XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Sự Tích Ông Hoàng Đôi

Ông Hoàng Đôi

Tên húy của Ngài: Nguyễn Hoàng Triệu

Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng thần

Đền thờ chính: Thanh Hóa (đền ông Hoàng Triệu), ở Hà Nội (đền Hoàng ở Chèm)

Ông Hoàng Đôi thường gọi tắt là Ông Đôi hay còn gọi là Ông Triệu Tường, là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”, ông là người đã đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng, rồi ông được vua Lê phong công, giao cho kéo binh đóng ở đất Tống Sơn, Triệu Tường, Thanh Hóa.

Sự tích Thánh ông Hoàng Đôi

Ông Đôi cũng khá ít khi ngự đồng, nếu có ngự về, ông mặc áo như Ông Hoàng Cả (nhưng màu xanh), chỉ có ở Hà Nội là hay thỉnh ông về nhưng lại thỉnh ông như một vị Quan Lớn (gọi là Ông Lớn Triệu Tường), ngự sau giá Quan Điều Thất, ông về tấu hương, khai quang rồi múa cờ lệnh (cờ lệnh đại, vuông, ngũ sắc).

Đền thờ Ông Hoàng Đôi được lập ở nơi mà xưa kia ông đã kéo binh vê đóng ở đó gọi là Đền Triệu Tường (hay còn gọi là Đền Quan Triệu) ở đất Tống Sơn, núi Triệu Tường, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngoài ra ở Hà Nội cũng có một ngôi đền gọi là Đền Quan Triệu (hay tên thường gọi là Đền Hoàng).

Thỉnh:

Quan triệu đà con vua thứ hai

Nguyện triều cổ tích ngài quản cai trong triều đình

Có nhà họ Mạc bất bình

Vua sai quan hoàng triệu ngài điều hành tiến binh sang

Lúc người đi tế độ nghiêm trang

Trở về cho tới tống sang đất Triệu tường

Hay đâu trận gió phi thường

Trở về cho tới Triều tường ngài đóng quân

Sai:

Dung nhan thập cờ rượu

Quang minh chiếu đàn duyên

Tang tích tang cúng giàng

Kim phục hoàn toàn thân đậu

Phật thành chúa thiên chung vương

Kim ngân sớ điệp dâng lên

Quan về tấu đối chép biên rõ ràng.

Phê cho nhị tử trường sinh

Cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường

Ngài độ cho chứng minh đôi đường

Phú:

Đại Việt quốc chia Trung – Nam – Bắc

Dấu đại linh thiêng thuộc đệ nhất kỳ trong

Trời sinh đấng anh hùng cái thế

 

Triều Lê Kỳ có nhà Nguyễn Thọ

Trời đức sinh quan đệ Hoàng đôi

Vẻ thông minh trí tuệ vạn tường

Kiêm văn võ đôi đường vẹn cả

Gặp họ Mạc mưu mô phương kế

 

Lê quốc quân trị hạ cầu tài

Vâng lệnh trời sấm sét ra oai

Bài minh mã ra ngoài bắc trận

Vấn tham tán bày binh bố trận

 

Mạc tướng quân cuốn chiếu thu quân

Nẻo Cao Bằng – Mạc chúa ẩn thân

Xa cùng khấn an dâng định cảnh

Sớ tấu khải hoàn khi phụng mệnh

 

Gió thơ đưa hồng phút dinh triều dâng

Chiều nhớ khi pha trận xung phong

Ban sắc tặng ngũ muôn trung thổ soái

Linh miếu trấn Hoàng đôi thành ngoại

Khắp muôn dân bái lễ kêu cầu

Trung – Nam – Bắc dân đều ơn đức.

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo