XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Lời Sám Hối Linh Thiêng Khi Bị Bệnh

Lời Sám Hối Linh Thiêng Khi Bị Bệnh

Lời Sám Hối Linh Thiêng Khi Bị Bệnh
 
Kính lạy Phật từ bi, con xin sám hối mọi tội lỗi con đã gây tạo trong nhiều kiếp quá khứ cho đến hiện tại, vì tham sân si mà con đã làm cho nhiều chúng sinh đau khổ.
Nay biết Phật Pháp rồi, con xin cúi đầu sám hối, cầu xin oan trái giữa con và chúng sinh sẽ được hoá giải.
Giờ phút này đây con nguyện làm các công đức lành ( như in kinh, phóng sinh và giúp người ... ) hồi hướng đến oan gia trái chủ đang ẩn chú trong thân con, đang làm thân con đau nhức. Nguyện quý vị cùng con buông bỏ hận thù, tinh tấn tu hành theo con đường chánh pháp, cùng con niệm Phật, sau khi mãn báo thân này đồng sinh về cõi Cực Lạc.
???? Mỗi ngày con hãy sám hối với tấm lòng thiết tha, dùng tâm từ bi quán chiếu thân thể nơi bị đau nhức, nhất tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, ắt sẽ được cảm ứng, oan trái sẽ được thảo gỡ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo