau:

 

Nam mô a di đà phật ( 3 lần )

 

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ...........( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)

 

Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........

Ngụ tại:.................................

 

Hôm nay là ngày...., Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe - không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cúng Phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

 

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

 

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ ...( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

 

Nam mô a di dà phật (3 lần).

 

------ HẾT -------

Một số lưu ý về bài khấn trên:

 

Do các ngôi vị của nhà thánh rất nhiều chúng ta chỉ khấn: Toàn thể chư tiên, chư thánh là đủ hết cả rồi, không sót một ai. Nên các bạn cứ an tâm mà khấn.

Ngôi đền nào cũng có một vị chủ đền nên sau khi khấn các chư tiên, chư thánh rồi thì phải khấn tên của vị thánh chủ đền. Vị thánh chủ đền là vị thánh chủ nhà của ngôi đền, còn các ngôi khác tuy quyền cao hơn cũng chỉ là khách, nên không thể không khấn tên vị thánh chủ đền được. Thử hỏi cõi dương trần mình đến nhà người ta chơi mà không chào chủ nhà, chỉ chào mỗi khách thôi thì chủ nhà sẽ hành xử với chúng ta ra sao? Khấn mà quên vị thánh chủ đền thì coi như các lời xin cầu của chúng ta là vô nghĩa, thậm chí còn nguy hại vì mình vô lễ với vị thánh chủ đền.

Cũng lưu ý khi khấn bên cung Phật thì đoạn "chư Phật, chư Tiên, chư Thánh" thì chỉ cần khấn chư Phật thôi, còn khấn bên cung Thánh thì có thể khấn chư tiên, chư thánh thôi.

Khi bắt đầu khấn thì khấn các ngôi chư Phật, chư Tiên, chư Thánh vì ngôi cao hơn, sau đó mới đến vị thánh chủ nhà. Còn khi ra đi thì phải xin phép chủ nhà rồi mới chào các vị khách mới đúng. Thậm chí, chúng ta khấn vị thánh chủ đền rồi mới đến chư tiên, chư thánh cũng không sao.Bởi vị thánh chủ đền là chủ nhà còn các chư tiên, chư thánh chỉ là khách.

Để khấn khi đến hay khấn chào thì nên khấn ở Ban Công Đồng hoặc ở Ban vị thánh chủ đền là được. Sau đó có thể chỉ đến vái các ban khác nếu không có đủ thời gian.Tất nhiên nếu có nhiều thời gian chúng ta có thể khấn thêm ở các ban khác.

 

2. Bài khấn Tứ Phủ đầy đủ nhất (Dành cho các đồng thầy)

 

Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương,

- Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

- Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

 

-Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh

 

-Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

 

-Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

 

-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

 

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

 

-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

 

-Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,

 

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

 

-Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

-Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

 

- Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........

Ngụ tại:.................................

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:... Tháng:... Năm:...

( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

 

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ...............(tên đền) linh từ.

 

Mong trên cha độ dưới mẫu thương đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi - Đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối được bình an vô sự cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc đắc tài sai lộc...... Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

 

-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ..... nguyên quán Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

 

Nam mô a di dà phật (3 lần).

 

Văn khấn công đồng bài 3 dễ nhớ (Dành cho các thanh đồng)

 

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo (3 lần)

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật chư phật mười phương, ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật, hằng hà sa số, đức phật vô lượng, công đức vô biên.

Con xin sám hối con lạy Đức Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả, Huyền Cung cao thượng đế, Ngọc Hoàng đại thiên tôn.

- Con xin sám hối đại thánh Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ tinh quân, con sám hối đại thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàng Giải Ách tinh quân, Bắc Cực Thiên Trung, Tam Nguyên, Tam Phẩm, Tam Quan, Cửu Tinh Thiên Chúa, Thập Nhị Bát Tú, dương phủ ngũ nhạc thần vương, địa phủ thập điện linh vương.

- Con xin sám hối đến thái linh phủ, bát hải linh từ, con sám hối vua cha bát hải động đình, con sám hối cửu trùng thánh mẫu bán thiên công chúa thiên tiên thánh mẫu.

- Con sám hối quốc mẫu vua bà, bơ toà thánh mẫu, mẫu đệ nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh, đức mẫu thượng ngàn, Diệu Nghĩa, Diệu Tín thiền sư, tuần quán đông cuông, đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương, thánh mẫu đệ tam thuỷ cung Xích Lân Long Lữ thuỷ tinh công chúa, Hàn Sơn linh từ .

- Con lạy trần triều hiển thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ, trần triều khải thánh vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân, vương tử, vương nữ, vương tể, vương tôn, tứ vị vương tử, nhị vị vương cô, phạm tướng quân, cô bé cửa suốt, cậu bé cửa đông chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.

- Con sám hối Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường:đệ nhất Tây Thiên,đệ nhị Nguyệt Hồ,đệ tam Lâm Thao

- Chúa Bà Cà Phê ,Tiên Chúa Thác Bờ-Hòa Bình công chúa,Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà bạch hoa công chúa tối tú tối linh,hội đồng chúa bói,hội đồng chúa chữa,hội đồng chúa Mán,hội đồng chúa Mường,lục cung chúa chầu các bộ sơn trang,sơn lâm công chúa,tam thập lục cung công chúa,lục thập hoa giáp thần nương.

- Con sám hối ngũ vị tôn quan hội đồng quan lớn, quan đệ nhất thượng thiên, quan đệ nhị thượng ngàn, quan đệ tam thoải phủ, quan đệ tứ khâm sai, quan đệ ngũ tuần tranh.

Con lạy tứ phủ chầu bà, Năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan. Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải, Thủ điện công chúa tối tú tối linh. Con kính lạy tứ phủ quan hoàng. Tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh cậu, cậu bé bản đền, cô bé bản đền. Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan. Con kính lạy Thanh Xà đại tướng, Bạch Xà đại quan.

- Con kính lạy công đồng các giá, hội đồng các quan, trên ngàn Adưới thoải, 18 ucửa rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần tam tứ phủ tối tú anh linh, con lạy Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản sứ.

 

Hôm nay là ngày...tháng...năm...

Đệ tử con là ... (tuổi) thê ... (tuổi) sinh nam tử ... (tuổi) nữ tử .... v.v… đồng gia quyến đẳng.

Ngụ tại địa chỉ:........................................................

 

 

Ngày hôm nay, kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Đệ tử con nhất tâm tưởng vạn tâm cầu, tu thiết nhang hoa lễ vật có tờ vàng lá sớ, tờ tấu lá trạng, mang miệng về tâu mang đầu tới bái cửa đình thần tam tứ phủ. Trên Mẫu độ, dưới gia hộ Mẫu thương, vuốt ve che chở phù hộ độ trì cho con 3 tháng hè 9 tháng đông, đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, tứ thời bát tiết phong thuận vũ hòa, tai qua nạn khỏi.

 

Mẫu cho con sáng hai con mắt, bằng hai bàn chân. Mẫu ban lộc dương, Mẫu tiếp lộc âm, cho lộc mùa xuân, cho tài mùa hạ, cho con tươi như lá, đẹp như hoa, phúc lộc đề đa tiền tài mang tới. Mẫu cho con lộc ăn lộc nói, lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa, hồ hết lại có, hồ vơi lại đầy, điều lành mang đến điều giữ mang đi. Mẫu cứu âm độ dương, cứu đường độ chợ, vuốt ve che chở nắn nở mở mang, cải hung vi cát, cải hạo vi tường thay son đổi số, lảy mực cầm cân Mẫu phê chữ đỏ, Mẫu bỏ chữ đen, cho con được trăm sự tốt vạn sự lành, trên quý dưới yêu, trên vì dưới nể. Mẫu cho con gặp thầy gặp bạn, gặp vạn sự lành, Mẫu ban danh ban diện ban quyền cho con có lương có thực có ngân có xuyến, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá, phúc lộc đề đa, ngũ phúc lâm môn, thân tâm an lạc, quả đạo viên thành, đầy thuyền mãn quả, gia đạo hưng thịnh. Mẫu cho trên thuận dười hòa trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, Mẫu cho nước chảy một dòng thuyền trôi một bến, bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ, Năm xung Mẫu giải xung, tháng hạn Mẫu giải hạn cho gia trung con được trong ấm ngoài êm, nhân khang vật thịnh, duyên sinh thọ trường.

 

Đệ tử con người trần mắt thịt, việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ, tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh, ăn chưa sạch bạch chưa thông, không biết kêu sao cho thấu tấu sao cho tường. Con biết tới đâu con tâu tới đó, 3 điều không sảy, 7 điều không sai, trăm tội Mẫu xá, vạn tội Mẫu thương. Mẫu xá u xá mê, xá lỗi xá lầm, soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội, biết lối mà lần.

 

Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó con khó một nén, giàu con làm kép hẹp con làm đơn, thiếu Mẫu cho làm đủ, vơi Mẫu cho làm đầy. Mẫu chấp kỳ lễ vật, chấp lễ chấp bái, chấp lời kêu tiếng tấu của con, bay như phượng lượn như hoa tới cửa Mẫu ngồi, tới ngai Mẫu ngự, cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.

 

Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

 

- Con sám hối Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại, Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu.Đức Tổ cao minh tận thương tận độ!!!

 

Các thanh đồng lưu ý khi khấn Tứ phủ để có ứng nghiệm được tốt nhất

 

Cần quỳ lạy tốt hơn nếu có điều kiện về vị trí, chỉ đứng khi không có chỗ để ngồi. Nhà Thánh không chấp nếu ta không có chỗ quỳ lạy, nhưng sẽ chấp ta nếu có chỗ mà không quỳ. Quỳ là sự thể hiện sự tôn kính mà.

 

Khi khấn cần chắp tay cung kính, dồn toàn bộ tâm trí vào câu khấn,. Có thể mở mắt, nhưng phải để hướng mắt vào các tượng thánh. Có thể nhắm mắt để tiện cho dồn tâm trí vào câu khấn thì trong tâm vẫn phải hướng thẳng vào cung thờ.

 

Không quá nặng nề về câu chữ để sao cho lời khấn được mạch lạc, để có thể khấn bằng cả cái tâm của mình. Đây là phần quan trọng nhất trong khi khấn. Có làm được như vậy thì cây cầu tâm linh giữa người khấn với cõi tâm linh mới được kết nối. Khi đó lời khấn của mình mới được chứng. Nếu trong khi khấn mà không tâm niệm được điều này thì có khấn hay đến đâu cũng khó được chứng giám. Tuyệt đối không được mang bản in sẵn ra mà đọc. Nếu ta đọc thì cây cầu âm dương không bao giờ được kết nối.

 

Nên dãi bày chi tiết cụ thể các việc mình cần xin thì càng tốt. Có như vậy, cõi âm mới biết mình vướng cái gì, mắc ở đâu, chỗ nào ngăn trở mình thì cõi âm mới có cách giải quyết cho chúng ta được. Không nên khấn chung chung không cụ thể như: Mua một bán mười, tài lắm, nhiều lộc, gặp may gặp mắn.....

 

Đi lễ không quá cầu kỳ về đồ lễ vì cõi âm thường: Chứng tâm không chứng lễ.Nếu có lễ thì nên đơn sơ Chúng ta nên dành bớt phẫn lễ để cung tiến, hay giọt dầu. Việc đó tốt hơn vì góp công của xây dựng nhà đền sẽ được nhà ngài chứng tâm nhiều hơn. Cha mẹ nào chả thương con nghèo. Vì thế, không nên đua đòi sắm lễ, đặc biệt là mã cho tốn kém mà không giúp gì cho hưng thịnh đền nhà ngài. Nhà thánh hàng năm nhận hàng vạn mã, vàng thử hỏi có dùng làm chi ở cõi đó. Lễ mã chẳng qua là thể hiện lòng tôn kính mà thôi.

 

Hãy tự mình khấn thì tốt hơn vì các thầy chỉ thay mình khấn hộ nên chỉ khấn được chung chung hoặc chỉ là tên sự việc chứ không thể tả được các khúc mắc trong sụ việc như chính bản thân chúng ta. 

Vì vậy khi thầy khấn xong ta nên tự khấn một mình sau, nếu không thì có thể khấn thầm ngay khi các thầy khấn chung.Lưu ý chỉ khấn nhẩm thầm để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu ta làm ảnh hưởng đến người xung quanh thì chính chúng ta không tôn trọng chính mình thì há chi nhà thánh còn muốn nghe chi lời trình bày của mình nữa.

 

Một điểm lưu ý thêm là bà con hay có cái tật đi với thầy khi thầy lễ cho người khác thì mình không thèm để ý. Tốt nhất là phải lắng tâm để nghe và cùng lạy tạ cho người ta.Mình không tiếp phúc cho người thì há chi người tiếp phúc cho ta. Mà với nhà Thánh ai chả là con nhà Thánh không thích những kẻ chỉ biết cho chính mình mà quên đi đồng loại.

 

Trong đền có nhiều cung, nếu chúng ta đến từng cung mà khấn đầy đủ mạch lạc là điều bất khả thi bởi ngay chính chúng ta cũng sẽ mất kiên nhẫn để hướng tâm trí vào lời khấn. Vì vậy chúng ta chỉ nên chọn một vị trí khấn đầy đủ tốt nhất là tại Ban Công Đồng nếu không chúng ta vào chính cung của vị thánh chủ đền nếu không còn chỗ thì chúng ta ra bên ngoài cửa đền khấn vọng vào còn hơn phải đứng chen chúc xô đẩy khiến chúng ta không thể nhất tâm trong suốt thời gian khấn.

 

Như bạn đã biết khi khi tâm trí bị đứt mạch thì sợi dây âm dương tiếp nối của chúng ta với cõi âm sẽ bị gián đoạn.Tất nhiên những điều ta khấn sẽ trở thành vô giá trị. Sau đó chúng ta sẽ đến các cung khác vái lạy và xin cảm tạ là đủ. Lý do đơn giản là khi ta khấn vừa rồi là đã khấn các vị đó rồi.Tất nhiên nếu thời gian cho phép chúng ta có thể tóm tắt các điều cần lễ tạ và các điều cần xin

Nên nhớ chỉ tóm tắt thôi nghe.

 

Gọi hồn và các chiêu trò.
Nói về việc gọi hồn mình xin có ý kiến như này.
Gọi hồn về thường là 2 cách:
1. Là xuống tìm linh hồn đó mời họ về.
2. Là các thầy dùng lệnh để lôi về hoặc nhờ vong khác lôi về.
Cái cách thứ nhất thì chẳng có mấy ai làm được. Người làm được cách đó cả nước này may ra có 2 người.
Còn cái cách thứ 2 thì đa số các thầy, cô đều làm, đây chính là cái chết của mấy thầy, cô.
Như việc 1 người đang đứng bỗng túm áo lôi đi thì họ đánh cho là phải. Các thầy cô cứ thấy gọi về được tưởng là không sao.
Xin thưa là lúc đó phúc thầy cô còn họ chưa làm gì được. Họ chỉ biết mài phúc dần, phúc mỏng thì họ ập vào đánh cho.
Thế nên mới thầy cô sau này với gia đình sập từ trên xuống dưới là vì đó.
Tiếp nữa là gọi về nhập vào người nhà. Mình xin thưa là gia tiên không bao giờ muốn nhập vào con cháu.
Âm và dương không thể cùng chung. Nhập vào sẽ tổn hại cả 2 bên.
Người dương sẽ mất đi dương khí của người đó mà cụ thể hơn là giảm thọ.
Những người bị nhập biết rõ nhất, họ rất mệt mỏi sau mỗi lần bị.
Người âm sẽ bị tổn hại cái tu hạnh của người ta. Khi mà người ta có thể tu vài ba năm người ta có thể siêu thì nhập vào rồi sẽ bị giảm đi lại phải một thời gian dài nữa.
Có cha mẹ nào muốn tổn hại con cháu đâu nên với chân linh gia tiên thì họ biết điều đó nên họ không nhập đâu.
Gia tiên dòng họ có về chỉ ảnh bóng thôi. Tức là với người bị ảnh bóng họ vẫn nhận biết được nhưng có những cái cơ thể họ không điều khiển được.
Lúc mà người thân mất bị đau ở đâu hay như nào đôi khi người con cháu đó thấy đau đúng ở vị trí đó và cảm nhận như thế.
Người con cháu đó nói ra những điều mà tự họ không muốn nói. Lúc ấy là gia tiên chỉ ngồi cạnh bên thôi.
Việc mà gia tiên nhập vào chỉ trừ khi có thầy đắc đạo ngồi trợ khí cho họ không để tổn hại hai bên.
Mà những thầy như vậy lại không bao giờ đi làm gọi hồn vì nó trái quy luật âm dương.
Trường hợp nữa là gia tiên thấy con cháu có nạn muốn cứu mà không có cơ duyên gặp người sang tai cho con cháu
Thì họ về nhập thẳng vào con cháu khi ở trong nhà hoặc ở ngoài mộ chứ chẳng cần đi thầy cô nào đâu và họ vào rất nhanh rồi ra luôn.
Những người nhà bị nhập thế là cái phúc họ đang rất kém rồi nên mới dễ bị nhập như vậy.
Thế đi gọi hồn gia tiên không nhập thì ai nhập???
Xin thưa là toàn vong với quỷ ngoài họ vào thôi. Bản chất của vong là họ cố chấp mới không đi đầu thai họ còn lưu luyến việc họ muốn làm.
Nên họ rất muốn có thân xác để họ làm những việc còn khúc mắc lúc mất.
Vong bình thường họ vào họ chỉ chiếm được xác nhưng không nói được. Quỷ vào thì nói được còn đi lại được.
Sao thấy nhập mà nói đúng lắm cái gì trong nhà cũng biết???
Xin thưa có những vong người ta mất cả mấy chục năm cả trăm năm họ vẫn không siêu.
Nhà bạn có cái gì họ biết rõ hết kể cả tên gia đình đọc từng người.
Chưa kể bạn dám khẳng định xung quanh nhà bạn không có vong nào. Hỏi một cái là ra hết.
Nhập vào mấy ông thầy bà cô???
Xin thưa thế này mấy ông thầy bà cô một là không biết cho vong vào nói.
Hai là họ biết tác hại họ không cho vong vào đâu. Toàn để vong khác đứng ngoài nói cho biết rồi truyền lại.
Còn lắc lư thì ngày nào ngồi cũng lắc dẻo ngay ấy mà.
Việc gọi hồn có nên hay không???
Mình khuyên thật sự là không nên.
Bây giờ một người đã mất rồi đang cố gắng không chấp vào điều gì nữa.
Tự dưng con cháu gọi về kêu con biếu thứ này thứ nọ làm cho người ta bỗng dưng nhớ lại cái chấp niệm lại cao lên làm sao mà siêu thoát được.
Khác gì đang đi học có người dúi tiền kêu đi chơi game.
Cái chúng ta cần là tích công đức là hồi hướng cho gia tiên và thắp nén hương tưởng nhớ họ.
Công đức hồi hướng như là hành trang cho gia tiên trên con đường tu tập.
Còn gia tiên luôn nhớ thương con cháu đôi khi họ lộn lại chính là những con vật trong nhà mà mọi người đang nuôi.
Đôi khi vì miếng cơm manh áo, tiền đóng học phí của mình hay một món đồ chơi cho mình mà ông bà, bố mẹ phải tạo nghiệp để bị đày xuống thế.
Con cháu hãy vì thế mà năng làm việc thiện nguyện để trả ơn gia tiên nhà mình.
Chứ đừng u mê gọi hồn làm gì cả.
 
 
Thứ nhất căn ai ghế ai bóng ai và sát ai
Căn là gì là gốc là rễ con người ai sinh ra đều mang hàng căn hàng mệnh và có một vị cầm mệnh
Ghế là gì ghế là nhưng người được nhà thánh chấm chọn ví dụ ông bảy chấm đồng thì gọi là ghế ông bảy hoặc một vị nào đó trong tứ phủ chấm chọn để giao phó công việc
Bóng là gì bóng là trường hợp điển hình nhất như kiểu bóng cô chín bóng cô bơ ông bay ông 10 hay các hàng quan lớn đều có tính cách. Ngay thẳng hay bóng cậu hay hờn hay dỗi đó là bóng
Còn đã là con nhà thánh phải biết rằng kinh ghế nhà ngài có rất nhiều bóng thánh ngự và nhiều căn các vị có nhưng trường hợp thầy không soi được căn được quả dẫn đến đi sai đường
Trường hợp phụ khiến các bạn bị cơ là sổ phó úy là sổ sách của tân đồng ví dụ
Con nhà thoải nhưng thầy đưa về thượng ngàn hoặc thiên phủ hoặc con nhà thượng ngàn nhưng đưa về thoải phủ sẽ bị loạn căn loạn bóng
Trường hợp 2 là cơ đồng có những đồng nhân ra đồng song là bị cơ luôn có 2 trường hợp
Thứ nhất là ra đồng trả nghiệp những trường hợp đó là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ hoặc tiền kiếp hoặc gia tiên tiền tổ tân đồng nợ dẫn đến cơ hành sau mở phủ cách giải quyết
Không được loạn tâm chịu khó tu tập để trat nghiệp cho bản thân và gia tiên tiền tổ sau thời hạn nhất định sẽ hết
Thứ 2 trường hợp thánh cơ số này là hy hữu
Mục đích là để cho các lính ghế nếm trải khổ đau mất mát trắng tay rồi mới cho lại có những đồng vì nặng nghiệp nặng duyên nên khổ nhiều năm
cơ trước khi ra đồng 2 phần
1 là oan gia trái trái chủ nghiệp duyên tìm để ép đồng nhân trả nợ và cơ đày họ
Phương pháp giải quyết là tu tập ra đồng để mượn cửa nhà thánh để tu tập trả nghiệp cho oan gia trái chủ và tu tập cho bản thân mình
Phần 2 là ta ma đeo bám và cơ hành của nhà thánh
có những lính ghế sát bóng âm tà ma sẽ đi theo và đeo bám để hãm hại ví dụ ốp nhập sưng ông này bà nọ ông nọ bà kia các quan các hoàng các mẫu rồi lừa đồng nhân phụ vụ để cho các lộc các phép cấp thấp có trường hợp tà ma dẫn đến thầy chưa đủ đạo chưa đủ tâm đủ đức để giúp khiến cho các bạn loạn đồng loạn bóng và mất niềm tin vào các thánh
Thánh cơ : có những lính những ghế được giao trọng trách đặc biệt nhưng các ngài khảo tâm khảo tính khảo lính khảo đồng
Cho trắng tay điên dở hành kinh kế điều kiện gia đình tan nát rồi tất cả mọi thứ quay ngược hiện tại
Mất niềm tin vào cuộc sống và đồng thầy nhưng khi họ ngộ đạo ra thì họ sẽ hiểu sâu hơn đạo tu tập nhận ra sẽ được quyền cha phép mẫu để cứu khổ độ mê đúng cách
Cách giải quyết
Chịu khó tu tập lấy tâm làm gốc lấy đạo làm đầu năng làm việc thiện bố thí công đức phóng sinh và bạn phải hiểu biết và nhận biết đâu là đúng đâu là sai
Thứ 2 có phải cứ mở phủ là có tiền có của mở phủ là có lộc soi lộc bói hay mở phủ ra là làm thầy thiên hạ
thứ nhất trình đồng mở phủ để làm gì
Trình đồng mở phủ là hình thức bước vào tiến trình cửa hội đồng đình thần tam tứ phủ là bước vào đạo học đạo
Để tu tập và thoát ly khổ ai tham sân si dục vọng chứ k phải là để có tiền có của rồi làm ông nọ bà kia đồng cô đồng thầy xin lỗi các bạn không có đâu đừng mơ tưởng hão huyền
 
Thứ 2 trình đồng để có lộc soi lộc bói
 
Những người có lộc soi lộc bói đa số là hội đồng chứ tiên chư thánh cắt cử và có những trường hợp được lộc
Gia tiên tiền tổ đi theo hầu cửa thánh chứ không có nghi thức nào mở lộc bói cả chỉ có nghi thức ngả quạt bói dành cho những đồng nhân đã biết bói của phép sơn trang
Trình để có tiền có của làm ông nọ bà kia rồi bị cơ hành
Đây là trường hợp rất nhiều người bị không trình không sao trình là nhà cửa tan nát tiền bạc tiêu tan
nguyên nhân
Do các bạn nghe lời thầy và không hiểu về đạo khi trình ra các oan gia trái chủ tìm về nghiệp nợ
Tìm bạn để bắt bạn cơ hành trả nợ có người trình ra thì ăn lên làm ra có người thì càng làm lễ càng nợ
Càng trình càng khổ rồi đổ lỗi do thầy do ông thánh trách ai trách các bạn quá ảo tưởng tham vọng
Vấn đề thứ 2 liệu có 3 năm thử lính 9 năm thử đồng 12 năm cấp sắc làm thầy có hay không
Theo nhà em được biết là không có cái luật nào là 3 năm thử lính chín năm thử đồng
Đã là con của ngài thì cơ hành thử tâm thử tính thử lính các ngài sẽ thử đến lúc chết và do
Các lính các ghế tu tập có tốt hay không để bề trên cấp sắc âm làm việc và lệnh ấn trao tay có những trường hợp
Trình đồng song trong 1 năm họ đã làm thầy đi trình cho bách gia là đúng chứ kO phải sai họ làm đúng lề đúng lối đúng phép của cha mẹ
còn nhiều lắm nhưng em viết đến đây thôi nguồn em tự suy ra và gặp ở thực tế
 
 
‼️Phân Biệt Vong Tà Và Căn Số 
 
Thời điểm Bây giờ vong tà theo hay có căn cũng không phân biệt được nên tôi viết vài câu
Thường những người trẻ tuổi mới có hiện tượng khác lạ như sau là nghĩ ngay đến căn và vong theo .
hay có hai chiều hướng người có căn cho mình có vong theo và có vong theo thì ngược lại cho mình có căn ....
 
Còn những người nhiều tuổi thì họ đủ chín chắn để nhận định .
Tôi viết vài phần phân biệt đệ mọi người tự cân nhắc
Tuy rằng có căn và vong tà theo nhiều khi có biểu hiện tương đồng nhưng cũng có những điểm nhận ra được .
 
Xem mình có căn với Thánh hay có vong tà bám theo tuy không đủ 100% nhưng cũng hạn chế phần nào
????Dấu + là vong tà
????Dấu - là có căn
+ tự dưng thay đổi tâm tính nhanh chóng hay cáu bẩn vô cớ và không thân thiện.
- người có căn thay đổi tâm tính nhưng luôn thân thiện.
+ nếu vong tiền duyên thì Tình duyên trắc trở, yêu người nào cũng không thành hoặc không ai thèm để ý đến mình
Hoặc đang thích đối phương quay 180° luôn ... Nếu có tiến đến hôn nhân cũng tan vỡ không hiểu vì sao…
- Tự mình tự cảm thấy không muốn yêu hay lúc thì yêu tha thiết nhưng lúc tự dưng chán ghét và hay mơ ước tình yêu trong chuyện cổ tích trên mây trên trời ....
+ Tính tình đột nhiên nóng nảy, có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo khuynh hướng xấu không phải do áp lực đè nén gia đình, công việc… và thường không nhận lỗi
- Những người có căn thường hành xử quái lạ nhưng có phần hành vi giống với người có đồng bóng và luôn biết lỗi khi gây ra .
+ Lơ ngơ, thơ thẩn, lần thần như một người hoàn toàn khác không làm chủ được suy nghĩ (không mắc tình hình bệnh lý hoặc hồ sơ liên quan đến tâm thần ).
- Người có căn ngoài lơ ngơ thơ thẩn ra hay biểu lộ những hành vi của đạo như ca múa không kiểm soát, hành động vô thức như lên đồng, hành động và lời nói vô thức khác lạ có phần tâm linh ....
+ Thường xuyên xuất hiện những giấc mơ gặp gỡ “người nào đó” lặp lại nhiều lần nhưng chưa hề quen biết.... Thậm chí sinh hoạt với cả người âm .... Bóng đè....
- Những người có căn thường mơ thấy vong nhưng cũng hay mơ nhiêu thấy Phật Thánh hơn. Thậm chí đi âm được học pháp .... Bay bổng ....kakaka.
+ Thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những lời nói mơ hồ bên tai như muốn xúi giục một điều gì đó.
- Nhiều người có căn hoặc có năng lực còn giao tiếp nghe hay nhìn thấy hoặc cảm nhận được vong âm , ...
Nhưng cũng hay được ứng báo nhìn thấy Pháp tượng dung nhan Phật Thánh
+ Người có vong tà theo xúc cảm sợ hãi, lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ hoặc đứng trước di ảnh của Phật, Thánh , đặc biệt tượng hộ Pháp tại đền chùa …
- Những người có căn thì cảm thấy gần gũi và chỉ muốn đến đền chùa.. hoặc nghe hát cúng lễ hay kinh kệ " cảm giác đền chùa như ở nhàhoặc mơ hoặc được báo thấy như vậy ấn quyết sắc lệnh chữ thiên sắc lệnh hội nguyên hoặc làm việc Thánh ...mơ hạ ban quan lớn khi sát âm .
+ Ngủ li bì không muốn làm gì, cảm thấy yếu ớt cảm nhận thấy trong người mệt mỏi không có sức sống nhưng khám bệnh không tìm ra nguyên nhân.
- Những người có căn đồng hay oan gia cũng hay bị cơ như vậy .
Nhưng khi đi lễ thường sẽ giảm triệu chứng
+Thường xuyên bị đau nhức nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào buổi tối hoặc đêm . nhưng không phải do tình hình bệnh lý bệnh tật gây nên.
- người có căn bị hành âm hay bị gia đánh âm cũng có triệu chứng đau... thì thường do chống đối hoặc ăn bậy bạ , mà ra như thịt chó ..... Hoặc làm những việc bẩn thỉu bậy bạ .... Hoặc trong lúc này thường thích ăn chay....
+Trong người thỉnh thoảng cáu bẳn vô cớ giận dỗi vô cớ , hoặc thích đập phá , làm một việc gì đó vô trong thức
Trong người đột nhiên cảm nhận thấy buồn chán không rõ nguyên nhân, cảm nhận thấy muốn ƫự ƫử kết liễu cuộc đời.
- Người có căn thì thường không bao giờ nghĩ đến tự tử và thường giỏi chịu đựng .
+ Người có vong theo thường làm việc không khéo léo và hay bị tác động hỏng việc
- người có căn thì làm việc rất khéo léo , và bền bỉ .
Nhưng sự không thành công hay đổ vỡ thì cả hai .
+ người có vong bám hay làm những việc oan trái và hay bị mọi người xa lánh hoặc lé tránh .
- Nhưng người có căn Đặc biệt người có căn hay bị đổ oan . và đặc biệt những người căn sâu hay bị cô lập và bị mọi người cho là lập dị .
+ người có vong theo hay nhớ thù hằn
- nhưng có căn tính hay quên , không để bụng và dễ tha thứ thì người có căn là số một .
+ vong theo thường không được may mắn đột xuất và không linh cảm được những tình huống tương lai .
- có căn thường hay có linh cảm được việc sắp tới và thường may mắn đột xuất ( có nhà Thánh phù trợ )
+ người có vong bám vào đền hay bị trói cứng người
- người có căn cũng vậy nhưng xong khi được giải ra người có căn thường nhẹ nhàng và khỏe hơn .
Có rất nhiều bạn có căn và cũng có vong theo , tôi khuyên các bạn hãy tìm người sủ lý giúp vong tà trước khi quyết định căn số .
 
Cũng chúc mừng các bạn có trên 80% cả dấu + lẫn - người đó quá gan lỳ không chịu tín Thánh mà quy hàng .
 
Mấy lời cho các bạn tự phân biệt tuy không đầy đủ nhưng hy vọng giúp ích phần nào cho tình trạng người người ra đồng ai cũng có căn hiện nay .

 

http://xemboimienphi.vn/
https://www.facebook.com/BaoVeDaoMauVietNam0966662332
https://www.facebook.com/XEMBOIMIENPHIONLINE0966662332/
https://www.facebook.com/groups/xemboimienphivn0966662332/

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM