XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Cách Chọn Đồng Thầy Khi Mở Phủ?

Cách Chọn Đồng Thầy Khi Mở Phủ?

Trả lời những câu hỏi phổ biến nhất về vấn đề trình đồng mở phủ. Chọn thầy hợp mệnh tuổi đồng soi căn nối quả...

1. Đồng Thầy tuổi gì thì mở phủ cho con nhang tuổi gì sẽ hợp?

Điều này không quan trọng bởi vì so tuổi về hành can chi xung hợp trong Đạo không có căn cứ. Ta có thể xem hai ví dụ:

  • Ví như ta đi học lớp 1,2,3..... cô giáo hay thầy giáo tuổi có xung hay không cũng không quan trọng mà quan trọng có đủ trình độ sư phạm không.
  • Cũng như chọn đạo sư trong Đạo Phật hay Đạo giáo.... nhà sư hay đạo sỹ hoặc mục sư cha cố... họ có quan tâm đến tuổi thầy và con nhang đâu họ chỉ quan tâm chữ duyên thôi.

Nên tuổi xung hợp cũng vậy không quan trọng.

2. Đồng thầy Mệnh gì mở phủ cho con nhang mệnh gì thì hợp?

Vấn đề về mệnh cũng vậy. 

Bình thường hay có một số người chọn quan thầy hợp mệnh nhưng trên thực tế, mệnh ngũ hành cũng không có ảnh hưởng gì đến Đạo Mẫu . Còn ai nói ảnh hưởng vì khắc nọ kia thì thực ra kẻ đó cũng không hiểu về Đạo tương sinh tương khắc trong ngũ hành.  

Mệnh Ngũ Hành, là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trời dùng Âm Dương Ngũ Hành để sinh vạn vật, người nhân Âm Dương Ngũ Hành mà sinh trưởng. Nhưng khi Ngũ Hành đã xuống Hậu thiên thì không còn hòa hợp mà lại sinh khắc lẫn nhau. Kim khắc Mộc, Hỏa khắc Kim, Thủy khắc Hỏa; Thổ khắc Thủy Mộc lại khắc Thổ.

Tuy nhiên Ngũ Hành cũng còn có Điên Đảo Ngũ Hành. Chiều này Đạo Lão gọi là Nghịch Thi Tạo Hóa, Điên Đảo Ngũ Hành.Ta thấy:

  • Kim vốn khắc Mộc, nhưng Mộc nhờ Kim mà trở thành Khí Cụ
  • Mộc vốn khắc Thổ, nhưng Thổ nhờ mộc mà sinh Vinh  
  • Thổ bản khắc Thủy, nhưng Thủy nhờ Thổ mà không chảy lai láng
  • Thủy vốn khắc Hỏa, nhưng Hỏa nhờ Thủy mà không bị Khô Táo 
  • Hỏa vốn khắc Kim nhưng Kim nhờ Hỏa mà trở nên Sáng Láng.

Hiểu được như vậy, thì Ngũ hành tương khắc sẽ thành Ngũ Bảo, và Ngũ Hành chỉ còn là Nhất Khí, sẽ Hoàn Nguyên Phản Bản. Cho nên kén chọn Mệnh ngũ hành không quan trọng với việc chọn Quan Thầy. Tương khắc chưa chắc đã là họa mà lại là vinh.

3. Chọn tuổi thầy hợp với tuổi con nhang

Về tuổi Đồng cũng vậy, nếu theo luật truyền miệng thì 12 năm Đồng mới đi sang khăn cho người là chuẩn. Nhưng có hai dạng quan Thầy không nhất thiết là 12 năm Đồng mới là quan Thầy.

  • Một nhà có nhiều Đời Hầu hạ tôn phụng Thờ Thánh Tứ Phủ (trên 4 đời hầu hạ phụng sự kế tự truyền Đăng liên tục) là dòng họ có bề giày lịch sử và có nhiều kinh nghiệm truyền Thừa Đạo Hạnh sâu dầy gốc rễ và gần như họ chỉ sinh ra vì Đạo. Ví như con một anh làm nghề kim hoàn ....thường ít phải chỉ dạy nhiều về kinh nghiệm vì từ bé đã làm quen với việc kim hoàn .... Thợ chạm tạc gỗ cũng vậy, ta có thể không quen với búa đục chạm dùi....... nhưng họ quen từ khi chưa đẻ, tuy bố mẹ gần như không dậy nhưng tay nghề khỏi bàn, nhìn cục gỗ biết thớ mà chạm .... . ( vào Đồng Kỵ hay Sơn Đồng Đồng Xâm sẽ thấy học nghề ở các làng đó gần như toàn là người nơi khác đến ). Đặc biệt, nếu những người này lại tu Đạo... hay pháp môn của nhà Phật nữa thì càng không quan tâm đến tuổi Đồng của họ. Mà quan trọng họ có lệnh khai Hồ của nhà Thánh. Người thầy đó có Đọc Được căn cơ của Đồng con và Đỡ Bóng Được không. 
  • Hoặc Một người căn sâu quả nặng nhân duyên nguyện lực sâu dày cũng vậy. Nói đến tâm linh thì phải nói đến tiền kiếp nhân quả, có những người phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp được theo làm con Đồng phụng sự cửa tiên Thánh tu Đạo, Hành Đạo không có gì phải nghĩ bàn. Họ đã có rất nhiều tiền kiếp theo cửa đình Thần và chưa mở phủ, lên sập đã hầu từ khi còn để chỏm hoặc trong khi ngủ nghỉ bình thường ... ứng báo và có khả năng trao đổi & giao cảm với tiên Thánh từ khi chưa trình Đồng. Tuy nhiên, số này cực ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhớ rằng, HỌ CỰC ÍT - CẢ VIỆT NAM CHỈ CÓ VÀI NGƯỜI ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.

Những người này đều có khả năng dẫn trình thành công cho con nhang. Kể cả khi họ mới trình Đồng 1 hoặc 2 năm chưa tạ tam niên. Quan Thầy bao nhiêu năm Đồng không quan trọng với hai dạng người này. Đồng thời, nếu chịu khó quan sát cử chỉ và lối sống ta sẽ thấy ngay Đạo hạnh và truyền thừa của họ. Thậm chí những việc nhỏ từ cử chỉ lời ăn tiếng nói cách hành xử..... cũng cực kỳ khuôn phép của một người con nhà Thánh Nhân.

Ngoài ra họ là những người có năng lực cực tốt và tuệ căn cũng cực cao. Và đặc biệt họ Được Lệnh Dẫn trình của chư Thánh để làm Thầy ngay.
Còn đa phần quan Thầy căn nào khi mở phủ cho Đồng con cũng mở thông bốn phủ dù là căn cô căn cậu. Vì mở phủ là họ đang Hầu Thánh và Thánh khai Hồ mở phủ chứ không phải người phàm. Nhưng các hàng căn nông không sâu dầy cao thì lại phải tu tốt và đủ tuổi đồng. Thậm chí đủ tuổi đồng nhưng chưa tu thành Đồng cũng đừng có ham làm Thầy. Và Đặc Biệt phải được cha cắt mẹ cử có Thánh Ân năng lực soi căn lối quả mới được Phép Đẻ Đồng. 《Lệnh khai Hồ Mở Phủ Đẻ Đồng 》 ( Đạo Thánh mọi cái ta phải trông chờ vào Thánh ý)

Kể cả Đồng Pháp cũng mở phủ được khi Thánh đã ân chuẩn, cắt cử cho phép soi căn nối quả. Còn đừng làm bừa khổ mình khổ người. (Những vị là người hay thu nhốt âm binh, người chuyên độ âm vong hay cúng độ tân vong trấn áp trùng tà hoặc bốc mồ mả thì phải chịu khó thanh tẩy âm khí hoặc tà khí bằng các pháp môn thanh tẩy liên tục ít nhất 7 ngày,. trước khi lên chiếu Hầu Thánh mở phủ Đẻ đồng, Đặc biệt, mở phủ cho người âm sát hay sát âm, phải kiêng không mở phủ khi vừa làm đám với thời gian ít nhất là nửa tháng để có đủ thời gian thanh tẩy)

Cụm từ soi căn nối quả hay đi đôi với nhau.

Ai soi căn chuẩn thì người đó thường nối quả chuẩn.

Nhìn họ hầu hạ biết ngay đã được tỏa bóng hết chưa, đã được Thánh Ân cấp lệnh dẫn trình chưa (việc này nhìn bóng ảnh chứ đừng nhìn hầu hạ biểu diễn đẹp hay không)

Và Đồng Thầy Vô Đức Vô Đạo vô Hạnh Vô nhân thì dù là chuẩn chỉ trong nếp cũng vất đi. Nói tóm lại, trừ khi quan thầy vô đạo chỉ vì tiền và danh mới mở Phủ và vô Đạo ...... không giúp gì cho con nhang ....... thì hãy xoay khăn.

Cái quan trọng của Thầy tứ phủ là phải có tâm có Đức có hạnh có nhân (đặc biệt gia đình đàng hoàng con cái đàng hoàng).Nhưng quan trọng nhất lại phải có Đạo, có gốc. Và đã được ân lệnh nhà Thánh có nơi chốn của mình đàng hoàng.

Ngôi Điện Thờ tự của người thầy cũng quan trọng (chỉ có người có đền điện riêng mới có chỗ kêu thay tấu đối gia trì cho con nhang và phụng sự cho mình. Nơi gửi gắm niềm tin cho con nhang khi có việc. Vậy nên gần như chỉ có ngưòi nhất tâm sáng chuông, chiều mộ tứ tuần bát tiết thay hoa lọc nước thêu hương chúc Thánh khánh Đản giai kỳ ..... mới có lệnh khai hồ mở phủ)

Và thêm nữa việc đền điện to hay bé, đẹp hay xấu không quan trọng mà quan trọng là có linh khí hay không.

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo