XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Hầu Đồng Thực Sự Có Lộc Không ?

Hầu Đồng Thực Sự Có Lộc Không ?

Hầu Đồng Thực Sự Có Lộc Không ?
 
Hiện nay tình trạng đua đồng đua bóng đang là vấn nạn của Đạo Mẫu
Người hầu đồng chỉ mong hầu để có Lộc mà quên rằng ra hầu để tu căn giải nghiệp
Thậm chí mê muội với những chiêm bao Ngài báo mà dẫn đến lỗi Đạo lỗi Đồng
Chỉ vì hám LỘC mà dốc tiền vào hầu
LỘC đâu chẳng thấy chỉ thấy con chê chồng giận; thậm chí tan cửa nát nhà khuynh gia bại sản.
Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng không lãng phí xa hoa ấy là Phúc của Đạo
Đàn lễ càng tốn kém bao nhiêu càng thể hiện sự hoành tráng bao nhiêu thì càng đi xa Đạo bấy nhiêu và tổn Phúc bấy nhiêu.
Đạo chỉ cần trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng.
Sự bình đẳng chính là ở sự dung hòa.Đạo ở đây làm cho ai cũng có thể nhìn mà tu theo được;
Đồng giầu lính khó không có sự phân biệt xa cách đấy mới là Đạo, là Phúc, là Lộc.
"Tứ chúng đồng tu xuất phàm thì nhập thánh"
Phật Thánh không phân biệt mâm cao cỗ đầy giầu sang quý tiện hiền ngu
Chỉ có trần gian u mê mới có tâm phân biệt cái gọi là sang chảnh.
Khi chúng ta biết tu lễ sắp đặt bài trí cho một vấn hầu đồng dù đàn sơ lễ mỏng
Nhưng tâm thành ấm cúng trang nghiêm ; đồ lễ thanh tịnh không cần phải mâm cao cỗ đầy.
Trước vấn hầu đồng đền điện bao sái tẩy uế sạch sẽ gọn gàng
Những ngôi Điện nhỏ khi hầu mũ đàn và bài vị chúng ta có thể để lại hầu xong hóa cũng được
Như vậy nhìn sẽ ấm cúng trang nghiêm vì tán đi trên điện nhìn rất trống trải hương hoa đồ lễ không nhiều
Chúng ta chỉ cần hóa sớ và mã bốn phủ là được không phạm lỗi gì cả.
Hóa sơ đi là khỏi phạm lỗi sớ sách chu phê xét duyệt là của Quan bốn Phủ
Thế nên khóa lễ mà hầu để tấu đối về bốn Phủ bao giờ Thanh Đồng cũng phải hầu
Ngũ Vị Tôn Ông trước, các Quan về chấp bút chu phê
Hội Đồng chuẩn nạp tá khẩu thông truyền; chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu
Ban khen ban thưởng cho bách gia lính ghế bốn phủ
Khi Quan bốn Phủ đã chứng sớ,chứng mã giá Quan Tuần về tiễn đàn hóa sớ là xong
Sau đó các Chầu các Ông Hoàng các Cô các Cậu về ngự đồng tỏa bóng ban tài tiếp lộc chữa bệnh hành phù....
Chầu Hoàng Cô Cậu không phải chứng sớ chu phê.Thế nên mũ đàn và bài vị để lại không phạm luật phạm lỗi.
Hầu thánh mà khoe của khoe tài là tổn Phúc là hủy hoại Đạo Mẫu, là lỗi Đạo, sai Đạo....
Hầu theo Ngài báo sao lại sai Đạo, tổn Phúc:
Nhiều cô cậu đồng hay nói hầu vị này vị kia để có lộc mà những vị đấy không phải hàng Thánh trong Tứ Phủ
Chúng ta là lính ghế con Bốn Phủ nhất nhất không gì, có gì có thể lôi kéo dụ dẫn ta được.Cái đó gọi là lộc phù du.
Dù Phật Bồ Tát có hiện ra bảo hầu ta theo ta ta cho núi bạc non vàng thì cũng sám hối
Đảnh lễ khước từ! Làm được như vậy gọi đó là "Định Tuệ ".
Đây là thử thách lớn nhất trong đạo chúng ta phải vượt qua cám dỗ cái gọi là LỘC
Nhiều người bước qua khỏi cơ hành, có duyên được làm con bốn phủ để thay bề trên giúp bách gia trăm họ tu thân tốt đời đẹp Đạo
Nhưng không vượt qua được thử thách thì lại lạc vào trong lục Đạo Luân Hồi nhân quả báo ứng.
Nhiều người khi ngủ mê được ngài báo, bảo sắm sử tu lễ để hầu ta, ta cho lộc
Nghe thấy từ LỘC không có ngân có xuyến cũng đi vay đi mượn về tu lễ để bắc ghế hầu
Cứ ngỡ rằng hầu xong Ngài cho đắc lễ như trong mê thật.
Sau cứ thấy Ngài báo là lại hầu.Chỉ ăn rồi với hầu khuynh gia bại sản
Mấy vấn đầu hầu thì có lộc đấy nhưng là cái LỘC giả họ cho mình sau họ lại đòi lại
Oan Gia và Tà Thần họ dử mình cho mình thích rồi khởi tâm tham sau dần dần càng ngày càng xa Đạo lỗi Đạo
Lúc đó quay lại hối hận thì đã muộn anh em bạn bè xa lánh con nhang đệ tử họ bỏ.
Đạo luôn luôn có thử thách cám dỗ như Danh vọng tiền tài ai không vượt qua được sẽ bị
Quỷ Thần Oan Gia họ dẫn đi sai đạo tạo nghiệp cho đời cho mình.
"Đi lễ cầu gì khấn gì cho có lộc".Đó là điều nhiều bạn đã hỏi tôi
Vì công việc bận bịu nên chưa trả lời được nay có đôi lời xin chia sẻ:
Có người nói đùa: Thầy đi cúng chắc thầy biết khấn thầy xin cho thầy được nhiều lộc.
Các bạn à mình đi lễ cho bách gia thì có sớ trạng khoa giáo mà hành sự
Còn khi mình đi lễ cho mình thì ít khi cầu xin nếu như không quá quan trọng.
Mình vào Chùa vào Đền chiêm bái quỳ xuống vái 5 vái
Mọi ưu phiền chuốc bỏ; xả bỏ phiền não sân si tham vọng thân tâm thấy nhẹ nhàng an lạc một cảm giác bình an vô cùng ...
Sau sám hối: Thân, căn, khẩu, ý.
Do vô tình hoặc cố tình tạo nên ác nghiệp nay con xin sám hối chư Phật chư Thánh cùng hết thẩy
Chúng Sinh hữu hình và vô hình cùng oan Gia trái Chủ trong nhiều đời nhiều kiếp mà con đã tạo nên tội nên nghiệp...
Và sau một buổi đi lễ Phật lễ Thánh nên hồi hướng cho: Cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ.
Các bạn ạ cách kêu cầu tốt nhất là sám hối nghiệp trướng
Nghiệp dầy phúc mỏng thì ta cầu xin gì cũng không được
Có được rồi cũng mất vì oan gia họ đến đòi nợ mình phải trả nghiệp
Nay tạm thời được, sau lại mất.Danh lợi ái tình sau cũng đội nón ra đi.
Nghiệp là họa Nghiệp là kẻ thù ta.Rũ bỏ được Nghiệp thì tài lộc sẽ đến và đến bền vững.
Chúng ta không có điều kiện và thời gian làm các việc thiện thì hãy nghĩ Thiện là cách tốt nhất để gieo trồng quả lành trong tâm mình.
Tự nhiên cũng giảm nghiệp thiện căn tri tuệ tăng trưởng

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo