XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»NGHIỆP LÀM THẦY TỨ PHỦ

NGHIỆP LÀM THẦY TỨ PHỦ

Hiện nay việc buôn thần bán thánh đang là một vấn nạn của cả Đạo Mẫu

Rất nhiều đồng thày lợi dụng Tứ phủ để mê hoặc con nhang đệ tử

Khiến nhiều con nhang đệ tử khi ra trình đồng mở phủ lại còn khổ hơn cơ đày nhiều hơn


Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp cho mọi người bị cơ hành

Tìm kiếm và chọn cho mình được một đồng thày tâm đức đang hành chính pháp của Đạo Mẫu

 


Câu "Trên theo Phật Thánh dưới theo Đồng Thầy"

Là câu chúng ta hay nghe thấy nhất trong các buổi lễ Xuất thủ trình đồng

Hay lễ tôn nhang của Đạo Mẫu chúng ta.

Chính câu này làm nhiều người thắc mắc và hỏi: Theo học Lễ hay theo học Đạo ? 

        Tất cả các Đạo đều có Pháp.Người sáng lập ra Đạo gọi là Tổ
Tổ để lại Pháp truyền lại cho đời để cho đệ tử nương theo tu tập. 

 

       Đạo Phật thì có ba ngôi đó là: Phật - Pháp -Tăng. Đạo Khổng,Đạo Thiên Chúa
Đạo nào cũng có ba ngôi rõ ràng như thế.Nhưng riêng Đạo Mẫu chúng ta khuyết một ngôi đó là Pháp.

 

       Người làm Thầy bên Tứ Phủ truyền Đạo kiêm luôn truyền Pháp
Thế nên có câu "Trên theo Phật Thánh dưới theo Đồng Thầy" 
Để răn mọi người học Đạo học Pháp chứ không phải theo lễ!

 

      Mẫu không để lại một Pháp môn nào cho đời mà chỉ có để lại một số Thánh Tích
Chính vì chúng ta không có Pháp môn tu tập đạo tràng nên tạo ra bất đồng ngôn luận
Khiến người này chê người kia.Người biết thì giấu nghề người không biết thì tỏ ra nguy hiểm
Thế nên người có căn số chưa vào Đạo thì không phân biệt được đâu là trắng đâu là đen. 

 

     Nhưng Mẫu cũng quy Phật để lại ngụ ý cho chúng ta nương vào chánh Pháp của nhà Phật mà tu.

 

     Người làm thày đầu tiên phải làm lính.

 

   Người làm lính tại gia đầu tiên cần phải chuyên tâm học Đạo học Pháp
Người làm lính trong Tứ Phủ thường phải trải qua cơ hành thử thách gian nan
Đó là thử thách nghịch duyên và thử thách thuận duyên. Qua nghịch sẽ sang thuận.

     Thử thách nghịch duyên ở đây là sự cơ hành

Khi bị cơ hành mọi chuyện không thuận cuộc sống vất vả khổ cực

Ko gì không nếm trải gặp đủ hoạn nạn oan trái;

Cuộc sống bế tắc đến cùng cực! Trong tất cả khổ cực ấy sau đều gặp

Hung hóa cát gặp họa hóa bình an.Đó đều là do bề trên che chở hóa giả hiểm nguy

Gặp quý nhân dẫn lối chỉ đường chia sẻ khó khăn

Khi đủ nhân duyên ra quy hàng bốn Phủ xuất thủ trình đồng

Làm con bốn Phủ thời gian mọi chuyện dần dần thuận lợi

Khi trải qua hết kiếp nạn cơ hành thử thách gọi là nghịch duyên cũng là hết phần trả nghiệp.

Người làm lính có mệnh làm thày tu tập đạo tu tập

Pháp tốt theo dẫn tu của Đồng Thày được Phật Thánh gia hộ

Được khai tâm khai minh sau nhiều năm cũng được ra làm Thầy dẫn trình cho đệ tử.

    Khi làm Thày thì phải trải qua thử thách thuận duyên
Thử thách nghịch duyên vượt qua thì dễ nhưng con đường thử thách thuận duyên 
Ở đây không mấy ai vượt qua được
Thuận duyên quá dễ sinh cao ngạo tự cao tự đại
Được nhiều người tung hô lại được hộ trì tiền bạc phú quý
Nhiều khi Quỷ Thần gia hộ soi ra bói thấy có một vài sự ứng nghiệm
Nhìn thấy vong áp vong gọi hồn thì tưởng mình oai là giỏi không ai bằng mình
Khi được con nhang đệ tử vái lạy tung hô gọi Thầy gọi Cô gọi Cậu
Lại cứ tưởng mình chứng được Thần Thông tuệ nhãn cao siêu
Tâm sinh cao ngạo dễ bị quỷ thần sâm nhập lấn chiếm thể xác
Dần dần tham lam ích kỉ đố kị sân si
Ấy là chưa kể đôi khi quỷ thần còn biến giả ra
Phật Thánh để mê hoặc lòng tham thì không cưỡng nổi
Có khi vì lòng tham mà miệng lưỡi thêm bớt cho huyền bí để làm mê hoặc con nhang đệ tử.

 

     Sự thử thách thuận duyên rất khó vượt qua
Nếu tâm không sáng trí không trong dễ bị tiền tài danh lợi mê hoặc
Kẻ làm Thầy sợ mất lộc sợ không có người đến soi bói sợ không có đàn lễ thì đó là tâm bất chính
Kẻ làm Thày mà mưu tính để có lễ nghi hay mưu tính để có đệ tử
Chỉ biết khen mình chê người thì đó là trí không trong
Kẻ làm thày đó không phải đang hành Chánh Đạo mà đang hành Tà Đạo.

 

      Đúng là "Có Thực mới vực được Đạo" Nhưng Thực phải đi mới Tâm
Người làm Thảy phải biết tùy duyên tùy tâm không áp đặt
Phải biết trước lợi người sau đến mình. "Lợi lạc nhân sinh" là thế

 

     Làm Thầy mà không trải qua thử thách cơ hành khổ cực
Thì không thể thấu hiểu được nỗi khổ của kẻ làm con. 

    Nếu kẻ làm thày khi còn làm tôi chưa trải qua cơ hành

Chưa trải qua hết thời gian thử lính thử đồng

Tự nhiên ham danh hám lợi bỏ ra ít tiền thuê Thầy lập đàn hoành tráng

Quay phim chụp ảnh đăng báo đánh bóng rầm rộ rồi ra làm Thầy

Thì kẻ đó không có mệnh làm Thầy không được bề trên cắt cử

Kẻ đó có ra làm thày thì chỉ có Tà Quỷ hộ trì dù có đền to phủ lớn

Điện cao đàn lễ nhiều cũng chỉ là đang hành Tà Đạo.
     Trăm người lính định một người đồng trăm người đồng định một Thầy Đồng

Ko phải cứ ra đồng hầu cho đẹp rồi đợi vài ba năm hay 12 năm rồi đi mở phủ cho đệ tử là được
      Khi bạn đã ra mở phủ bạn là đồng lính mở cho yên căn bản mệnh

Làm sao trong gia trung trên kính dưới hòa trong ấm ngoại êm

Là trọn đạo làm con Phật Thánh.Còn là Đồng Thầy cần phải trên lo việc thánh dưới gánh việc trần

Được mệnh làm Thầy thì phải ra sức học đạo làm phúc tích phúc

Để có thể cứu khổ độ mê mình còn tham còn mê còn sân si thì độ mê cho ai thì cứu khổ được cho ai.
      Tất cả các Pháp đều là phương tiện

Tổ có nói:"Thuận hành nghịch hành tận thị đạo tràng vô vi phật sự"

Làm đúng hay làm sai làm ngược làm xuôi nhưng mục đích không vì tư lợi không vì tiền bạc danh vọng thì đều vô tội Còn có câu rằng trong Pháp có Phi pháp điều có có nghĩa nếu vì mục đích dẫn dụ đạo tràng từ phi pháp đến chính pháp thì không có lỗi.
       Ngày xưa tổ Huyền Quang Tôn Giả viết ra khoa cúng nhằm ứng phó với đạo tràng để dẫn dụ một số phật tử thích cúng bái tế lễ.Ngài cho thành lập trai đàn cúng lễ vài ba ngày nhưng mục đích chính cuối cùng là thuyết pháp khai mê.
    Như vậy việc cúng lễ đâu cốt ở mâm cao hay cỗ đầy mã lắm mà chính là tâm thành của người làm thầy.
      Vì vậy việc tu Đạo tu Pháp cứu giúp mọi người qua mê hoặc là trách nhiệm của người hành Đạo.

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo