XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»THIÊN CHỨC CỦA "TƯỞNG" TRONG TÂM LINH

THIÊN CHỨC CỦA "TƯỞNG" TRONG TÂM LINH

???????????? THIÊN CHỨC CỦA "TƯỞNG" TRONG TÂM LINH
✍️ Tâm linh vốn là vô hình hay còn gọi là cõi tưởng, có thể mê mờ như mộng hay gọi là tưởng tượng.
Lúc đặt toàn tâm vào nơi vô hình nơi cõi tưởng gần như là tách rời thực tế nhưng cõi mộng cõi tưởng đó lại dựa trên những tình tự thực.
✍️ Tu đạo là không chấp nhận loại cõi tưởng dựa trên những dữ kiện dị đoan hoang ảo ngoài truyền thống của cộng đồng.
Có khoa học giả tưởng, truyện viễn tưởng hay thần thoại huyền ảo đâu đâu... chứ không bao giờ có tâm linh giả tưởng mà không có truyền thống và nguồn gốc.
✍️ Nói tâm linh trong các đạo là nói đến thế giới tưởng dựa trên lý thuyết, nền tảng và truyền thống nguồn gốc của đạo.
Thậm chí tâm linh là huyễn tưởng nhưng dựa trên sự thực để thăng hoa, sự thực trong cõi tưởng, để tìm điểm tựa và ánh sáng của tâm linh, của đạo và chưa bao giờ xa rời nguồn gốc, càng không xa rời thực tế, không bất chấp, không chối bỏ sự thực và các giá trị chân lý cuộc sống thực tại.
✍️ Người tu đạo không được xuyên tạc tâm linh và gây huyễn hoặc mê mờ giả tạo, người tu đạo và có đạo phải thực không ảo.
Và phải tự cân chỉnh mình thoát ra khỏi những tưởng và mê mờ. Nhưng lại phải dựa vào những tưởng và mê mờ huyễn hoặc đó, mộng ảo đó để đưa linh hồn tuệ căn và thần thức thoát khỏi những ràng buộc cố hữu và những khuôn khổ đã định hình như nhà tù giam giữ người tu đạo để thăng hoa và tìm ánh sáng chân lý của chư Thánh của đạo.
✍️ Người tu đạo muốn vươn lên trong tâm linh, trong đạo tu để an ngôi chính vị, sự thực phải luôn để mình học hỏi tu tập tích góp kinh nghiệm nhìn thấu đáo đến chân lý cuộc sống.
✍️ Nhớ rằng:
Cõi tưởng và huyễn vô hình sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của tâm linh.
Mọi sự trên đời: trong hư vô, vô hình hay huyễn tưởng luôn có sự thực cho riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn đời, sự thực bao quát không gian, thời gian, địa điểm... kể cả chân lý cuộc sống.
 
http://xemboimienphi.vn/
http://xemboionlinemienphi.net/
https://www.facebook.com/BaoVeDaoMauVietNam0966662332
https://www.facebook.com/XEMBOIMIENPHIONLINE0966662332/
https://www.facebook.com/groups/xemboimienphivn0966662332/
 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo