XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»7 NGUYÊN TẮC PHẢI NHỚ KHI HẦU ĐỒNG

7 NGUYÊN TẮC PHẢI NHỚ KHI HẦU ĐỒNG

7 NGUYÊN TẮC PHẢI NHỚ KHI HẦU ĐỒNG
 
Muốn Mở Phủ Phải Có Thầy Khai Đàn Mở Phủ...Mở Phủ Phải Dùng Kiếm Để Mở...Nếu ko có căn kiêm chi thì quan đệ nhị và đệ tam về mở phủ gọi là mở chéo...Còn Kiêm chi đôi nước thì cả 4 quan đều dùng kiếm
 
1. > BA GÍA MẪU
 
Tuyệt đối ko được mở khăn.Không có khăn phủ diện mầu vàng...Ko được mặc áo Mẫu...Nếu mặc phải có áo bản mệnh bên trong...Giá Mẫu Đệ Nhất...Mẫu Đệ Nhị Lễ Hương Sống...Giá Mẫu Đệ Tam Lễ Hương Chín
 
2.> PHẬT - VUA CHA NGỌC HOÀNG
MẪU ĐỊA - MẪU CỬU - CÔNG ĐỒNG THÁNH MẪU
 
Trong Hầu Đồng Không Có Hầu Phật Ko Hầu Vua Cha Và Ko Hầu Thánh Mẫu
 
>3.ÁO BẢN MỆNH VÀ KHĂN PHỦ DIỆN
 
Là cái gốc cơ bản nhất trong hầu đồng...Vì vậy bắt buộc phải có...Hiện nay có 1 số đối tượng mặc cả áo Mẫu để hầu Mẫu còn áo bản mệnh được cúng lễ khai quang chứng đàng hoàng thì vứt đi đâu áo Mẫu ai chứng mà hầu...1 Số kẻ còn ngông cuồng hơn khác người hơn là dùng khăn phủ diện mầu vàng...Tôi ko hiểu khăn vàng này chắc là bóng Phật về chứng để hầu Mẫu vì Mẫu là Bồ Tát Trong khi đó phật lại ko ngự đồng thì Phật nào về chứng cho ??? Đối với Đạo Mẫu phải được đạo trưởng pháp sư dân thỉnh thay quyền Phật Thánh Loan giá chứng lễ
 
>4.HẦU NHÀ TRẦN
 
Hầu Đức Ông Đệ Tam Mới lên đai thượng...Cô Đại Hoàng Ngự Áo Vàng...Nhà Trần Ko Ngồi Ghế...Trừ Khi bắt tà...tra xét tà ma...Hành động ngồi ghế là bất kính với 3 Giá Mẫu
 
> 5.CÁC QUAN
 
Khi các Quan về phải đi mạng chéo thắt khăn chữ Phúc hoặc lên nét...Không được đi hia đội mũ...Đó là đóng kịch diễn tuồng
 
Quan Đệ Nhất Thuộc Dòng Đi Tu thế cho nên khi Ngự Đồng Khai quan làm lễ không ngự vui hiến tửu...Quan Đệ Tứ Dòng Khâm Sai Cũng như vậy
 
Khi có quan thầy hầu chứng 2 giá quan trên rồi thì đệ tử không được hầu nữa.Khi khai quang bắt buộc phải dùng khăn tấu hương Giá Các Quan Ông Hoàng và Giá Cậu Phải lễ 4 Lần
 
Mỗi lễ Lễ 3 vái ở giữa 2 vái 2 bên 1 vái tất cả
 
Các giá trên lễ phải dùng khăn tấu hương Và hương.Mỗi lần lễ là biểu hiện dâng hương về mỗi phủ 1 lần
Khi tiến lùi để lễ thì lùi 2 tiến 3
Mặt ngửng lên nhìn công đồng nhưng khi quỳ lễ phải cúi mặt nhắm mắt
 
Bốn Lần lễ không được bỏ hương Nếu chỉ lễ 1 lần phủ đệ nhất 3 Phủ còn lại dùng khăn tấu hương thì khác nào có bát mà không có gạo...có cốc mà ko có nước...Đó là hành động bất kính...Trừ những vị đồng cựu không đứng lên được thì phải tiến hương lên Công Đồng sau đó dùng tay chống gối đứng lên (Ốm Tha Già Thải) Đó là được miễn giảm chứ không phải tục lệ như thế
 
CÚNG TẾ TRONG HẦU BÓNG KHÁC HÀNH TẾ TRONG LỄ HỘI
 
Cúng tế trong hầu bóng lùi 2 bước tiến 3 bước dứt khoát rõ ràng...nhưng hơi nhanh biểu hiện sự làm việc tấu đối tiến cúng là bóng quan về làm việc...Hành tế trong lễ hội biểu hiện sự đồng tiến và là quan viên chứ không phải bóng quan vì vậy đi theo có nhịp trống...Có chủ tế Tiến hương tiến hoa riêng biệt...Đó là người trần cúng tiến lễ nghi
 
Giá các Quan gấp khăn tấu hương và châm hương để khai quang chứ không dùng khăn tay hay khăn mặt (Khăn tay khăn mặt chỉ để lau chùi mà ko thể để thay thế khăn tấu hương...Quan Tuần tiễn đàn phải rải gạo muối
 
Múa kiếm múa đao ko được chỉ vào công đồng
Ko được cứa cổ mình
 
>6. TẤT CẢ CÁC HÀNH ĐỘNG LỄ NGỰ LÀM VIỆC KHĂN ÁO ĐỀU PHẢI XIN PHÉP CHỨNG HƯƠNG
 
Chứng Người.Chứng Ngựa.Chứng Voi...Chứng Tam Đầu đều phải phủ khăn tấu hương lên đầu sau đó khai quang lễ 5 lễ Vỗ vào Hông Voi Ngựa 3 Lần
 
Các Quan...Ông Hoàng...Cậu ngồi xếp vòng tròn hoặc vắt chân chữ ngũ đeo 2 mạng chéo nét buộc chữ phúc hoặc khăn mỏ rìu
 
Các giá chầu bà và các giá Cô phải quỳ hành lễ...Khai quang bằng quạt và hương chín
 
Một số giá như giá Cô Cả Cô Bơ về hiến hương không múa cờ thần cờ hội (Cờ thần thì để treo,Cờ hội chỉ có diễn viên hề trên sân khấu mới múa chứ trong hầu bóng chỉ đi ngọn cờ hồng bằng khăn phủ diện)
 
Đầu Xuân thì không đi cờ kiếm đi ngọn cờ hồng chỉ dùng cờ lệnh kiếm lệnh khi khai đền lập phủ...Đầu xuân cũng kiêng mặc đồ trắng kể cả giá bản đền là thoải đều phải mặc đỏ khăn đỏ thể hiện ngày vui đầu năm phù hợp với phong tục truyền thống của Việt Nam
 
Hiện nay do sự không hiểu biết và bảo thủ Các vị đồng bóng cứ khăng khăng cho mình là đúng nên đã đảo lộn hết trật tự khuôn phép...
Chỉ có 5 vị Quan trên công đồng nên ko có thêm vị nào khác ????
Vị quan bản đền bản cảnh
 
Không có cái gọi là lục phụ tôn ông trong đồng bóng
Không có cái gọi là Mẫu lâm cung trong đồng bóng
 
>7.CÁC GIÁ CHẦU VÀ CÁC GIÁ CÔ
 
Các điệu múa Giá Chầu và giá Cô Phải nhẹ nhàng
Các Chầu phải lên khăn củ ấu...chữ nhân nón buồm
Các cô lên khăn hoa khăn vành dây nét Cô Bơ có thể lên nét 3 màu
Giá các Chầu và các Cô về khai quang đứng quát hiến quạt hiến hương chứ ko nghiêng ngả không múa
Giá Chầu Bà Đệ Nhị và Chầu Lục về chỉ rải lộc cho bản đền chứ không đi chợ
Đầu xuân giá Chầu Đệ Nhị rải lộc rải hoa
Giá Chầu Năm Chầu Bé rải lộc đi chợ
Giá Chầu Mười cưỡi ngựa đeo cờ kiếm không đi giày
Vào hè giá Tiên Cô về giải dịch (Tiền và Hoa Quả) Các thứ đó không ăn được phải thả sông hoặc ngã 3 đường...Thường thường về giải dịch là giá Cô Đôi và giá Cô Sáu
Bất kể khi hiến tửu...thuốc hay nước đều phải dùng khăn hoặc quạt che miệng
Không rải tiền xuống đất để chèo đò...Đó là rải tiền cho người chết chứ thánh ko cần
Giá Cô Bơ cài tiền đò bên hông và cài 1 nén hương sống bên tai
Hầu tất cả các giá đều ko được quay đáy vào công đồng không được xỉa xói vào công đồng
Hầu đồng giá thứ nhất tung khăn Tẩy Khẩu phải đội bát nhang trước mới được mở phủ
Nơi đội bát nhang là chốn tổ nơi thờ đó là quan trọng nhất
Nơi mở phủ là mượn cảnh để mở
Các cụ gọi 1 chốn đôi nơi muốn mở phủ phải có thầy khai đàn và mở phủ...Mở phủ phải dùng kiếm để mở nếu không có căn kiêm chi thì quan đệ nhị và quan đệ tam về mở phủ gọi là mở chéo..Còn căn kiêm chi đôi nước thì cả 4 quan cùng dùng kiếm..Quan đệ nhất và đệ tứ không múa kiếm mà chỉ làm lễ kiếm lệnh để khai phủ thôi
Phủ tượng trưng cho giếng nước của từng phủ "Trồng cây đắp nấm đào giếng gieo mầm Vì vậy phải dùng kiếm để khai phủ chứ không dùng gáo làm sao đào giếng bằng gáo được...Người ta gọi là khai phủ chứ ko phải gọi theo ngôn từ bịa đặt là động phủ chọc phủ (không hiểu động cái gì chọc cái gì???)
Hầu đồng phải có sớ hầu nếu 1 chốn đôi nơi thì phải có sớ bay về các nơi mở phủ đội bát nhang nhưng trước đó phải có lễ đến trình báo sau khi hầu 3 ngày mới được lễ tạ..Nếu ở xa thì lễ tạ ngay nhưng khi về chốn tổ vẫn phải lễ tạ bái vọng
Trước khi hầu đồng phải xin phép Thánh Thủ Nhang Đạo Trưởng Cung Văn Pháp Sư và bách gia trăm họ...hầu xong phải vái tạ phật thánh có lời cảm ơn bách gia..Khi định hầu thánh phải đến xin phép thầy mua lễ để lễ thánh xin ngày
Khi mời quan thầy Thủ Nhang đồng đền pháp sư đều phải có lễ đến lễ thánh sau đó mới mời thầy mời đồng Lộc đưa các vị đó và những vị đồng cựu 24 năm đổ ra mới được gọi là đồng cựu nếu ko có điện thờ phải được đưa bằng đĩa
Hầu đồng không nên trùm khăn quá dài...Đó là khăn phủ tượng chứ ko phải khăn hầu,Giá các Ông Hoàng đi hèo đi thơ,Giá Ông Chín không đeo kính ko cầm batoong trông như thầy bói mù dở mà ông là người nho sĩ tu Phật không bao giờ người ta đi dép đi guốc trên sập cả
 
Hầu đồng phải nghiêm trang thành kính nhất tâm Vui vẻ hoan hỉ Không xúi bẩy nhau làm những điều không đúng đạo...ko nói xấu ko lừa đảo nhau...Ko được dựa vào đồng bóng làm những điều bất nhân bất nghĩa ko nên so bì ghen tị hồ nghi đòi hỏi tranh giành nhau về lộc...Những kẻ lợi dụng đồng bóng là lừa đảo ác ma Sự đua đòi ghen ghét thù hận chỉ đem lại khổ đau cho bản thân
 
> NHỮNG BẠN CHƯA BIẾT ĐẾN CON ĐƯỜNG TÂM LINH CHÂN CHÍNH NÊN TÌM HIỂU THẬT KỸ
 
Thứ nhất - Không nên nghe những lời hứa hẹn...Đừng khởi tâm tham từ những việc tâm linh hoặc sợ hãi vì những lời dọa nạt của các thầy bà cô cậu mà lầm đường lạc lối xa vào u mê...Phải biết suy xét từ mọi hoàn cảnh bản thân và gia đình
 
Thứ 2 : Khi có căn quả cần tìm thầy thì phải suy xét xem thầy có đủ tâm..đủ đức..có đủ quyền tiên phép thánh mà khai đàn mở phủ,Liệu có thể nương bóng của thầy mà yên căn yên mệnh để yên ổn mà làm ăn
 
Thứ 3 : Việc tối kỵ của tâm linh là sinh tâm mong cầu là lòng tham dẫn đến u mê lạc lối
Tu là sửa là biết hướng thiện là biết tịnh tâm...Hãy nhìn sự việc bằng trái tim và trí tuệ thì mọi chân tướng sẽ được nhìn thấy rõ ràng
 
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo