XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Sám Báo Gia Tiên Chớ Gây Thêm Nghiệp

Sám Báo Gia Tiên Chớ Gây Thêm Nghiệp

Căn cơ tu đạo là của chính con đồng

Phúc phận của gia tiên dòng họ có con cháu ra đồng để trả nghiệp và tích phúc là đúng

Nhưng con cháu tu sao để có phúc để không thêm nghiệp cho gia tiên dòng họ mới là vấn đề

Người tu theo Đạo Mẫu đạo thuần Việt ta là người thấu rõ nhất sự quan trọng của gia tiên tiền tổ trong tu đạo.

 

Gia tiên: Cầu nối dẫn con cháu tu đúng Đạo

 

Bà cô tổ là người phụ trách chính nhiệm vụ này những vị gia tiên khác (thường là có đạo) chịu trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ: 

 

Từ dẫn chỉ cơ hành bắt sát để con cháu biết mình có căn quả nơi cửa Đình Thần để ra đồng cắt tóc làm tôi nối đời làm con phụng sự cửa Thánh

Rồi lại dẫn đi tìm đến thầy đạo mở phủ dẫn tu nhiều gia tiên còn chỉ dẫn người có căn chi tiết đến mức báo mộng cả tên cả khuôn mặt của người thầy đạo mình thậm chí có gia tiên còn lên sẵn bản điện của thầy đạo nhờ từ thầy đạo đến hành sai bản điện… để mong thuận đường cho con cháu mình đến xin học đạo mà tu tập. Lại chạy hết các cung các cửa Đình Thần kêu cầu tấu đối xin phép cho con cháu mình sắp tới được ra nhập cửa Đình Thần xin bề trên thương xót mà chấp thuận nhận đồng…

 

Vậy đã hết đâu…

 

Sau khi đã ra mở phủ cùng với thầy đạo gia tiên còn đi hết cửa nọ cửa kia kêu cầu tấu đối cho con cháu để được vào sổ phó úy để chư Thánh nhận người vào rèn lính luyện lính; hay kêu tấu để Chư Thánh cho phép gia tiên được đi theo hộ đạo cho con cháu che đỡ cho tân đồng nếu ma tà lao vào làm hại nhắc nhở con cháu mỗi khi lầm đường lệch đạo. Có khi oan gia đòi nợ quá gấp, con cháu nhiều khó khăn ngáng trở… biết là nghiệp là thử thách đường tu nhưng gia tiên thương quá lại tất tả đi xin cầu chư Thánh giang tay che đỡ một phần hoặc dùng phúc phần của mình trả bớt cho con cháu trong lúc cấp bách…

 

Rồi đến khi được đến lúc cha cắt mẹ cử ra luyện lính hành đạo. Lại chính gia tiên kêu tấu Chư Thánh và nhờ ý thầy đạo để hướng cho con cháu hành đạo hợp căn cơ Lúc này sâu xát bên con đồng lúc này nhất chính là gia tiên mỗi khi con đồng làm sai làm lỗi gia tiên là người hộ đạo cận kề bị khiển trách nhiều nhất, hay con đồng tham lam hành đạo trái phép dẫn đến tạo nghiệp đạo gia tiên cũng phải gánh cùng trách nhiệm và một phần nghiệp đạo này…

Còn nhiều còn nhiều lắm. Người tu theo Đạo Mẫu ta mới thấy gia tiên quan trọng đến thế nào. Từ chọn thầy, chọn bạn, dẫn hành đạo, tu đạo, chịu liên đới nghiệp hành đạo, tu đạo… đều là gia tiên cả. 

 

Bởi thế, mỗi vấn hầu của con đồng, đồng nhân lo 1 thì gia tiên lo 10; mỗi bước tu của đồng gia tiên dõi theo sát sao không rời nửa bước…

 

Ơn đức và công lao của gia tiên đối với đồng nhân thật sự lớn lao.

 

Con cháu có căn duyên với cửa Đình Thần được ra hầu Thánh là ân duyên phúc phận của cả dòng họ. 

 

  • Nếu con cháu biết ơn đức gia tiên chăm lo hỗ trợ mà tu tập cho tốt thì gia tiên cũng được ân chiêm Chư Thánh, được mài mòn dần các vết khắc nghiệp thông qua các vấn hầu của con cháu, được trả nợ dần nghiệp oan gia thông qua năng lượng bản nguyên và thực công đức của con cháu.
  • Còn nếu chỉ cần sơ sảy một chút trên đường con cháu tu tập không tốt lệch đường đạo sa đà tham, sân, si…ngã mạn, danh lợi… hay chỉ cần hành đạo sai lệch (vô tình – cố ý) đều phải gánh nghiệp đạo rất nặng
  • Nghiệp này không chỉ người tu chịu con cháu hậu đại và gia tiên cũng phải chịu cùng.

Vậy nên đừng ai ra đồng rồi chỉ nghĩ đến gia tiên mình có con cháu ra đồng là đã sướng

Căn cơ tu đạo là của chính con đồng

Phúc phận của gia tiên dòng họ có con cháu ra đồng để trả nghiệp và tích phúc là đúng

Nhưng con cháu tu sao để có phúc để không thêm nghiệp cho gia tiên dòng họ mới là vấn đề

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo