XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu chút chút về Đạo Phật

Lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu chút chút về Đạo Phật

Lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu chút chút về Đạo Phật là khi tôi đọc sách của Sư Ông Thích Tuệ Đăng ????????????.
Cha tôi có duyên với Sư Ông, khi chính Sư Ông trong ngày viên tịch đã gặp và trò chuyện với cha tôi đến thăm gia đình tôi
Không phải bằng thân phàm mà cha tôi gặp trong khi ông đang ngủ
Lúc đó cha tôi cũng chưa nhiều tuổi lắm còn ít tuổi hơn tôi bây giờ ????
Điện thoại thời đó cũng chưa hề phát triển chỉ nhà giàu mới có, nhà tôi không có
Sau vài hôm, một vị Sư trụ trì một ngôi chùa, bạn của cha tôi mới biết tin và thông báo trong khi cha tôi biết chính xác từ trước
Thời gian nhanh thật, cũng mấy chục năm rồi cha tôi cũng đã quá vãng, tôi không biết về đâu
Có điều, tôi có lòng tin sắt son vào việc tôi sẽ gặp lại được cha, mẹ mình, không phải ở cõi này ????????????
Tôi chính thức ăn thực vật toàn phần, là tôi đọc lời của Sư Ông Vạn Đức
Ăn chay không thành Phật được vì nếu ăn chay thành Phật được thì trâu, bò, sâu bọ thành Phật hết
Chắc nhiều người sẽ nói vậy. Mà chắc gì các bạn đã muốn làm Phật nên cần quái gì ăn chay ????
Nhiều người cũng sẽ nói vậy, vì họ không muốn làm Phật thật họ đắm đuối trong thế giới Ta Bà này chấp nhận cảnh điên đảo đầu thai ☺️
Nhưng ăn thịt lắm sẽ có ngày phải đầu thai làm súc sinh trả nợ
Nợ là phải trả, không thể vay không trả, đó là điều không thể thay đổi bạn ạ.Sư Ông Vạn Đức trụ thế 97 tuổi.
"Gần đây gặp ai, tôi thường khuyên đầu tiên nên tránh việc ăn thịt chúng sanh hễ còn ăn thịt chúng sanh thì không thể giải thoát được. Mấy vị nghĩ lại xem, đối trước Tam Bảo mình nói:”Hằng ngày tôi ăn thịt chúng sanh, xin cho tôi được giải thoát”, không bao giờ có điều đó được! Do đó phải cố gắng tránh việc ăn thịt chúng sanh."
Ngày Khánh Tuế 17/07 năm Ất Dậu 2005. Cố ht Thích Trí Tịnh khai thị - Hương Sen Vạn Đức
 

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo