XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Văn Khấn Đền Phủ

Văn Khấn Đền Phủ

Văn khấn Đền Phủ

 

          Nam mô A di Đà Phật!         Nam mô A di Đà Phật!         Nam mô A di Đà Phật!        
 
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật, hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên. Đệ trước án tiền, kính lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

        Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế.
        Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế - Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả - Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.
        Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế - (Tản Viên Sơn Thánh) - ngũ nhạc thần vương - năm phương sơn động.
        Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế - (Lạc Long Quân Đại Đế) - Bát Hải Long Vương - tám phương cửa bể.
        Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- Thập điện Minh Vưong tòa Chương Địa phủ, Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan.
        Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân
        Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân, Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.
        Con sám hối tấu lạy Quốc Mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:.
        Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu bán thiên công chúa Thiên tiên thánh mẫu.
        Kính lạy Địa tiên Thánh mẫu Quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu - Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mẫu.
         Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa
         Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu Nghĩa Diệu Tín thiền sư Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
        Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân
        Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều
         Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh, Bách vị các quan ngũ vị tôn quan
                   + Quan đệ nhất Thượng Thiên
                   + Quan đệ nhị thượng ngàn
                   + Quan đệ tam thoải phủ
                   + Quan đệ tứ khâm sai
                   + Quan đệ ngũ tuần tranh
                Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan
         Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà
                    + Chầu đệ nhất thượng thiên
                    + Chầu đệ nhị thượng ngàn
                    + Chầu đệ tam thủy phủ
                    + Chầu đệ tứ khâm sai
                    + Chầu năm Suối Lân
                    + Chầu sáu Lục Cung
                    + Chầu bảy Kim Giao
                    + Chầu tám Bát Nàn
                    + Chầu chín cửu tỉnh
                    + Chầu mười Mỏ Ba
                    + Chầu Bé Bắc Lệ
                    + Chầu bà bản đền
        Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng. Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An
        Sám hối tứ phủ thánh cô
                    + Cô đệ nhất thượng thiên
                    + Cô đôi Đông Cuông
                    + Cô bơ Thác Hàn
                    + Cô tư địa phủ
                    + Cô năm Suối Lân
                    + Cô sáu Lục Cung
                    + Cô bảy Kim Giao
                    + Cô tám đồi chè
                    + Cô Chín Sòng Sơn
                    + Cô mười Đồng Mỏ
                    + Cô bé sơn lâm
                    + Cô bé bản đền
         Sám hối tứ phủ thánh cậu: Cậu Cả, cậu Đôi, cậu Bơ,cậu Bé
         Con lạy Ngũ dinh Thần tướng,  Ngũ hổ Thần quan.
         Con lạy Thanh xà Tướng quân, Bạch xà Tướng quân
         Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
         Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ
         Đê tử con là:.............................................. .................................
         Ngụ tại:............................................ .................................................
         Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời
         Mậu tý niên...nguyệt.....thời

        Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành, nhất tâm tưởng vạn tâm cầu, tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ, mang miệng tới tâu, mang đầu tới bái cửa đình thần tam tứ phủ .

       Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương, vuốt ve che chở, phù hộ độ trì cho con ba tháng hè chín tháng đông, đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối: Tứ thời bát tiết, tháng thuấn ngày nghiêu, phong thuận vũ hòa, tai qua nạn khỏi.
       Mẫu cho con được sáng hai con mắt, bằng hai bàn chân. Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm, cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ, cho tươi như lá cho đẹp như hoa, phúc lộc đề đa tiền tài mang tới,
       Mẫu cho con lộc ăn lộc nói, lộc gói lộc mở,lộc gần lộc xa, hồ hết lại có hồ vơi lại đầy, điều lành mang đến điều dữ mang đi.

 

  Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ, vuốt ve che chở nắn nở mở mang, cải hung vi cát cải hạo vi tường, thay son đổi số nảy mực cầm cân.
        Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành trên quý dưới yêu trên vì dưới nể cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành.
        Mẫu ban danh ban diện ban quyền cho con có lương có thực có ngân có xuyến, tài như xuyên chí lộc tựa vân lai cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu bình an đắc bình an.Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa cho trên thuận dưới hòa trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.
        Mẫu cho nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ.Năm xung Mẫu giải xung tháng hạn giải hạn cho gia chung con được trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ
        Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ tuổi con còn trẻ tóc con còn xanh ăn con ăn chưa sạch con bạch chưa thông ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời không biết kêu sao cho thấu tấu sao cho tường
        Con biết tới đâu con tâu tới đấy ba điều ko sảy bảy điều ko sai.
        Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương.Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.
        Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần
        Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy .
        Mẫu chấp kỳ lễ vật-- chấp lễ chấp bái
        Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.
        Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm .
        Con nam mô a di đà phât(3 lần)

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo