XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Làm Sao Để Biết Mình Đang Tu Tập Đúng Đường

Làm Sao Để Biết Mình Đang Tu Tập Đúng Đường

Làm Sao Để Biết Mình Đang Tu Tập Đúng Đường
 
Làm sao để biết được mình đang tu tập đúng đường? Mỗi hành giả đều có thể tự mình quán chiếu với các bước trải nghiệm như sau:
Tâm » Đức » Hạnh » Phúc
 
Dùng TÂM để tu nhưng phải hành để tạo ra ĐỨC.
 
Tạo ĐỨC rồi phải thấy VUI (đó là chữ HẠNH), nếu k vui mà lại sân si thì là sai đường rồi.
 
Có HẠNH rồi mới tạo đc quả PHÚC.
 
Chúc quý đạo hữu tháng mới an lạc, tinh tấn, vững tâm trên đường đạo,vững bước trên đường đời ????
 
NHỮNG VIỆC MẬT HẠNH, AI CŨNG CÓ THỂ LÀM
 
Mật hạnh là pháp môn bất nhị tăng thêm phẩm hạnh, viên mãn đạo đức. Dưới đây nêu ra “những mật hạnh” để cho tín đồ Phật Giáo tham khảo phụng hành (làm theo):
*????ậ???? Ứ???????? ????????̛̉:
 
Thứ 1: Nhẫn một câu, nhịn một lúc, nhường một bước, tha một nước, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 2: Bạn lớn tôi nhỏ, bạn có tôi không, bạn đúng tôi sai, bạn tốt tôi xấu, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 3: Mỗi ngày bố thí một món nhỏ, kiên trì bền bỉ, đáp tặng xã hội, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 4: Không tranh công trạng, thành tựu vinh quang thuộc về đại chúng, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 5: Tùy hỷ tùy duyên, giúp đỡ người khác, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 6: Miệng nói lời hay, cho người tín tâm, hoan hỷ, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 7: Đối với bạn bè, không nhớ nghĩ oán cừu, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 8: Đối với xã hội, có thể bất biến (không thay đổi) tùy duyên, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 9: Không so đo, không tính toán, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 10: Gặp người phải mỉm cười, xử sự phải lịch sự, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 11: Chịu thiệt không sao cả, cư xử chân thành, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 12: Lúc bị chửi mắng im lặng không đáp, lúc bị đả kích tâm có thể bình tĩnh, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 13: Lúc bị đố kỵ, đối đãi bằng từ tâm, lúc bị gièm pha cảm niệm lòng dạ ấy, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 14: Không vì tham lam mà xâm phạm người khác, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 15: Không vì tỏ vẻ mình nhanh nhạy mà mỉa mai người khác, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 16: Không vì thấy người khác tốt mà đố kỵ, công kích, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 17: Dùng cái tâm phê phán người khác để phê phán chính mình, dùng cái tâm khoan dung bản thân để khoan dung những lỗi lầm người khác, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 18: Kết rộng duyên lành (thiện duyên), biết nghe lời phải, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 19: Không vì bao che tư dục (ham muốn cá nhân) mà làm tổn thương người khác, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 20: Buông bỏ chấp trước (buông xả vướng mắc), khiêm tốn tiếp nhận những lời hay lẽ phải, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 21: Cư xử chân thành, không cầu báo đáp, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 22: Quan tâm đồng hương, tham gia tình nguyện viên, là mật hạnh đối nhân xử thế.
 
Thứ 23: Khi có người khác nhờ vả, phải hết lòng làm cho tới nơi tới chốn, là mật hạnh đối nhân xử thế.
*????????̣̂???? ????????̣???????? ???????????????? ????????????̣????:
 
Thứ 1: Động tác nhẹ nhàng, không làm phiền đến sự yên tĩnh của người khác, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 2: Đi đứng nằm ngồi, oai nghi đoan chánh, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 3: Xa rời thuốc lá, bia rượu, tình dục, sinh hoạt tự quản lý kiềm chế, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 4: Chạy xe nhường nhau, quan tâm an toàn người đi đường, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 5: Mỗi tháng ít nhất bế quan một ngày, tu trì Pháp Phật, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 6: Mỗi ngày làm một việc khiến người cảm động, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 7: Mỗi ngày giúp người khác làm một số việc tốt, không cầu báo đáp, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 8: Trước khi ngủ tụng niệm văn sám hối, tự kiểm điểm lỗi lầm của một ngày, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 9: Mỗi tuần ít nhất tham gia cùng đại chúng tu chung một cây hương, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 10: Học tu tiếp thu, hễ gặp việc gì hãy nhẫn nại, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 11: Mỗi ngày chia sẻ hoan hỷ từ bi với mọi người, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 12: Tích phước, tiết kiệm, không mua linh tinh, không mua tràn lan, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 13: Hơn một lần ăn chay, thì hơn một mật hạnh sinh hoạt, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 14: Lúc hoan hỷ không nói nhiều, lúc giận hờn không truyền phẫn nộ đến người khác, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 15: Mỗi tuần chí ít dành một tiếng để phục vụ khu vực, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 16: Nương Giới (Giới Luật) sinh hoạt, giữ gìn các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) thanh tịnh và thiện lành, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 17: Ăn uống tiết chế độ lượng, tri túc (biết đủ) đạm bạc, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 18: Thân thể ốm đau không oán trời trách đất, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 19: Thay tâm, đổi tánh, hồi đầu, quay người tu hành, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 20: Không truyền bá thị phi, không mang đau buồn tới người khác, là mật hạnh sinh hoạt.
 
Thứ 21: Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tùy duyên sinh sống, tùy tâm tự tại (giải thoát), tùy hỷ mà làm, là mật hạnh sinh hoạt.
*????????̣̂???? ????????̣???????? ????????̛̉ ????????????̂́:
 
Thứ 1: Hòa hợp người khác, hài hòa đại chúng, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 2: Săn sóc người khác, ta người trọn vẹn, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 3: Hằng thuận người khác, coi trọng ý dân, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 4: Nhân nhượng người khác, đạt đến nhận thức chung, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 5: Nhắc nhở người trẻ tuổi mới học, dành cho họ những chỉ bảo, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 6: Gặp được Minh Sư (thầy rõ sự lý) hay Thiện Tri Thức phải gần gũi học hỏi, không được làm trái, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 7: Gặp hiền nhân (người tài đức) phải khiêm tốn học hỏi, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 8: Phụng dưỡng cha mẹ (hai bên) phải kính thuận phụng dưỡng, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 9: Thấy người nguy cấp, phải dũng cảm cứu giúp, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 10: Tùy sức, tùy phận, tùy hỷ, tùy duyên bố thí gieo phước, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 11: Rõ biết Nhân Quả, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 12: Dùng lý trí tịnh hóa tình cảm, dùng từ bi thăng hoa tình cảm, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 13: Dùng phép tắc hướng dẫn tình cảm, dùng đạo đức dẫn dắt tình cảm, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 14: Nhiếp tâm (chuyên chú) chánh niệm (niệm phật…), là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 15: Không ẩn trốn, không biện bạch những sai trái của mình, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 16: Không quan tâm chuyện phải trái, không nghe chuyện đúng sai, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 17: Thận trọng lời nói việc làm, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 18: Phòng xấu ngừa ác, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 19: Lúc gặp mặt nên có đôi lời, tương phùng nên hỏi thăm nhau, là mật hạnh xử thể.
 
Thứ 20: Trò chuyện cần mỉm cười, có tranh cãi chỉ một lần (không nên sa đà cãi nhau đến nỗi làm hỏng mối quan hệ đôi bên), là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 21: Tự nhận vô lý, người khác đều đúng, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 22: Không ngờ vực vô căn cứ người khác, không đố kỵ người khác, là mật hạnh xử thế.
 
Thứ 23: Hổ thẹn tất cả những thứ bất tịnh, bất thiện, là mật hạnh xử thế.
*????????̣̂???? ????????̣???????? ???????? ????????̀????????:
 
Thứ 1: Buổi sáng tĩnh tọa (hay niệm phật) một nén nhang (khoảng 1 hay 2 tiếng), để suy nghĩ trong sáng, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 2: Mỗi ngày đọc một quyển kinh tạng, tăng thêm văn-tư-huệ, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 3: Sáng sớm mỗi ngày tụng niệm văn kỳ nguyện, tăng thêm tâm từ bi, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 4: Bất kể thân ở đâu, thường xuyên cầu phúc cho người gặp tai nạn, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 5: Với Pháp Phật, siêng năng tu tập không thối chuyển, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 6: Với giới luật, quyết định không phạm, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 7: Tâm không nghĩ bậy, chánh tuệ rõ ràng, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 8: Thân không tà hạnh (tà dâm), miệng không nói lời ác, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 9: Tri túc đạm bạc, vui trong tịch tịnh, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 10: Không thích ồn ào, giản dị, tích phước, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 11: Tất cả không đeo bám (không vướng mắc), quyết chí tinh tấn tu hành, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 12: Chuyên tâm vào Định và Huệ, tâm không cúi nịnh, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 13: Không cho mình tốt, không rêu rao lỗi người, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 14: Khiêm tốn theo thầy học tu, tâm luôn ngay thẳng, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 15: Vật người không tham, của mình không keo kiệt, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 16: Từ bi hỷ xả, thiện chí giúp người, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 17: Tin sâu Chánh Pháp (Phật Pháp), luôn nghĩ các điều thiện, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 18: Không sanh kiêu ngạo, khiêm cung lễ phép, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 19: Kẻ oán người thân đều bình đẳng, không sanh yêu ghét, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 20: Kính yêu chúng sanh hữu tình có tâm thức như mình không khác, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 21: Thông tình đạt lý khách quan, không chấp kiến giải cá nhân, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 22: Thường luôn từ mẫn, tùy duyên bất biến, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 23: Thiền quán (thiền định, quán chiếu) hành đạo, không chấp Có cũng chẳng chấp Không, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 24: Tự tâm là Phật, đảm đương ngay tại bây giờ, là mật hạnh tu hành.
 
Thứ 25: Phát tâm Bồ Đề (phát tâm trên tu cầu thành Phật và dưới cứu độ chúng sanh)Hành đạo Bồ Tát
(Tu lục độ vạn hạnh: bố thí,trì giới,nhẫn nhục,tinh tấn,thiền định,trí huệ và tu 10 đại nguyện Phổ Hiền Bồ Tát) Là mật hạnh tu hành.
 
Những việc mật hạnh là biểu đối chiếu ghi chép thiện ác, công đức, tội phước, là tấm gương sáng cho lời nói việc làm đoan chánh, là nước pháp gội tẩy nghiệp chướng phiền não, là thang thuốc hay trị liệu khổ đau thân tâm, là thầy chỉ điểm tiền đồ tươi sáng. Mật hạnh là sự bố thí vô tướng tam luân thể không (không chấp có mình bố thí, vật thí và đối tượng được bố thí) mật hạnh là tâm tánh nội học, nếu có thể hiểu được và thực hành được, thì cuộc sống có thể đạt được tịnh hóa thăng hoa.
 
Trong kinh doanh hay trong tu tâp hoặc việc làm thiện nguyện phải biết mục đích bản thân mình làm để làm gì ? nếu trong quá trình làm bản thân đạt đc mục đích đó rồi thì những thứ khác nên bỏ qua khỏi tầm mắt.
Nắm thứ mình cần chứ đứng nắm thêm thứ vô tình phát sinh, bởi nếu muốn nắm tất cả thì đó là lúc Tâm tham vận hành.
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo