XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»TU ĐẠO THÁNH – MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC

TU ĐẠO THÁNH – MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC

TU ĐẠO THÁNH – MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC
 
Chúng ta thường nghe sạch sành sanh còn manh áo đỏ
Rồi các lại nghe các cụ đồng quan xưa khi tạ thế được về với Thánh, rồi đa phần các vị đồng quan được làm chầu thủ đền thủ điện...Hay đôi khi được nghe được báo là gia tiên hay bà cô tổ được theo hầu Thánh.
Hoặc các cụ thủ nhang, các cụ đồng cao niên trên 36 năm theo hầu Thánh tại các ngôi đền thờ xưa tạ thế đủ quả được làm hành sai lại dịch hay thủ điện... hoặc cũng có nhiều vị được phối thờ ở ban thờ tổ trong đền phủ...
Hôm nay có cậu đệ tử xin thay mặt các con hỏi thầy rằng: Giá trị của tu đạo cao nhất là gì? Đạt được quả vị gì?
- Có phải được về với nhà Thánh không?
- Có phải được thờ tự ngoài đền phủ không.... lên ban không... Địa vị gì?
- Và hỏi: Thầy đã đạt được gì?
Thay mặt nhiều người để hỏi thì thầy phải trả lời các con mặc dù thầy không muốn trả lời câu hỏi riêng tư thế này bởi nếu nói về đạo hạnh hay được mất của cá nhân thầy dù đúng sai cũng thành dị hợm.
Đích đến của thầy và của mọi người tu theo đạo Thánh là gì ư?
Quả vị là gì, tu theo thánh được gì ư?...
Thầy đã có bài nói về đích đến của người đồng nhân là “sạch sành sanh còn manh áo đỏ” các con đã xem rồi. Giờ các con lại hỏi đã đạt được đạo hạnh như thế nào của thầy và quả vị riêng của thầy.
Thôi giờ thầy viết thêm cái được mất của người tu đạo và ý chính của câu “sạch sành sanh còn manh áo đỏ”
Các con tự ngẫm.
Con ạ
“Sạch sành sanh” là mất tất cả chỉ còn lại manh áo đỏ.
Tiền mất chỉ là một vấn đề trong quả đạo tu theo nhà Thánh mà thôi. Tu sao phải mất tất chỉ còn manh áo đỏ mới đạt được quả.
Các con nghe vậy có thấy lạ không?
Các con ạ:
Thầy theo đạo Thánh từ năm 9 tuổi, đến nay cũng đã mấy chục năm. Đúc kết lại đến nay thầy phải thừa nhận rằng: Tu đạo Thánh đúng như câu “sạch sành sanh còn manh áo đỏ” đó, tu theo Thánh gần như mất nhiều hơn được.
MẤT gì ư? Nhiều lắm thầy đang cố gắng làm mất đi những cái liệt kê dưới đây và đã đánh mất rất nhiều thứ trong số đó.
- Mất đi tài vật chỉ là một phần thôi
Còn nữa:
- Mất đi tính ích kỷ
- Mất đi tính tham lam
- Mất đi tính tự cao
- Mất đi tính tự đại
- Mất đi tính tự ty
- Mất đi tính ngã mạn
- Mất đi tính nghi ngờ, soi mói, đố kỵ, lộng ngôn, giả dối, điêu trác, ghen đồng ghen bóng, dựa dẫm , tiêu cực, nóng nẩy, sân hận , lười biếng, không thực tế, hình thức, sáo rỗng... phân biệt sang hèn .
- Mất đi một phần lớn lợi ích riêng, và có mất thêm một phần hạnh phúc riêng của mình để vì lợi ích chung cho cộng đồng cho quốc gia cho xã hội.
- Và đặc biệt mất đi cái đòi hỏi đích về đâu và đạt được quả vị gì ...
Còn ĐƯỢC ư:
Bao nhiêu năm đến nay thầy vẫn thấy mình chưa đạt được thành quả gì trong tu đạo, chưa đóng góp được gì cho đạo.
Có chăng chỉ là cố gắng đem chút sức mọn để giữ lấy cái truyền thống, truyền thừa của đạo, những cái mà các cụ tổ, các thầy đạo của thầy truyền thụ lại, để giữ lấy đạo như câu các cụ vẫn dạy “giấy rách phải giữ lấy lề” mà thôi.
Được ân duyên đến với Đạo Thánh, được tu theo đạo Thánh chính là để bớt đi phần “con” và giữ lấy phần “người” trong chữ “con người”, để yêu thương nhiều hơn, thương từ cái gần gũi là anh chị em gia đình dòng họ gia tiên tiền tổ cả âm lẫn dương, thương đến cộng đồng xã hội quốc gia.... chính là được tu để làm người vậy.
Còn để lên ban ư? Còn xa lắm. Cũng có thể hoặc không thể.
Các con đã có duyên nhập cửa đạo Thánh ta, cứ tu đi, cứ để mất nhiều hơn được đi, cứ tu để làm “người” đi đã, đùng vội mong làm ông nọ bà kia gì.
Đến khi nào mà mất đến “sạch sành sanh” những điều nên mất ở trên, chỉ còn lại tâm toàn tín toàn kính, toàn từ ái... hướng đến cửa đạo Thánh anh linh thần võ... khi mãn hạn trần thế được tự hào khoác lên thân mình chiếc áo bản mệnh nằm trong quan tài cũng không thẹn với tổ tiên với các cụ với con cháu với nhà Thánh... để xứng đáng mang theo khăn áo bản mệnh nguyện trở về nơi cửa Thánh tiếp tục phụng sự, tiếp tục tu tập (chứ đừng nói đến lên Ban ngồi).
Đó là khi các con bắt đầu thấy được giá trị trong tu đạo của mình.

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo