XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

ĐỪNG TỰ CAO

ĐỪNG TỰ CAO
Những kẻ tự cao tự mạn rằng mình hầu to lễ lớn đàn tràng tố hảo hay tự mãn rằng mình đúng lề đúng lối, là làm được việc nọ việc kia cho chúng nhân. Rồi tự cho mình là “Trên lo việc Thánh, dưới gánh việc trần”, là “cứu độ bách gia”… sẽ được ân duyên của Nhà Thánh và sẽ được Thánh nhìn nhận xem xét là đồng nhân chân chính của nhà Thánh. Đừng vội huyễn hoặc và tự đắc. Tu đạo Thánh không đơn giản như vậy đâu.
Mang danh con nhà Thánh là một ân huệ, một sự sắp đặt diệu kỳ của người Việt, một nhân duyên Thánh ân của chư Thánh nhân Việt dành cho những kẻ biết mình phải trả nợ đời - nợ đạo - nợ nghiệp…
Như vậy, khi đã ra đồng là phải tu, phải học, phải tránh việc thất đức, năng làm nhiều việc lành, việc thiện, nỗ lực hoàn thiện bản thân cả tâm - đức - trí- pháp - lực… từ đó mới có thể giúp được người, tạo ra thực công đức bồi âm phúc trả nợ… chứ không phải là a dua hầu hạ vấn to vấn bé hay làm màu lấy hư danh với đời…
Còn dị năng ư? Đừng lầm tưởng.
Hãy nhớ năng lực của ta là nhờ Thánh ân ban, ta không có gì cả!!!
Dị năng ta có, việc ta đang làm được bách gia tin tưởng cậy sở… là do có quỷ thần 2 vai giúp sức, hay gọi nôm na là “ăn lộc”.
Càng tu sẽ càng thấy được mình tài còn hèn sức còn mọn, mình còn phải tu dưỡng nhiều… và mình vẫn chỉ là kẻ phàm trần đang nhờ hưởng hồng ân của Tiên Thánh gia hộ để hành đạo giúp bách gia mà thôi.
Hãy luôn nghĩ rằng các bạn ra đồng để được cứu vớt và đang được cứu vớt bởi oai linh và công đức của Nhà Thánh!!!
Dù mình có làm được nhiều việc để thế gian biết đến sự oai linh truyền thừa của Chư Thánh Việt, dù có công sức lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng, dù đường đời đã làm không phải một hai mà có khi là rất nhiều việc tạo ra phúc đức … nhưng cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đó là to là nhiều và đủ để mình đại diện cho nhà Thánh hay đã là Thánh sống.
Đừng ảo tưởng…
Dù là ai, kẻ có phúc đức công trạng lớn đến đâu mà phung phí, bừa bãi, tự mãn, kiêu ngạo hay phút chốc làm bừa làm ẩu thì còn không bằng những người ban đầu đầy nghiệp, đầy tội lỗi mà luôn biết mình lắm nghiệp (Những người luôn tâm niệm dù mình tạo ra bao nhiêu phúc đức, giúp được bảo người cũng bởi ơn của chư Thánh và cũng là chưa đủ).
Lại nói:
Ơn và lộc của chư Thánh không phải cứ có phúc có đức hay có chút công trạng là được hưởng, Bởi đã chắc chưa những nợ đời, nợ đạo, nợ nghiệp, nợ oan gia… kia đã trả dứt hay còn chưa trả hết nổi một phần??? Và Chư Thánh còn đang đứng ra bảo hộ cho đấy!
Ơn của chư Thánh chỉ dành cho kẻ biết mình, biết sám hối ăn năn những tội những nghiệp, biết mình là con đồng phải lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng, không ngừng tu tập hoàn thiện mình.
Hãy biết cúi đầu để mà vươn lên.
Hãy đặt toàn tâm toàn ý, nỗ lực, niềm tin và cả trí tuệ của mình vào truyền thống truyền thừa của tiền nhân, vào Chư Thánh cửa Đình Thần.
Những người biết chính mình, biết mình phải tu học không ngừng, hoàn thiện mình không ngừng, biết vươn lên đặt trọn mình hoà với đạo thì sẽ được chư Thánh nhìn nhận, sẽ được soi xét ân duyên, sẽ được vun bồi thành tựu cả việc đời lẫn việc đạo.
Nên hiểu rằng:
Căn cơ ban đầu dầy phúc hay dầy nghiệp đối với tu đạo Nhà Thánh cũng như nhau mà thôi.
Đừng tự mãn! Trước Chư Thánh anh linh thì những việc làm bé nhỏ của mình không là gì cả.
Hãy nghĩ lại và phải biết mình!
Và: Cũng đừng sợ mình lắm nghiệp!
Bởi rằng: Thánh nhân cũng có quá khứ và tội nhân cũng có tương lai.
Có trả được hết nghiệp hay không? Được oan gia trái chủ buông tha hay không? Có về được với nhà Thánh hay không?... Hãy cố mà tu.

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo