XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»LỄ CÚNG PHÓNG SINH

LỄ CÚNG PHÓNG SINH

LỄ CÚNG PHÓNG SINH
 
Bài này ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa dành cho những người không có ở nhà hay ở chùa không có thời gian dài đọc tụng
Tịnh pháp giới chân ngôn:
ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM (7 LẦN )
Án Thổ Địa chân ngôn: NAM MÔ TAM MÃN ĐA, MỘT ĐÀ NẪM, ÁN ĐỘ RÔ ĐÔ, ĐỊA VĨ, TA BÀ HA. ( 7 lần )
SÁM HỐI : Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp đều do vô thỉ tham, sân, si, từ thân khẩu ý phát sinh ra. Tất cả chúng sanh đều sám hối (3 lần ).
QUY Y : NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 LẦN HAY NHIỀU HƠN CÀNG TỐT )
Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng (3 lần )
1/ Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 LẦN HAY NHIỀU HƠN CÀNG TỐT)
2/ Quy y Phật rồi thì không quy y Thiên thần quỷ vật, quy y pháp rồi thì không quy y ngoại đạo tà giáo. quy y Tăng rồi thì không quy y tôn hửu ác đảng.
Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sanh nầy ...( chim, cá ...) nghe tiếng niệm Phật A DI ĐÀ, được hưởng hồng ân mau mau được chuyển kiếp thành người, gặp được chánh pháp, giác ngộ ,phát bồ đề tâm .
Hôm nay là ngày ..con tên ..tuổi , ngụ tại số nhà ...phường ..quận ...
Con xin hồi hướng công đức phóng sanh nầy :
Cầu Cửu Huyền Thất tổ nhiều đời nhiều kiếp tịnh đô siêu sinh - oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến thời hiện tại hỉ xả cho con , cho con được giải oan kiết, xin quý vị hoan hỉ, mau chóng mà theo Phật tu hành.
Cầu an cho con ..., hay là cho tên ..., ( hoặc là một danh sách tên cũng không sao ...) được thân tâm an lạc ( hay khấn gì cũng được ...)
Tiếp tục niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và thả ...chim , cá ...từ từ cho đến hết...
***********
LỄ CÚNG PHÓNG SANH (3) .
(Nếu cần ngắn gọn có thể dùng bài nay)
Tịnh pháp giới chân ngôn:
ÔM LAM , ÔM SĨ LÂM . ( 7 lần )
An Thổ Địa chân ngôn :
NAM NÔ TAM MÃN ĐA, MỘT ĐÀ NẪM , ÁN ĐỘ RÔ, ĐỘ RÔ , ĐỊA VĨ TA BÀ HA.
( 7 lần )
Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )
Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ( 10 lần ) .
Hôm nay là ngày ...con tên...cư trú tại ...phường ...quận ....
Con xin phóng sanh ...( bao nhiêu tuổi là bao nhiêu con chim, hay cá ...) cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ ( hoặc cầu điều gì tùy ý ... )
ĐỌC CHÚ PHÓNG SANH .
Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia . Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà .
Hư không quá vãng chư Thần Hộ
Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La
Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ
Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa
Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha
Thiên Già Già
Địa Già Già
La vãng Hóa Tác
(Xá, lễ 3 lần)
PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.
(Xá lễ 3 lần)
 
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo