XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»TRÌNH TỰ THỈNH MẪU

TRÌNH TỰ THỈNH MẪU

TRÌNH TỰ THỈNH MẪU
Nhân vì có nhiều bạn hỏi add về trình tự Thỉnh Mẫu như thế nào? "Thỉnh Mẫu Cửu trùng Thiên - Mẫu đệ nhất Liễu Hạnh - Mẫu đệ Tam Thoải phủ HAY Mẫu đệ nhất thượng thiên Liễu Hạnh - Mẫu đệ nhị địa tiên Liễu Hạnh Sinh thánh trong Sòng Sơn - Mẫu đệ Tam Thoải phủ". Vấn đề trình tự Thỉnh Mẫu hiện nay cũng có nhiều quan điểm chưa thống nhất, tuy nhiên add nhận thấy quan điểm dưới đây là hợp lý và chia sẻ quan điểm này tới quý vị.
Kính thưa chư vị Thanh đồng đạo quan, quý anh em cung văn. Hát văn và hầu bóng là một di sản văn hóa của ông cha chúng ta. Hát văn và hầu bóng diễn ra trong không gian đền phủ thờ tự trang nghiêm. Gần đây khi nền kinh tế xã hội phát triển sự nhận thức và đánh già về tín ngưỡng tứ phủ được nâng cao. Khiến cho nghệ thuật hát văn và diễn xướng hầu bong phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên mặt trái của nó là làm biến dạng một số nghi thức cổ truyền và sai lạc nhận thức về tín ngưỡng tứ phủ. Bản đền Hưng Long chúng tôi phụng thờ đức Thánh Hoàng Bơ thoải cung theo lề lối và nghi thức cổ truyền của tứ phủ. Do vậy chúng tôi không khuyến khích các Thanh đồng hầu Trần Triều và các chúa bà tại Hưng Long. Nhưng chúng tôi cổ vũ và khuyến khích việc tôn thờ các vị thánh trong Tam tòa tứ phủ. Trên đây chúng tôi mạo muội sưu tầm văn của Thánh Hoàng Thủ Đền và một số văn của các vị thần thoải phủ đã thất truyền.
Riêng văn kiều thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu, bản đền chúng tôi đã yên vị long cốt thánh tượng như sau.
Thánh mẫu đệ nhất là Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Hoa Dung Liễu Hạnh Tặng Phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương. (Mẫu Phủ Giầy, Sòng Sơn, Tây Hồ)
Thánh mẫu đệ nhị là Nhạc Tiên, Sơn Trang Bạch Anh Chưởng Sơn Lâm La Bình Lê Mại Đại Vương (Mẫu Đông Cuông, Suối Mỡ,)
Thánh mẫu đệ tam là Thủy Tinh Tịnh Diệu Đoan Trang Xích Lân Long Nữ Ba Đào Đại Vương (Mẫu thoải, mẫu Xâm Dương, Mẫu Ghềnh Quýt)
Tránh nhầm lẫn 2 lần đều thỉnh mẫu Liễu mà phải tội.
Kính mong quý vị lưu tâm dùng các bản văn đúng khi có các thanh đồng hầu các giá này tại Hưng Long linh từ, tránh dùng lộn xộn và lạm dụng văn của các vị tiên thánh khác trong khi hầu thánh.
NAM MÔ HOAN HỶ ĐỊA BỒ TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH
1.Thỉnh mời đệ nhất Thiên Tiên
Đệ nhị công chúa tự nhiên ngự về
Phủ Giầy ,Vân Cát thôn quê
Nghĩa Hưng,Thiên Bản,nhà Lê cải trần
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xướng tùy
Thiên đình định nhật chí kì
Tuổi đôi mươi mốt kíp về thiên thai
Dấu thiêng gương lược tính trời
Rẽ mây phút lại ghé chơi cõi trần.
Kíp vời Quỳnh , Quế theo chân
Đồi Ngang,phố Cát làm thần bốn phương
Danh thơm nức đến đế vương
Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.
Thực tài Thánh Mẫu quá ưa
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền.
2. Thỉnh mời Sơn Lâm Chúa Tiên
Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
Hình dung nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
Biết đâu lá thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân
Thiên đình định nhật tới tuần
Lên tâu Ngọc Đế dưới dân phụng thờ.
Ngọc Hoàng chỉ phán bấy giờ
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
Sơn Lâm là chốn dấu thiêng
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
Địa linh bèn lập đền thờ
Tả long hữu hổ địa đồ giang sơn
Thú tinh lưu thủ trấn quan
Cầu phong vạn lí sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu đem về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
Tháng hai mở tiệc đánh cờ
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài
Quan dân,thượng khách vãng lai
Khấu đầu vọng bái dám sai tơ hào
Tiểu tôi tiến bản văn chầu
Nguyện xin tiên thánh lầu lầu nhặt khoan
Trải tràng an mẫu về ...
Đệ tử tôi kích cổ tam thông
Mẫu về giáng hạ điện trung
Phù hộ đệ tử thiên luân thọ trường.
3.Thỉnh mời thủy tinh chúa tiên
Long vương thần ngự đền Thủy Cung
Kính Xuyên sớm kết loan phòng
Thảo Mai tiểu thiếp ra lòng gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
Lòng trời xót kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
Kim thoa gõ cây ngô đồng
Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất yên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
Mẫu từ cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay phù hộ sang giàu hữu dư
Trông ơn đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền
 
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo