XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»THẦN ĐIỆN TRẦN TRIỀU

THẦN ĐIỆN TRẦN TRIỀU

THẦN ĐIỆN TRẦN TRIỀU
 
Hệ thống cố định
Vương Phụ - Vương Mẫu
Hai Vị Vương Phụ Vương Mẫu thường không thờ chung một ban thờ với Trần triều.
Vương Phụ: An Sinh Vương [安生王], tự là Trần Liễu [陳柳], thụy hiệu là Khâm Minh Đại Vương [欽明大王]
Vương Mẫu: thụy hiệu Thiện Đạo Quốc Mẫu [善道國母]
Đức Thánh Trần
Hưng Đạo Đại Vương [興道大王], tự là Trần Quốc Tuấn [陳國峻]
Vương Phi
Vương Phi: Vốn là con gái của vua Trần Thái Tông [陳太宗]. Sinh thời, bà được biết đến rộng rãi với tước hiệu Thiên Thành Công Chúa [天城公主]. Sau khi mất bà được truy phong thụy hiệu là Nguyên Từ Quốc Mẫu [元慈國母].
Tứ Vị Vương Tử
Đức Thánh Cả: Hưng Vũ Vương [興武王], tự là Trần Quốc Nghiễn [陳國巘]
Đức Phó Tằng: Hưng Hiến Vương, tự là Trần Quốc Uất
Đức Thánh Đệ Tam: Hưng Nhượng Vương [興讓王], tự là Trần Quốc Tảng [陳國顙]
Đức Thánh Đệ Tứ: Hưng Trí Vương [興智王], tự là Trần Quốc Hiện [陳國峴]
Nhị Vị Vương Cô
Đệ Nhất Vương Cô: Quyên Thanh Công Chúa. Vốn là vợ chính thất của hoàng đế Trần Nhân Tông, mẹ ruột hoàng đế Trần Anh Tông, nên bà còn được biết đến rộng rãi với tước hiệu Bảo Thánh Hoàng Thái Hậu [保聖皇太后], sau khi mất truy phong thụy hiệu Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu [欽慈保聖皇后].
Đệ Nhị Vương Cô: Đại Hoàng Công Chúa. Có thuyết cho rằng Vương Cô tuy là con ruột của Đức Thánh Trần, nhưng lại phải đổi thành con nuôi để có thể kết hôn với Phạm Ngũ Lão. Tước hiệu của Vương Cô sau khi trở thành con nuôi là Anh Nguyên Quận Chúa [英元郡主][1].
Lục Tướng Trần Triều
Đây là những danh tướng tuy không mang họ Trần nhưng vẫn thuộc về công đồng Trần triều, được phối thờ ở các đền điện Trần triều.
Đức Ông Phò Mã: Điện Tiền Phò mã - Phạm Ngũ Lão
Yết Kiêu Tả Tướng Quân
Dã Tượng Hữu Tướng Quân
Nghĩa Xuyên Tướng Quân: An Nghĩa Đại Vương - Nguyễn Chế Nghĩa
Hùng Thắng Tướng Quân: Quận Công Vi Hùng Thắng
Huyền Quang Tướng Quân: Tướng quân Thái úy Đặng Huyền Quang
Ngũ Hổ Đại Tướng
Ngũ Hổ của Tín ngưỡng Đức Thánh Trần có phần giống với Ngũ Hổ của Tứ Phủ về phần phương hướng và màu sắc. Danh hiệu đầy đủ của các ngài Hổ bao gồm toàn bộ chuỗi hàng ngang dưới đây.
Phương Đại Tướng Màu sắc Hổ Đại Thần Hán tự
Đông Phương Lưu Diện Đại Tướng Thanh Hổ Đại Thần 東方__大將青虎大神
Nam Phương Lưu Chỉ Đại Tướng Xích Hổ Đại Thần 南方__大將赤虎大神
Trung Ương Lưu Phòng Đại Tướng Hoàng Hổ Đại Thần 中央__大將黃虎大神
Tây Phương Lưu Tất Đại Tướng Bạch Hổ Đại Thần 西央__大將白虎大神
Bắc Phương Lưu Thị Đại Tướng Hắc Hổ Đại Thần 北央__大將黑虎大神
Hệ thống tùy biến
Nam Tào, Bắc Đẩu
Thầy dạy Văn, thầy dạy Võ
Vương Tôn
Vương Nữ Tôn: con gái của Hưng Nhượng Vương - Trần Quốc Tảng và Bảo Ân Quốc Mẫu, cháu nội của Đức Thánh Trần. Bà là vợ chính thất của hoàng đế Trần Anh Tông, nên sau này khi Anh Tông đế băng, bà được phong tước hiệu Thuận Thánh Hoàng Thái Hậu [順聖皇太后]. Khi mất bà được truy phong thụy hiệu Bảo Từ Thuận Thánh Hoàng Hậu [保慈順聖皇后].
Cô Bé Cửa Suốt: cháu ngoại của Đức Thánh Trần. Tương truyền, bà có tước hiệu là Tịnh Huệ Công Chúa, con gái của Phạm Ngũ Lão và Anh Nguyên Quận Chúa.Sau này bà trở thành thứ phi của vua Trần Anh Tông.
Cậu Bé Cửa Đông: cậu bé Cửa Đông chỉ mới xuất hiện từ cuối thế kỷ XX trong hệ thống Trần triều. Có nhiều giả thuyết đặt ra về thần tích của Cậu Bé Cửa Đông.Trong đó giả thuyết hợp lý nhất cho rằng thân phận của Cậu chính là Hoài Văn Hầu - Trần Quốc Toản.
 
 
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo