XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»CON NHÀ THÁNH PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO

CON NHÀ THÁNH PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO

CON NHÀ THÁNH PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO
 
Xuất phát từ chế độ mẫu hệ nhân dân Việt Nam
Có tín ngưỡng thờ mẫu thờ Tam Phủ từ lâu đời
Trong các bài văn thỉnh mẫu điều bắt đầu bằng việc niệm danh hiệu phật và kết thúc bằng niệm danh hiệu Bồ-Tát.Đặc biệt là trên đỉnh tòa Sơn Trang luôn là
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát
 
Mẫu giáng trần được sự điểm hóa của
Bồ-Tát QuánThế Âm.đối với Tam Bảo rất mực
Cung kính.Tất cả điều cho thấy sự tôn trọng đặc biệt của chư Thánh đối với Phật,Pháp,Tăng
Mẫu Liễu Hạnh là con vua Ngọc Hoàng
(Đây là tiếng hán ₫ể chỉ Vua Trời Đao Lợi là ngài Thích Đế Hoàng Nhân)
 
Vị vua trời 33 cõi này là đại hộ pháp của phật môn
Khi phật còn tại thế ngài thường theo hộ vệ và nghe pháp.Cùng với Vua trời cõi sơ thiền là Đại Phạm Thiên Vương.Ngọc Hoàng thường được sắp đặt ở 2 bên của Phật thích-ca.Biểu trưng cho phía cạnh hộ pháp của chư thiện Thần.Ngọc Hoàng cũng cai quản cõi thấp hơn cùng với Diêm Vương duyệt xét tội phúc nhân gian.Giúp việc cho ngọc Hoàng có văn võ bá quan và tứ Đại Thiên Vương cai quản bốn phương của Diêm phù đề
 
Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh
Tương truyền là con Ngọc Hoàng Đại Đế
Giáng sinh xuống thủy cung làm con Vua thủy Tề
Sau ₫ó mới giáng hạ nhân gian
Quan Tam Phủ ₫ược cho là em trai của
Vua cha Bát Hải
 
Cho nên Quan và Mẫu đều là người trời
Chư mẫu giáng hạ trần gian điều thị hiện là những người nết na,có ₫ức,có trí,trong sáng như nhật nguyệt thủy chung như nhất.Chư Mẫu ₫iều quy y phật pháp sau hiển linh,hiện thần thông tế thế,cứu ₫ời
Các vị Tôn Quan giáng hạ thế nhân ₫iều uy dũng
Hỉ xả sắc son không ₫ổi.Sau khi hóa được
Vua cha giao trách nhiệm cùng với chư Mẫu hóa ₫ộ thế gian
 
Ngày nay ₫ề tử cửa nhà Thánh rất đông
Tất thảy ₫iều muốn gần mẫu
Gần Quan gần thiện Thần Hộ pháp.
Nhưng làm sao để gần Thánh…???? Tâm ta phải khuế họp với tâm họ.Bởi vì câu “” Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu “”.Có giống nhau thì mới tìm ₫ược nhau mới gần nhau.Nếu muốn theo được các vị thánh thì ta phải Tu Thập Thiện Nghiệp
 
1. Không sát sinh
2. Không trộm,cướp,chiếm đoạt của người.
3. Không tà dâm( không quan hệ bất chính với người không phải vợ/chồng mình,không ₫ấm ₫uối ái dục)
4. Không nói lời sai(nói dối,nói nửa sự thật)
5. Không nói lời thô ác
6. Không nói lời đâm thọc gây chia rẽ,kích ₫ộng
7. Không nói thị phi,vô nghĩa
8. Không tham lam,phải làm công đức
9. Không tà kiến
10. Không sân hận
 
Tu thập thiện nghiệp này tới bậc thượng phẩm thì vãng sinh về các cõi Trời Dục Giới
Hạ phẩm thì cho tới trung phẩm thì có thể sinh về cõi người
 
Nếu tu thập thiện nghiệp trung phẩm nhưng lại Thường mang tâm sân hận,tật đố,ganh ghét thì có thể sinh về cõi A-Tu-La ( Quỹ thần)
 
Người đệ tử Thánh chân chính ₫ích thực phải tu
10 nghiệp thiện này.Nếu không tu 10 thiện nghiệp này mà còn tạo 10 ác nghiệp thì phải ₫ọa 3 ₫ường ác khổ Địa ngục quỷ ₫ói bàng sinh.Chịu thống khổ cực hình trải qua ngàn vạn triệu năm Tạo ác Nghiệp thì bị đọa thành quỷ đói,lang thang đói khát ăn không biết no hoặc thức ăn tới miệng hóa thành than đỏ dơ bẩn
Xấu xí tuổi thọ cũng ngàn vạn triệu năm không ₫ược ₫ầu thai Nếu tạo ác nghiệp hạ phẩm thì đọa thành súc sinh mặc người cắt cổ nhổ lông hoặc bị loài to hơn ăn thịt nuốt vào bụng
 
Lại ngu si tuổi thọ ngắn ngủi
Luân hồi nhiều kiếp như vậy mãi không thôi.
những kẻ tạo ác thường gặp may mắn thì phải hiểu rằng do phước báo của họ vẫn còn họ lại được các thế lực ma quỷ quỷ thần ma tà phù giúp 1 thời gian mà thôi
 
Hiểu được rằng từ Phạm Thiên Ngọc Hoàng
Chư Thiên Chư Mẫu cho tới các vị thiện thần hộ pháp Điều là đệ tử phật Bồ-Tát thì những người ở cửa thánh sẽ hiểu họ nên tu gì.Tu như thế nào ₫ể có ₫ược sự chân thật lợi lạc.Đó chính là quy y Tam Bảo
Tìm học chính pháp tuân theo giáo giới hết lòng tu trì Cụ thể là thu Thập Thiện Nghiệp
Được như thế tất sẽ cảm ứng với chư Thiên
TPTM Chia sẽ đôi điều về nhà Thánh
Mong các tu sỉ giác ngộ
Đi đúng đường chính pháp.
Nếu đúng mong các bạn chia sẽ cho mọi người ₫iều biết đó cũng là 1 động lực để Tôi viết thêm nhiều bài hay hơn nữa cho các bạn hiểu thêm về

Tâm.Linh.Thần Thánh.Phật.Pháp.Tăng

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo