XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»CHẦU BÀ»CHẦU BẢY TÂN LA,CHẦU BẢY KIM GIAO

CHẦU BẢY TÂN LA,CHẦU BẢY KIM GIAO

 

+ Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao ( Chầu bảy Mỏ Bạch )

Chầu Bảy Kim Giao.Chầu Bảy vốn là người Mọi chầu giáng thế để giúp dân.Chầu hạ sinh vào gia đình ở đất Thanh Liên,Mỏ Bạch,Thái Nguyên sau này chầu giúp dân dẹp loài xâm lăng trên đất Thái Nguyên rồi bà cũng là người giúp người dân tộc Mọi biết làm ăn canh tác trồng trọt chăn nuôi (còn có người cho rằng bà chính là người dạy dân biết trồng chè tuyết).Sau này khi về thiên chầu được giao quyền quản cai núi rừng Mỏ Bạch Thái Nguyên tương truyền vào những đêm canh khuya chầu thường hiện hình dạo chơi, cùng các tiên nàng hội họp giữa rừng xanh (Lại có tài liệu cho rằng bà là một vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, cùng Chầu Bát đánh giặc và sau được thờ tại Tân La, Hưng Yên nên còn gọi là Chầu Bảy Tân La).

Chầu Bảy là vị chầu bà ít khi ngự đồng nhất trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà. Rất hiếm khi thấy có người nào hầu mà bà về ngự. Nếu có chỉ là khi về đền chính của chầu, bà ngự đồng mặc áo màu tím (hoặc màu xanh), khai cuông rồi múa mồi.

Đền thờ Chầu Bảy Kim Giao là Đền Kim Giao tại Thanh Liên, Mỏ Bạch thuộc tỉnh Thái Nguyên (tương truyền là nơi còn in dấu tích của bà năm xưa). Khi thỉnh Chầu Bảy văn hay hát rằng:
“Thỉnh mời Chầu Bảy Kim Giao

Thái Nguyên, Mỏ Bạch ra vào sớm hôm

[...] Đền thờ cao ngất non xanh

Lô xô đá mọc xung quanh đường đèo

Đền thờ chim hót thông reo

Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh”.

 

Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo Đền thờ vượn hót thông reo Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh Gà rừng thường lệ điểm canh Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa Dạo chơi phong cảnh sơn hà Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ Tiếng đồn khắp hết thượng du Anh linh thần nữ đền thờ tối linh Thái Nguyên sơn thủy hữu tình Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài Khi lên tấu đối thiên đài Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về Dạo chơi non nước giang khê Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao Bạn tiên mừng rỡ đón chào Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng Non tiên lạc thú hồng trần Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh Có phen Định Hoá hiện hình Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao Nước trong như suối động đào Non xanh như vẽ cù lao thị thành Đêm khuya gió mát trăng thanh Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca Nhạc thiều văng vẳng xa xa Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời Phép tiên vốn thực người trời Giáng lâm dương thế cứu người trần gian Lòng thành thắp nén tâm nhang Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng Thỉnh chầu chắc giáng lai lâm Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo Đền thờ vượn hót thông reo Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh Gà rừng thường lệ điểm canh Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa Dạo chơi phong cảnh sơn hà Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ Tiếng đồn khắp hết thượng du Anh linh thần nữ đền thờ tối linh Thái Nguyên sơn thủy hữu tình Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài Khi lên tấu đối thiên đài Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về Dạo chơi non nước giang khê Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao Bạn tiên mừng rỡ đón chào Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng Non tiên lạc thú hồng trần Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh Có phen Định Hoá hiện hình Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao Nước trong như suối động đào Non xanh như vẽ cù lao thị thành Đêm khuya gió mát trăng thanh Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca Nhạc thiều văng vẳng xa xa Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời Phép tiên vốn thực người trời Giáng lâm dương thế cứu người trần gian Lòng thành thắp nén tâm nhang Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng Thỉnh chầu chắc giáng lai lâm Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Link nguồn : https://www.muahoabachhop.com/2018/01/chau-bay-tan-la-chau-bay-kim-giao.html
Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo Đền thờ vượn hót thông reo Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh Gà rừng thường lệ điểm canh Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa Dạo chơi phong cảnh sơn hà Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ Tiếng đồn khắp hết thượng du Anh linh thần nữ đền thờ tối linh Thái Nguyên sơn thủy hữu tình Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài Khi lên tấu đối thiên đài Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về Dạo chơi non nước giang khê Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao Bạn tiên mừng rỡ đón chào Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng Non tiên lạc thú hồng trần Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh Có phen Định Hoá hiện hình Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao Nước trong như suối động đào Non xanh như vẽ cù lao thị thành Đêm khuya gió mát trăng thanh Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca Nhạc thiều văng vẳng xa xa Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời Phép tiên vốn thực người trời Giáng lâm dương thế cứu người trần gian Lòng thành thắp nén tâm nhang Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng Thỉnh chầu chắc giáng lai lâm Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Link nguồn : https://www.muahoabachhop.com/2018/01/chau-bay-tan-la-chau-bay-kim-giao.html

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo