XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»TÊN GỌI CỦA THANH ĐỒNG THEO VÒNG ĐỜI SINH THÀNH PHÁT TRIỂN

TÊN GỌI CỦA THANH ĐỒNG THEO VÒNG ĐỜI SINH THÀNH PHÁT TRIỂN

TÊN GỌI CỦA THANH ĐỒNG THEO VÒNG ĐỜI SINH THÀNH PHÁT TRIỂN


- Bắt đầu hầu Thánh ( Thọ nghi khai phủ đại đàn): được gọi là Thanh đồng, Con đồng, Đồng tử ( những danh từ này để chỉ chung một người hầu bóng Thánh nên có thể gọi mãi mãi kể cả sau khi chết). Để phân biệt, người mới ra hầu Thánh trong 3 năm đầu thường được gọi là Đồng tân lính mới, Đồng mới, Tân đồng, Đồng trẻ… Lúc này Thanh đồng thường ước mong được từ “ Đồng thơ bóng ngây thành Đồng hay bóng giỏi”.

- Sau khi ra đồng, sau một khoảng thời gian ( thường > 12 năm ) được gọi là Đồng thuộc, Đồng cựu, Cựu thanh đồng, hoặc đồng già ( cái này thường gọi với người già), Cụ đồng…

- Lúc chết gọi là Đồng mãn, Đồng hết nghiệp. Sau khi chết gọi là Cố thanh đồng

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo