XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»VĂN THỈNH SƠN TRANG

VĂN THỈNH SƠN TRANG

VĂN THỈNH SƠN TRANG

Nhất Tâm Phụng Thỉnh Đức Chúa Thượng Ngàn,
Cai Quản Sơn Trang, Chúa Mường, Chúa Mán,
Đông Kuông, Tuần Quán, Hưng Hoá, Tuyên Quang,
Bảo Lạc, Hà Giang, Núi Rừng Tây Bắc Lệ
Con Vua Thượng Đế, Giáng Xuống Trần Gian
Các Lũng, Các Làng Quyền Hành Cai Quản
Khi Đi Giải Thảm, Khi Ngước Sự Đời
Khi Ghẹo Ma Chơi, Ma Gà, Ma Xó,
Lễ Nghi Hảo Tố, Cầu Thánh Giáng Hiện
Phù Phép Linh Thông, Uống vào Bệnh Đỡ
Dù Ai Lầm Lỡ, Tới Cửa Sơn Trang
Sai Các Bản Làng, Làm Cho Điên Dại
Nhiễu Nề Tai Hại, Trăm Chứng Cuồng Mê
Tiền Của Đem Về Sơn Lâm Tây Nhạc Vũ
Bệnh Trời Phất Phũ, Thang Thuốc Đầy Vơi
Khi Nói, Khi Cười, Khi Mê, Khi Tỉnh,
Tâm Thành Bái Thỉnh Đức Chúa Sơn Trang,
Đệ Tử Chúng Con Xin Chắp Tay Bái Lậy Chúa Ngàn
Đông Kuông, Tuần Quán Giáng Đàn Chứng Đây
Chúa Mường, Chúa Mán Anh Linh
Đều Là Công Chúa, Sơn Tinh Các Làng
Nào Là Bát Bộ Sơn Trang
Quản Cai Các Lũng, Các Nương Núi Rừng
Núi Rừng Bắc Lệ Vang Lừng
Lạng Sơn, Hưng Hoá, Các Rừng Mọi Nơi
Hà Giang, Bảo Lộc Thảnh Thơi
Tuyên Quang Châu Thổ Ba Mươi Cửa Ngàn
Khâm Thừa Thượng Đế Gia Ban
Giáng Sinh Về Cõi Quyền Hành Núi Non
Tiên Chúa Bà Ưa Núi Đỏ Rừng Xanh
Măng Tre, Măng Nứa, Măng Giang, Măng Vầu,
Chí Cha Chí Chố Bảo Nhau
Đàn Thông, Vách Suối, Kèn Lau Chơi Bời
Lòng Thành Con Lễ Bái Thiên Mời
Đệ Tử Chúng Con, Lòng Thành, Con Lễ Bái Thiên Mời
Thỉnh Chư Tiên Thánh Giáng Nơi Bản Đền
Chấp Trì Lễ Vật Hoa Hiên
Kim Ngân Thoi Núi Bạc Tiền Tam Sinh
Con Dâng Thoi, Dâng Nốt, Dâng Hình
Dâng Thoi, Dâng Nốt, Dâng Hình
Các Làng Các Bộ Chứng Minh Lòng Thành
Nếu Ai Mà Không Biết Tới Chúa Thương
Làm ăn Buôn Bán Mọi Đường Long Đong
Tiền Tài Đem Đổ Xuống Sông
Bệnh Thì Trăm Chứng Bùng Nhùng Nổi Lên
Đêm Ngày Mơ Mẩn Liên Miên
Nay Bệnh Mai Thuốc Chẳng Yên Bề Nào
Đêm Nằm lại Thấy Chiêm Bao
Ruột Gan Như Cắt, Như Bào Chẳng Yên
Con Xem Ra Qua Thấy Rõ Ràng
Xem Ra Qua Thấy Rõ Ràng
Việc Này Kêu Đến Chúa Sơn Trang Mới Thành
Biết Mau Sắm Lễ Tam Sinh
Dâng Thoi Dâng Nốt Dâng Hình Con Kêu Van
Con Trông Lên Đức Chúa Trên Ngàn.
Đệ Tử Chúng Con Trông Lên Đức Chúa Trên Ngàn
Thỉnh Cầu Chư Giáng Dương Gian Ảnh Đồng
Chúa Ban Phù Ban Phép Thần Thông
Ban Phù Ban Phép Thần Thông
Bệnh Thì Trăm Chứng Chúa Cho Như Không Lạ Thường
Ai Mà Đội Lệnh Tôn Nhang
Chúa Cho Chức Trọng Vẻ Vang Trên Đời
Ai Mà Cầu Của Cầu Con
Tâm Thành Bát Nước Khói Nhang Phụng Thờ
Con Thỉnh Mời Cô Đệ Nhất Sơn Tinh
Tính Hay Sung Ngái Bạn Cùng Cỏ Hoa
Cô Đôi Nhan Sắc Nết Na
Cơm Lam, Thịt Thính Thực Là Tính Ưa
Cô Ba Yểu Điệu Ai Tầy
Vốn Dòng Chanh Ớt Chua Cay Cũng Là
Cô Tư Tính Hạnh Hiền Hoà
Cô Tư Tính Hạnh Hiền Hoà
Tính Cô Chỉ Thích Muối Cà Làm Vui
Cô Năm Khắc Khoải Ngậm Ngùi
Tính Cô Chỉ Thích Chiếc Thoi Đôi Hài
Con Thỉnh mời Cô Sáu Sơn Trang
Tiên Cô Sáu Cai Quản Rừng Sim
Măng Tre Mướp Đắng Cũng Tìm Mà Dâng
Cô Bẩy Cai Quản Các Rừng
Tính Cô Chỉ Thích Mắm Chưng Ngọt Ngào
Cô Tám Lịch Sự Bảnh Bao
Tính Cô Chỉ Thích Măng giang Măng Vầu
Tiên Cô Chín Cai Quản Sòng Sơn
Tính Cô Chỉ Thích Măng Giang Măng Vầu
Tiên Cô Mười Cai Quản Rừng Sâu
Đồi Kia Núi Nọ Thú Mầu Xét Soi
Cô Mười Một Cai Quản Các Cửa Rừng
Cô Mười Một Cai Quản Các Cửa Rừng
Ai Mà Trả Lễ Dâng Thoi Cúng Vàng
Con Thỉnh Mời Cô Công Chúa Mười Hai
Con Thỉnh Mời Công Chúa Mười Hai
Nón Đeo Túi Dết Dao Quai Dịu Dàng
Ngày Hôm Nay Đệ Tử Chúng Con
Dâng Tiến Lễ Sơn Trang
Đệ Tử Chúng Con Dâng Tiến Lễ Sơn Trang
Kim Ngân Thoi Núi Cỗ Bàn Tam Sinh

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo