XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

QUAN HOÀNG MƯỜI

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI
“Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy”

 

Quan Hoàng Mười

       Cung Chính Thờ Đức Hoàng Mười

Ngày tiệc Quan Hoàng Mười là ngày 10/10 Âm Lịch hằng năm vào dịp này đông đảo du khách thập phương lại tấp nập hành hương về chiêm bái cửa đền thờ ông Hoàng Mười để cầu lộc cầu tài cầu công danh.

 

THÁNH TÍCH:
Tương truyền ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình vốn là thiên quan trên Đế Đình.Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản.
Tích thứ nhất: Ông Hoàng Mười giáng thế làm tướng quân Lê Khôi
Tích này cho rằng: Ông hiện thân làm tướng Lê Khôi – một công thần khai quốc nhà Lê Sơ cũng là tướng lĩnh trong cuộc chiến Lam Sơn lẫy lừng. Lê Khôi là cháu ruột của vua Lê Lợi được vua giao chức trấn thủ Hóa Châu.Vừa hết lòng trấn thủ giúp vùng an yên ấm no.Ông còn luôn đem quân tiếp ứng cho vua dẹp loạn quân Bế Khắc Thiệu quân Chiêm Thành…

Và lập được nhiều công lao.
Năm Thuận Thiên thứ ba 1430 Thái Tổ Lê Lợi sai Lê Khôi trấn giữ châu Thuận Hóa vì người Man quấy phá.
Lê Khôi vào trấn giữ dỡ bỏ trạm gác dạy bảo dân trồng dâu cày ruộng, ngày đêm tập luyện quân sĩ giữ vững bờ cõi biên cương
Lấy nhân đức cai trị. Đánh nhiều trận, bắt nhiều giặc, nhưng ông đều đối đãi tử tế, tha cho về. Giặc Chiêm vừa sợ vừa mến đức ông. Cống sứ Chiêm ra Bắc, đều ghé thăm ông.
Khi Lê Nhân Tông lên ngôi, năm Thái Hòa thứ nhất 1448 vời ông ra làm Nhập nội thiếu úy coi việc phủ Nghệ An.
Sử chép, khi Lê Khôi quay về trấn Nghệ An nhân dân đứng đón ông chật hai bên đường. Chỉ vài năm chính sự được công bằng, kiện cáo được xét xử thỏa đáng mùa màng tốt tươi dân yên vật thịnh tiếng ca tụng ân đức của ông lan truyền từ thành thị đến làng xã ngõ vắng.Tính ông bình dị gần dân nên được nhân dân cả vùng yêu mến tin tưởng.
Thái Hòa thứ tư 1451 Lê Nhân Tông sai đô đốc Lê Khả (Trịnh Khả) đánh dẹp phương Nam Lê Khôi đem quân bản bộ tiến trước.Khi đến đất địch tướng giặc biết có quân Lê Khôi bè gọi sang hỏi: “Có phải Tư Mã đến đấy không?”.Ông bèn bỏ mũ trị ra cho giặc nhìn thấy mặt.Giặc đều xuống ngựa lạy xin hàng nộp cống vật địa phương.Quân Lê Khôi đi đến đâu giặc tan đến đó.Ông đánh vào tận thành Đồ Bàn bắt chúa Chiêm là Bí Cái, rồi mới thu quân về.
Trên đường về Lê Khôi bị bệnh nặng và mất ở chân núi Long Ngâm gần cửa biển Nam Giới tức địa danh Hà Tĩnh, cách không xa Hưng Nguyên thuộc Nghệ An bây giờ.Quân sĩ thương xót kêu khóc vang trời dậy đất vua bỏ triều ba ngày sai quan đến phúng điếu tăng chức Nhập nội đô đốc.Nhân dân thương xót biết ơn lập đền thờ phụng.Gọi là ông Hoàng Mười.
Tích thứ 2: Ông Hoàng Mười giáng thế làm Nguyễn Xí
Tích này kể rằng ông giáng thế làm tướng quân Nguyễn Xí – xuất thân tại xã Nghi Hợp huyện Nghi Lộc Nghệ An ngày nay – là người có công xông pha chinh chiến giúp vua dẹp quân thù nhà Minh. Ông là bậc đại công thần là võ tướng chính trị gia lỗi lạc giúp Lê Lợi chiến đấu chống giặc Minh xâm lược, được vua trọng dụng, giao cho trấn giữ vùng đất quê nhà là Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ông luôn hết lòng vì dân lo cho dân.Ông đã từng mở kho cứu trợ tiếp tế, sai quân đốn gỗ làm nhà cho dân khi vùng gặp hoạn nạn thiên tai.Tương truyền trong một lần gió lớn mưa to nhà cửa cây cối của người dân bị bẻ sập Nguyễn Xí đốc thúc quân lính và đích thân lên rừng đốn gỗ về dựng lại nhà cửa cho dân sai người mở kho lương thực cứu tế kịp thời. Nhờ đó mà nhiều người đã thoát khỏi đói rét, chết chóc vì bão lũ... Vì vậy được dân chúng khắp nơi tôn sùng, coi như hiền thánh.
Ông còn là vị quan phò tá qua 4 đời vua Lê gồm. Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Hiến Tông và Lê Túc Tông.
Trong một lần đi thuyền trên sông, thuyền của ông bị nhấn chìm bởi một trận phong bão và ông đã hóa ngay trên sông Lam. Lúc đưa tiễn ông, trên trời bỗng nổi mây ngũ sắc, kết thành hình xích mã (có bản nói là xích điểu). Người ta nói là các thiên binh thiên tướng đang xuống để rước ông về trời.
Vua Lê Thánh Tông hết lòng thương tiếc vị tướng tài, liền truy tặng ông hàm Thái sư cường quốc công và sai lập đền thờ ở Thượng Xá.
Cảm kích trước tấm lòng đức độ của tướng Nguyễn Xí, người dân vùng này tôn ông làm Ông Mười (còn gọi là Ông Mười Củi).
Tích thứ ba: Ông Hoàng Mười hóa thân là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang
Một dị bản giải thích cho sự tích ông Hoàng Mười ghi chép rằng, ông hóa thân làm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (Tên húy: Lý Hoảng), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Lý Nhật Quang là anh em cùng cha khác mẹ với vua Lý Thái Tông.
Từ nhỏ, Lý Nhật Quang nổi tiếng thông minh lỗi lạc, được vua cha dạy bảo nghiêm minh để trở thành rường cột nước nhà. Lớn lên, ông được cử vào châu Nghệ An lo việc thu thuế. Ông làm việc cần mẫn, thanh liêm, chính trực, được nhân dân tin tưởng và sau đó được phong chức tri châu Nghệ An. Nhờ có ông, cuộc sống ở Nghệ An đang hỗn loạn, phức tạp trở thành nơi có kỷ cương phép tắc, bách tính ổn định sinh sống.
Không những vậy, Lý Nhật Quang còn góp công không nhỏ trong việc xây dựng trại Bà Hòa. Nhờ có trại kiên cố vững chắc, vua và quân yên tâm chiến đấu và đã đánh chiếm được Chiêm Thành.
Được vua phong tước Vương, ông vẫn hết sức quan tâm đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế đất nước. Ông đã hướng dẫn nhân dân dệt lụa, dệt vải, làm nông,… và trở thành tổ sư của nhiều nghề thủ công nghiệp tại Nghệ An. Với con mắt của danh tướng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, ông đã trấn an lòng dân khai đất khẩn hoang, tạo dựng các tiềm năng thế mạnh để giữ gìn và phát triển bờ cõi đất nước.
Khi mất ông được nhân dân hai vùng Nghệ An Hà Tĩnh lập đền thờ phụng ở rất nhiều nơi để bày tỏ công ơn, ghi dấu sự tích đền ông Hoàng Mười.
Cả ba tích đều nói về 3 vị tướng tài của đất nước hết lòng vì nước vì dân và trấn thủ vùng đất Nghệ An Hà Tĩnh.
Nhân dân suy tôn ông là Ông Hoàng Mười vừa bởi ông là người con thứ Mười của Đức Vua cha Thủy Quốc Động Đình, đồng thời với ý nghĩa số “mười” mang sự vẹn đầy, viên mãn, giống như ông Mười là người văn võ song toàn, tài đức trọn vẹn không những ông xông pha chinh chiến nơi trận mạc mà ông còn là người rất hào hoa phong nhã, giỏi thơ phú văn chương.
ĐỀN THỜ
“Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang”
Đền thờ Ông Hoàng Mười ngày nay nổi tiếng có Đền Chợ Củi xa xưa thờ Mẫu Liễu sau đó thờ các vị tướng có công với vùng Nghệ Tĩnh.
Khi xưa đi lễ thường hay gọi là đền thờ ông hoàng Nghệ (Chữ Nghệ乂: Tài giỏi, cai trị được yên dân), sau này mới được biết đến là đền thờ Hoàng Mười. Tương truyền nơi đây cũng là nơi năm xưa di quan ông trôi về và hóa, qua cây cầu Bến Thủy bên sông Lam, núi Hồng Lĩnh thuộc xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đền Cả (Đền Mỏ Hạc Linh Từ: Đền Cả còn có các tên gọi khác như: Dinh đô quan Hoàng Mười hay là Mỏ Hạc Linh Từ. Trước đây, Đền là ngôi đền lớn nhất của cả tổng nên được gọi là "Đền Cả" (cả nghĩa là cao nhất, lớn nhất, đứng đầu trong loại). Còn tên gọi Dinh đô quan Hoàng Mười là gọi theo nhân vật thờ chính tại đền.
Ngoài ra, Đền lại được xây dựng trên vùng đất đắc địa nơi giao nhau giữa ba con sông (Sông Lam Sông La và Sông Minh), được cả 3 dòng sông bồi đắp tạo nên thế đất hình con Hạc.Chính vì vậy thường được nhân dân gọi là Đền Mỏ Hạc hay Mỏ Hạc Linh Từ, nghĩa là một vùng đất linh thiêng.
Ngoài ra còn có một số đền thờ, đền vọng thờ ông ở khắp các nơi trên cả nước.
Trong hệ thống thần điện thì ông hoàng Mười có vị trí rất quan trọng, Ông là một vị quan hoàng nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ, nơi nào có điện thờ Mẫu là nơi đó có tượng hoặc ban thờ ông Hoàng Mười, các canh hầu thường thỉnh Ông về chứng đàn, chứng sớ, ban tài phát lộc …
NGÀY TIỆC
Ngày 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông.
Ngày tiệc bách gia đến lễ thường dân ông cờ quạt, bút sách…để cầu tài cầu lộc, cầu công danh cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.
Ngoài lễ hội chính diễn ra vào ngày 10 tháng 10 âm lịch hằng năm còn có lễ hội khai điểm vào ngày rằm tháng 3.
CĂN ÔNG HOÀNG MƯỜI
Ông Hoàng Mười được coi là một trong hai vị quan Hoàng hay về ngự đồng nhất, do ông được Mẫu giao đi chấm lính bắt đồng.
Theo tâm linh, số mệnh mỗi người khi sinh ra đã được định sẵn. Người ta truyền tai rằng những người sát căn ông Hoàng Mười thường có những điểm chung rất giống nhau: Hào hoa phong nhã, văn võ song toàn đặc biệt là văn chương rất giỏi, đường công danh sáng láng, nhiều người đỗ đạt làm quan to.
HẦU HOÀNG MƯỜI
Khi ngự về đồng Ông Mười thường mặc áo vàng (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét vàng, cài chiếc kim lệch màu vàng kim.
Ông ngự về tấu hương rồi khai quang, có khi ông múa cờ xông pha chinh chiến, có khi lại lấy quạt làm quyển thư, lấy bút gài đầu để đi bách bộ vịnh phú ngâm thơ, có khi ông lại cầm dải lụa vàng như đang cùng người dân lao động kéo lưới trên sông Lam (quan niệm cho rằng đó cũng là ông kéo tài kéo lộc về cho bản đền) và ông cũng cầm hèo lên ngựa đi chấm đồng.
“Hèo hoa chảy hội Tiên Hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.”
Khi ông ngự vui bách gia đệ tử dâng đọi chè xanh miếng trầu vàng cau đậu thuốc lá cung văn tấu những điệu Hò Xứ Nghệ rất mượt mà êm tai.
Ông về ngự đồng ban tài ban lộc thưởng thơ thưởng trà rượu..Theo dân gian Ông Hoàng Mười là vị thánh thường ban lộc cho phát về công danh sự nghiệp độ cho các con nhang đệ tử về khoẻ mạnh học hành công việc công danh bình an.
“Độ cho đắc lộc tài sai
Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thu Đông tiếp lộc, hạ xuân tiếp tài
Ai mà ăn nói đơn sai
Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông
Thương ai chấp lính nhận đồng
Tu nhân tích đức lên công vẹn thành”

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh
Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

Cung Nghinh Khánh Tiệc

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI
TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp
Ngày đại cát giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự
Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang
Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh
Lấy diện cho trần.Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn.Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái.Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ.Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút
Quyền của Hoàng phép của Hoàng gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép.Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm.Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ.Cho gặp thầy gặp bạn
Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức
Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá.Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng.Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai
A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng
Để rồi phúc đó lại là gần hơn !

........

Nhân tháng 10 tiệc Ông chúc các ông bà Đồng Đền Thủ Nhang
Các Thanh Đồng Đạo Quan các con
Nhang đệ tử của Mẫu các anh chị em bạn bè trên fb Một tháng vui vẻ trẻ khoẻ hạnh phúc thành công Lộc tài vượng tiến

Đương thiên cát nhật ngày lành thánh tốt ngày tốt tháng lành Tháng Mười tháng tiệc Quan Hoàng Mười Trấn Thủ Nghệ An hồi tâm hướng đạo cúng giường Tam Bảo tu thiết đàn duyên canh đàn khoá lễ mở tiệc trình đồng....thượng phẩm chay tịnh bát nước cơi trầu hạ phẩm tam sinh tiền phật tuyên kinh cung nghinh đình thần tam tứ phủ bái kính sơn trang hậu thỉnh thiên quan trợ thí cô hồn ban bố chúng sinh.Kính chúc Vua Cha Mẫu mẹ kính chúc quan Hoàng Mười thánh thọ vô cương thánh cung vạn tuế.Long vân khánh hội nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc mưa thuận gió hoà muôn dân đời sống ấm no hạnh phúc. Có lương có thực để thoát kỳ đói - khỏi kỳ nạn.Nguyện đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế mẫu ngồi làm ngôi cho cha mẫu ngự.

Gửi lời chúc tới pháp sư đồng đền đồng quan bóng thánh đồng anh lính chị thanh đồng, thủ nhang, tay quỳnh, tay quế, lính ghế đôi bên con nhang đệ tử văn đàn tiếng hát.....cùng chư gia bách gia trăm họ.Dân thôn bản hạt.Được đắc kêu đắc cầu, sở nguyện như ý sở cầu toàn tâm.Được nhiều sức khỏe điều lành đưa lại điều dại mang đi bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi.

Năm xung được giải xung tháng hạn được giải hạn.Ngài cứu âm độ dương cứu đường độ chợ.Giải tai giải ách, giải sông giải hồ....Để rồi ngài dẹp âm, dẹp dương, dẹp năm phương, tám hướng, dẹp kẻ tiểu nhân, dẹp kẻ trộm cắp, cắt dây âm phủ chứng tội trần gian. Trả nợ quan tào, cởi trói địa ngục. Cho chúng con vững chèo, vững lái, cho vững tay phanh mà nhanh chân ga. Để đi đến nơi, thời về đến chốn. Để âm phù dương trợ, âm siêu dương thái, vạn sự được hanh thông, mọi sự được như ý. Được ý tự đề đa, tài hoa rộng mở, nắn nở chở che.

Hoàng cho chúng con có lộc ăn, lộc nói, đồng soi, đồng bói, cho đệ tử con quyền soi âm xét dương, soi ra bói thấy, soi trăm quẻ đúng trăm quẻ, bói ngàn quẻ đúng ngàn quẻ, một vạn quẻ con bói ra không sai quẻ nào. Vậy xin Hoàng ban phép, ban lệnh, ban quyền, cho con cao tay ấn chấp tay thiết, cao tay phù chấp tay phép, cao tay bói giỏi tay đồng để con xin trừ tà sát quỷ, cứu nhân độ thế, cứu tội trần gian, cứu đâu được đấy, cầu sao được vậy. Để lấy tiếng cho đình thần Tam Tứ Phủ, lấy danh lấy diện cho người trần gian, để xin Hoàng đề tâm, đề tính, đề lính, đề đồng cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng, lượn như hoa, cho lời kêu được thánh thót, bay xa tới cung Mẫu ngồi, tới nơi Vua Cha ngự.

A Di Đà Phật !!! Để xin Cha, xin Mẫu, xin Hoàng ban danh, ban diện, ban quyền, ban phép, ban quốc dư để đông con nhang xanh bát ngàn đệ tử, được giàu cây nhang được sang ngọn khói, được nổi tiếng đất Nam vang danh đất Bắc. Để rồi đi đâu, cúi đầu con bái, đều được ơn trên thương mà soi xét cho âm phù dương trợ, âm siêu dương thái.

Ngài cho chúng con được trên bến dưới thuyền, trên đường dưới chợ, cho căng buồm xuôi gió, cho no nước đây thuyền, cho xuôi chèo mát mái, cho trên ấm dưới êm, trên thuận dưới hoà, nói có người nghe đe có người sợ, nợ có người trả. Năm phương tiếp lộc, mười phương tiếp tài, khách gần mang đến, khách xa mang về. Cho chúng con được làm ăn buôn bán, có lộc, có tài, có ngân, có xuyến, có lương, có thực, có của làm ra. Cửa nhà làm nên. Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, buôn chín bán mười, buôn tươi bán tốt. Để trên lo việc phật tiền, tiên, thánh, thần dưới gánh việc trần gian.

Hoàng cho anh em, con cháu chúng con được học hành, thi cử được đỗ đạt công thành, công danh được toại, được thăng quan, tiến chức, thăng phẩm, thăng hàm, được mở lời người đến, tỏ lời người thương, được chư phê, chư gia, được ấn ngón tay xoay ngòi bút, phê xét rõ ràng. Khai thông mở trí, ý nghĩ được chuyên sâu, nói đâu thấu đấy. Để lấy tiếng thánh mà lấy danh cho trần. Dạ ơn nhờ cửa hoàng, cửa phật, thánh, đình thần tam tứ phủ để mang ơn, mang phúc mà đến kêu cầu, cúi đầu con vọng bái. A di đà phật !!!

Chúng con người trần mắt thịt, mắt chưa khai sáng, trán chưa khai thông, ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời ăn chưa được sạch vạch chưa được thông kêu chưa được thấu tấu chưa được tường, một lời còn xảy bảy lời còn đời sai không biết học ai đúng sai cần chỉ bảo. Con đầu còn xanh, tuổi còn con trẻ. Nay còn sức khoẻ, con đến kêu cầu. Để xin ơn trên chỉ đường dẫn lối, đội lễ tấu trình.

Dạ mồng một sớm mai - mồng hai đầu tháng con lại chân quỳ, tay con chắp, miệng tâu, con cúi đầu vọng bái ăn mày cửa phật - thánh, chính cung Hoàng Thập để rồi ngài thương, chỉ đường dẫn lối, Hoàng ngỏ lời vàng, Hoàng sang ý ngọc. Sang tai lai lời cho con sống trên dương trần đi đúng đường,con tu đúng đạo

Qua Cầu Bến Thủy Là Đến Dinh Đô Hoàng Mười

Ông Mười Trấn Thủ Nghệ An
Về Huyện Thiên Bản Ông Làm Quan Đất Phủ Dầy

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh
Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI
TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp
Ngày đại cát giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự
Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang
Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh
Lấy diện cho trần.Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn.Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái.Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ.Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút
Quyền của Hoàng phép của Hoàng gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép.Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm.Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ.Cho gặp thầy gặp bạn
Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức
Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá.Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng.Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai
A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng
Để rồi phúc đó lại là gần hơn !

Ông Mười chấn thủ Nghệ An
Về Huyện Thiên Bản ông được làm đất Phủ Dầy
Nhân tháng 10 tiệc Ông chúc các ông bà Đồng Đền Thủ Nhang các Thanh Đồng Đạo Quan , các con
Nhang đệ tử của Mẫu các anh chị em bạn bè trên fb Một tháng vui vẻ trẻ khoẻ hạnh phúc thành công Lộc tài vượng tiến

Đương thiên cát nhật , ngày lành thánh tốt, ngày tốt tháng lành.Tháng Mười tháng tiệc Quan Hoàng Mười Trấn Thủ Nghệ An hồi tâm hướng đạo, cúng giường Tam Bảo, tu thiết đàn duyên canh đàn khoá lễ mở tiệc trình đồng....thượng phẩm chay tịnh bát nước cơi trầu hạ phẩm tam sinh, tiền phật tuyên kinh cung nghinh đình thần tam tứ phủ, bái kính sơn trang, hậu thỉnh thiên quan, trợ thí cô hồn ban bố chúng sinh.Kính chúc Vua Cha Mẫu mẹ kính chúc quan Hoàng Mười thánh thọ vô cương thánh cung vạn tuế.Long vân khánh hội nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, mưa thuận gió hoà, muôn dân đời sống ấm no hạnh phúc.Có lương có thực để thoát kỳ đói - khỏi kỳ nạn. Nguyện đầu làm ngai hai vai làm trượng, Bắc ghế mẫu ngồi làm ngôi cho cha mẫu ngự.

Gửi lời chúc tới pháp sư, đồng đền, đồng quan, bóng thánh, đồng anh, lính chị, thanh đồng, thủ nhang, tay quỳnh, tay quế, lính ghế đôi bên, con nhang, đệ tử, văn đàn, tiếng hát.....cùng chư gia, bách gia trăm họ. Dân thôn bản hạt. Được đắc kêu đắc cầu, sở nguyện như ý, sở cầu toàn tâm. Được nhiều sức khỏe, điều lành đưa lại điều dại mang đi, bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.

Năm xung được giải xung, tháng hạn được giải hạn. Ngài cứu âm độ dương, cứu đường độ chợ. Giải tai, giải ách, giải sông, giải hồ....Để rồi ngài dẹp âm, dẹp dương, dẹp năm phương, tám hướng, dẹp kẻ tiểu nhân, dẹp kẻ trộm cắp, cắt dây âm phủ chứng tội trần gian. Trả nợ quan tào, cởi trói địa ngục. Cho chúng con vững chèo, vững lái, cho vững tay phanh mà nhanh chân ga. Để đi đến nơi, thời về đến chốn. Để âm phù dương trợ, âm siêu dương thái, vạn sự được hanh thông, mọi sự được như ý. Được ý tự đề đa, tài hoa rộng mở, nắn nở chở che.

Hoàng cho chúng con có lộc ăn, lộc nói, đồng soi, đồng bói, cho đệ tử con quyền soi âm xét dương, soi ra bói thấy, soi trăm quẻ đúng trăm quẻ, bói ngàn quẻ đúng ngàn quẻ, một vạn quẻ con bói ra không sai quẻ nào. Vậy xin Hoàng ban phép, ban lệnh, ban quyền, cho con cao tay ấn chấp tay thiết, cao tay phù chấp tay phép, cao tay bói giỏi tay đồng để con xin trừ tà sát quỷ, cứu nhân độ thế, cứu tội trần gian, cứu đâu được đấy, cầu sao được vậy. Để lấy tiếng cho đình thần Tam Tứ Phủ, lấy danh lấy diện cho người trần gian, để xin Hoàng đề tâm, đề tính, đề lính, đề đồng cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng, lượn như hoa, cho lời kêu được thánh thót, bay xa tới cung Mẫu ngồi, tới nơi Vua Cha ngự.

A Di Đà Phật !!! Để xin Cha, xin Mẫu, xin Hoàng ban danh, ban diện, ban quyền, ban phép, ban quốc dư để đông con nhang xanh bát ngàn đệ tử, được giàu cây nhang được sang ngọn khói, được nổi tiếng đất Nam vang danh đất Bắc. Để rồi đi đâu, cúi đầu con bái, đều được ơn trên thương mà soi xét cho âm phù dương trợ, âm siêu dương thái.

Ngài cho chúng con được trên bến dưới thuyền, trên đường dưới chợ, cho căng buồm xuôi gió, cho no nước đây thuyền, cho xuôi chèo mát mái, cho trên ấm dưới êm, trên thuận dưới hoà, nói có người nghe đe có người sợ, nợ có người trả. Năm phương tiếp lộc, mười phương tiếp tài, khách gần mang đến, khách xa mang về. Cho chúng con được làm ăn buôn bán, có lộc, có tài, có ngân, có xuyến, có lương, có thực, có của làm ra. Cửa nhà làm nên. Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, buôn chín bán mười, buôn tươi bán tốt. Để trên lo việc phật tiền, tiên, thánh, thần dưới gánh việc trần gian.

Hoàng cho anh em, con cháu chúng con được học hành, thi cử được đỗ đạt công thành, công danh được toại, được thăng quan, tiến chức, thăng phẩm, thăng hàm, được mở lời người đến, tỏ lời người thương, được chư phê, chư gia, được ấn ngón tay xoay ngòi bút, phê xét rõ ràng. Khai thông mở trí, ý nghĩ được chuyên sâu, nói đâu thấu đấy. Để lấy tiếng thánh mà lấy danh cho trần.Dạ ơn nhờ cửa hoàng, cửa phật, thánh, đình thần tam tứ phủ để mang ơn, mang phúc mà đến kêu cầu cúi đầu con vọng bái. A di đà phật !!!

Chúng con người trần mắt thịt mắt chưa khai sáng trán chưa khai thông ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời ăn chưa được sạch vạch chưa được thông kêu chưa được thấu tấu chưa được tường một lời còn xảy bảy lời còn đời sai không biết học ai đúng sai cần chỉ bảo Con đầu còn xanh tuổi còn con trẻ.Nay còn sức khoẻ con đến kêu cầu Để xin ơn trên chỉ đường dẫn lối, đội lễ tấu trình.

Dạ mồng một sớm mai - mồng hai đầu tháng con lại chân quỳ tay con chắp miệng tâu con cúi đầu vọng bái ăn mày cửa phật - thánh chính cung Hoàng Thập để rồi ngài thương chỉ đường dẫn lối Hoàng ngỏ lời vàng Hoàng sang ý ngọc.Sang tai lai lời cho con sống trên dương trần đi đúng đường con tu đúng đạo

Quan Hoàng Mười Và Tất Cả Những Điều Cần Biết Về Ông

 

Trong số Thập vị quan Hoàng Thánh ông Hoàng Mười là một trong những vị tồn tại nhiều dị bản về thân thế

Thánh ông Hoàng Mười được gắn với các nhân vật có thật trong sử sách.

 

Cõi Trần mở tiệc mừng vui

 

Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh

 

Rượu đào kính chúc Thánh minh

 

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương

 

Ngẫm câu Thế sự vô thường

 

Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần

 

Vắng người vắng cả mùa Xuân

 

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời

 

Thế gian nhớ miệng Hoàng cười

 

Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban

 

Khi phố Cát, lúc đồi Ngang

 

Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao

 

Đường đường cung kiếm anh hào

 

Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang

 

Hèo hoa trảy hội Tiên hương

 

Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây

 

Khi nương gió, lúc cưỡi mây

 

Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

 

Sự tích về Ông như thế nào? Ông có vị trí như thế nào trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt? Xin chia sẻ cùng quý vị.

 

​1.Truyền thuyết, giai thoại, thần tích.

 

​Ông Hoàng Mười là ai? Truyền thuyết, giai thoại, thần tích về Ông như thể nào?

 

Đến nay giới nghiên cứu vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất. Tuy nhiên qua các đạo sắc phong còn lưu giữ, qua điền giã dân gian, qua chuyện kể và tâm thức dân gian thống nhất một số vấn đề sau.

 

​Về thân thế (hóa thân) của ông Hoàng Mười: 

 

Theo như ở vùng Nghệ Tĩnh thì ông được coi là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê Lợi chinh chiến trong mười năm kháng chiến chống quân Minh, sau làm đến nguyên thần tam triều Lê gia, phong đến chức Khâm Sai Tiết Chế Thủy Lục Chư Dinh Hộ Vệ Thượng Tướng Quân.

 

Lại có một dị bản khác cho rằng ông giáng xuống trần là Uy Minh Vương Lí Nhật Quang, con trai Vua Lí Thái Tổ, cai quản châu Nghệ An. Tuy nhiên sự tích ông Mười giáng sinh thành Nguyễn Xí, một tướng giỏi dưới thời vua Lê Thái Tổ được nhiều nhiều người nhất trí cao. Nguyễn Xí xuất thân tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An ngày nay. Ông là bậc đại công thần, là võ tướng, chính trị gia lỗi lạc giúp Lê Lợi chiến đấu chống giặc Minh xâm lược.

 

Nguyễn Xí là vị quan phò tá qua 4 đời vua Lê gồm. Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Hiến Tông và Lê Túc Tông. Đây là giai đoạn cực thịnh của nhà Lê. Sự hưng thịnh đã đi vào ca dao rằng:

 

​​“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
​​ Lúa chất đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”,

 

​Hay:

 

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
​​Con bế, con dắt, con bồng, con mang”...

 

​Sinh thời, Nguyễn Xí không chỉ là một bậc quan khai quốc công thần, tài hoa lỗi lạc mà ông còn giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Sau khi đánh tan giặc Minh xâm lược, ông được Lê Lợi phân công cai quản đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại đây, ông đã dạy dân trồng lúa nước, đắp đê ngăn lũ, thủy lợi nội đồng...

 

Tương truyền, trong một lần gió lớn, mưa to, nhà cửa, cây cối của người dân bị bẻ sập, Nguyễn Xí đốc thúc quân lính và đích thân lên rừng đốn gỗ về dựng lại nhà cửa cho dân, sai người mở kho lương thực cứu tế kịp thời. Nhờ đó mà nhiều người đã thoát khỏi đói rét, chết chóc vì bão lũ... Vì vậy được dân chúng khắp nơi tôn sùng, coi như hiền thánh. Sự hưng thịnh của các đời vua Lê có dấu ấn quan trọng của Nguyễn Xí và bộ máy quan đại thần hạ triều.

 

​Về sự tích hiển thánh của quan Hoàng Mười

 

Hiện nay trong tâm thức dân gian vẫn thống nhất câu chuyện kể về sự tích Ông hiển thánh như sau:

 

Chuyện kể rằng, một lần Nguyễn Xí dạo thuyền trên sông Lam, đoạn qua núi Hồng Lĩnh thì bỗng có đợt sóng to, gió lớn nổi lên, thuyền của ông bị thủy triều, phong ba cuốn đi mất. Dân chúng biết tin liền đến bên đôi bờ Lam giang mà tỏ lòng thương tiếc, người người khóc thương vị quan hết lòng vì dân.

 

Đúng lúc đó, bầu trời đang cuồng phong bão táp bỗng tan biến, bầu trời nổi áng mây vàng, thi thể của ông nổi lên mặt nước, sắc mặt hồng hào như người nằm ngủ. Khi dạt vào bờ, đất xung quanh bỗng bao bọc lấy di quan. Cùng lúc, trên nền trời bỗng xuất hiện mây ngũ sắc, kết thành xích mã và thiên binh đưa ông về trời.

 

Sau khi ông mất, người dân Nghệ An lập đền thờ ông. Bách tính suy tôn ông là Thánh ông Hoàng Mười. (hay còn gọi là Ông Mười Củi) bời vì ông là người tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn (“mười” mang ý nghĩa tròn đầy, viên mãn), không những ông xông pha chinh chiến nơi trận mạc, mà ông còn là người rất hào hoa phong nhã, giỏi thơ phú văn chương, hết lòng hết sức thương dân, chính trực, nghiêm minh … Ông khi hiển ứng, được giao cho trấn thủ đất Nghệ Tĩnh, ngự trong Dinh đô Mỏ Hạc Linh Từ.

2. Vị trí của ông trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

 

​Tín người thờ Mẫu của người Việt ra đời từ thế kỷ XV, XVI là tín ngường văn hóa dân gian bản địa suy tôn những người anh hùng dân tộc có công với dân với nước. Trong hệ thống thần điện thì ông hoàng Mười có vị trí rất quan trọng, Ông là một vị quan hoàng nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ, nơi nào có điện thờ Mẫu là nơi đó có tượng hoặc bàn thờ ông Hoàng Mười, mọi canh hầu đều thỉnh Ông về chứng đàn, chứng sớ ….

 

Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Cùng với Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười cũng là một trong hai vị Ông Hoàng luôn về ngự đồng, cũng bởi vì ông còn được coi là người được Mẫu giao cho đi chấm lính nhận đồng.

 

​Khi ngự về đồng Ông Mười thường mặc áo vàng (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét vàng, cài chiếc kim lệch màu vàng kim. Ông ngự về tấu hương rồi khai quang, có khi ông múa cờ xông pha chinh chiến, có khi lại lấy quạt làm quyển thư, lấy bút gài đầu để đi bách bộ vịnh phú ngâm thơ, có khi ông lại cầm dải lụa vàng như đang cùng người dân lao động kéo lưới trên sông Lam (quan niệm cho rằng đó cũng là ông kéo tài kéo lộc về cho bản đền) và ông cũng cầm hèo lên ngựa đi chấm đồng.

 

Khi ông ngự vui, thường có dâng đọi chè xanh, miếng trầu vàng cau đậu, thuốc lá (là những đặc sản của quê hương ông) dâng cờ, dâng quạt, dâng bút nghiên … rồi cung văn tấu những điệu Hò Xứ Nghệ. Ông về ngự đồng ban tài, ban lộc, thưởng thơ, thưởng, trà, rượu..

Ngày tiệc quan Hoàng Mười & đền thờ

 

​Ngày ông giáng sinh 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông, người ta dâng ông: cờ quạt bút sách … để cầu tài cầu lộc cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.

 

​Đền thờ Ông Hoàng Mười có hai đền là Đền Chợ Củi bên Hà Tỉnh và Đền Mỏ Hạc bên Nghệ An (đền chính) Cả hai đền đều ở bên bờ sông Lam, núi Hồng Lĩnh (cũng chính là nơi quê nhà của Ông Mười). Các triều đại phong kiến Việt Nam đã sắc tặng Ông Mười tất cả là 21 sắc phong (tất cả đều còn lưu giữ trong đền chính thờ ông).

 

Đi lễ ông Hoàng Mười cầu gì? 

 

Theo dân gian Ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc cho phát về công danh sự nghiệp. Chính vì thế, ai cũng muốn đến xin lộc ông vào mỗi dịp đầu năm. Đó cũng là lý do khiến những ngôi đền thờ ông Hoàng Mười luôn tấp nập du khách vào mỗi dịp đầu xuân để cầu xin lộc.

 

Bao công đắp điếm vun trồng
Tưới lan lan tốt, vun hồng hồng xanh
Khăn điều áo ngự vàng anh
Đố ai hoạ được bức tranh ông tày
Vòng vàng nhẫn ngọc luồn tay
Cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng bao tuổi vẫn hào hoa hơn người
Thế gian nhớ miệng hoàng cười
Nhớ câu Hoàng dạy, nhớ lời truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang
Gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang gia đình
Như cây muốn tốt lá xanh cành
Nhất tâm tu đức, Hoàng dành phần cho
Người ơi chớ ngại đừng lo
Cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi

 

Ông Hoàng Mười thường độ cho các con nhang đệ tử về khoẻ mạnh, học hành, công việc, công danh, bình an. Đặc biệt là cầu công danh sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, phát tài phát lộc, mọi việc suôn sẻ.

 


Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát.
​Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát.
​Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha
tát.

 

Nguyện cầu Quốc thái dân an quốc gia hưng thịnh, nhà nhà yên vui

 

Đền thờ chính của ông Hoàng Mười:

Hiện nay có hai ngôi đền thờ Ông Hoàng Mười đó là Đền Củi tại xã Xuân Hồng; huyện Nghi Xuân; tỉnh Hà Tĩnh và Đền Ông Hoàng Mười tại Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An. Hai ngôi đền chỉ cách nhau bởi dòng sông Lam nước xanh như mắt ngọc. Đứng bên đền bên này; có thể nhìn thấp thoáng đền bên kia qua lung linh của dòng sông mơ mộng. Chúng ta cùng tìm hiểu về hai ngôi đền này.

Đền Chợ Củi (hay còn gọi là Đền Củi), được cho là nơi năm xưa di quan ông trôi về và hóa, qua cây cầu Bến Thủy, bên sông Lam, núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Xuân Hồng; huyện Nghi Xuân; tỉnh Hà Tĩnh. Theo nhiều tài liệu cho rằng thì đền Củi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, còn Ông Hoàng Mười chỉ là phối thờ. Có thể thấy tại Đền Củi; cung cấm là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu; còn cung Ông Hoàng Mười được đặt ở ngoài. Tuy vậy; Đền Củi vẫn đông đảo con nhang; đệ tử đến để lễ Ông Mười; bởi có lẽ đền Củi đã tồn tại đã lâu trong tiềm thức của người Việt Nam hơn đền Ông Hoàng Mười Hưng Nguyên mới được tôn tạo lại từ dấu tích hoang tàn trong thời gian gần đây.

 

Đền Ông Hoàng Mười tại Hưng Nguyên; Nghệ An cách đền Củi 2km theo đường chim bay và khoảng 6km theo QL1A. Hai ngôi đền chỉ cách nhau bởi dòng sông Lam nước xanh như mắt ngọc. Đứng bên đền bên này; có thể nhìn thấp thoáng đền bên kia. Và tại đền Ông Hoàng Mười Hưng Nguyên mới là đền lưu giữ đến 21 đạo sắc phong về Quan Hoàng Mười. Điều đó có thể minh chứng Đền Quan Hoàng Mười Hưng Nguyên mới được coi là đền thờ chính của Quan Hoàng Mười – Quan Trấn thủ Nghệ An.

Ngày 10/10 âm lịch hàng năm là ngày tiệc chính ông Hoàng Mười - Nghệ An:

Ngày ông giáng sinh 10/10 âm lịch được coi là ngày tiệc chính của ông, vào ngày này, du khách thập phương nô nức đến chiêm bái cửa đền ông thật là tấp nập, trải dải đến tận đôi bờ sông Lam, người ta dâng ông: cờ quạt bút sách… để cầu tài cầu lộc cũng là cầu mong cho con em được đỗ đạt khoa cử, thành tài để làm rạng danh tổ tông.

Thỉnh:

Chấn thủ Nghệ An ông Hoàng Mười

Vô chùa niệm phật Quan Âm

Phật ban bốn chữ: Minh – Tâm – Thiện – Tài

Trong thời học phép Như Lai

Đêm đêm luyện tập văn bài sử kinh

Tiêu dao đi dưỡng tang tình

Thơ tiên một túi sách phật kinh ngàn từ

Khi phong nguyệt lúc lại bi từ

Sớm xem hoa nở, tồi chờ trăng lên

Khi tiêu lĩnh lúc lại non bồng

Cành cây mắc võng dòng sông ngự thuyền

Thăng Long kén khách lâm thuyền

Nam thanh nữ tú mình quyền bóng ông

Phong quang đẹp ý ông Hoàng

Khác nào t nào thu cúc, xuân loan tứ tuần

Về huyện Kim Bảng làm quan Phủ Giầy

Hát sai:

Thỉnh bóng ông Mười hôm nay

Thỉnh bóng ông Mười đèn nhang khuya sớm

Sớm hôm phụng thờ, trong kinh có chữ nam mô

(Ông Mười đề thơ)

Đêm thanh ngoạn cảnh vườn đào

Bút tiên nghiên ngọc đề vào là thơ tiên

Bút phát linh linh bút sa tà tinh

Ông Mười đi thất bộ đề bài thơ Lý Đỗ

Độ cho trăm họ an lành

Ông cầm bút tiên ông họa vần thơ tiên

Họa ra bốn chứ Khang – Ninh – Thọ – Trường

Bút pháp linh linh rượu nhập thần

Hoa khai quả kết vạn cảnh xuân

Ông Mười giáng bút an muôn họ

Trăm họ ông ca cổ thánh thần

Thơ chuốc rượu:

Rượu đào xin ông Mười nhấp chén cho say

Trăm hoa giao kết mừng ngày tiệc vui

Tính tình tay tiên rót chen rượu đào

Dâng nhất tuần sớ, dâng lên cũng Mẫu

Dâng lên bệ ngọc

Các cô dâng mời rước ông Mười xơi

Á xơi rước ông Mười xơi

Dâng nhị tuần á tính tình tay tiên

Rót chén rượu đào dâng lên cũng mẫu

Dâng lên bệ ngọc

Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi

Tam bôi rót chén rượu đào

Dâng lên cung Mẫu dâng lên Bệ Ngọc

Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi

Á xơi rước ông Mười xơi

Ngâm thơ:

Đất lề quê thói Nghệ An có miếng trầu cau đậu

Để kính ông Hoàng Mười

Chí anh hùng ra tay dựng nước

Ông Mười đi tới đâu thì giặc phải tan ngay

Việt Nam còn ghi chép sử này

Cũng bao địa ngọc đêm ngày khói nhang

Khi hội nghị luận bàn việc nước

Ông Hoàng Mười mang tài thao lược để hiến dâng

Lĩnh sắc rồng ông Hoàng Mười khiển tướng điều quân

Gươm thiêng ba thước, ngựa hồng ông Hoàng Mười xông pha.

Ông Mười nhủ rằng các ghế có đi ngược về xuôi

Có biết đền thờ ông lập ở nơi mô

Đền thờ ông Mười lập ở chốn kinh đô

Qua cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam

Cũng có khi ông lên ngàn xuống biển

Lúc trở ra về thì phủ tía lầu son

Cũng có khi ông Mười ngồi ngắm ánh trăng tròn

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên

Hò ơ ơ ơ hò

Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ, đò từ Đầm Đá tới phủ Văn Lâu

Nghiêng nghiêng nắng ngả về chiều

Con đò nhỏ đưa ghế ông về ngắm cảnh Nghệ An

Sông Lam – Hồng Lĩnh đẹp như tranh

Tạo hóa xưa nay đã đắp thành

Muôn thủa núi sông còn bền vững

Đất Nam Đàn Nghi Lộc vẫn còn ghi

Vậy có thơ rằng:

Hoa đào rơi rắc lồi thiên thai

Xui tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi

Nữa năm tiên cảnh một bước trần ai

Ước cũ duyên tiên có thế thôi

Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi

Cánh hạc bay lên vút tận trời

Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi.

Hò ông Mười:

Ơ Ơ Ơ chứ nói rằng trong đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt, tiếng ông Mười lẫm liệt ngàn xưa, cũng có khi vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt nam

Ơ Ơ Ơ cũng có khi ông Mười hội nghị luận bàn việc nước

Ông cũng đem tài thao lược để hiến dâng, lĩnh sắc rồng ông Mười hiến tướng, điều quân, gươm thiêng, ba thước ngựa hồng ông Mười sông pha

Ơ Ơ Ơ cũng có phen ông Mười lên rừng, xuống biển, khi chở ra về phủ tía lầu son, cũng có khi ông Mười ngồi ngắm bóng trăng tròn, khi xem hoa nở khi ông Mười ngồi chờ trăng lên

Ơ Ơ Ơ ông Mười nói rằng các ghế thanh đồng đã đi ngược về xuôi, có biết đền ông Hoàng Mười lập ở nơi đâu, đền thờ ngài lập ở kinh đô, gần cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam

Ơ Ơ Ơ biết ông Mười ra ông cho núi ngọc lại non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng đổ ngoài biển đông

Ơ Ơ Ơ Biết ông Mười ra ông cho núi bạc non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng để nhỡ nhàng mặc ai

Ơ Ơ Ơ Ông Mười hỏi rằng dù ghế của ông có đi mô đi tê, nhớ ngày kỷ niệm phải về bắc ghế hầu ông

Ơ hò là hò ơi, trong xứ Nghệ vui nhất có chợ Vinh, đẹp nhất có cầu Bến Thủy, tối anh linh có đền ông Hoàng Mười

Ơ hò là hờ ơi, nước sông Lam vừa trong vừa đục gạo chợ chùa vừa trắng vừa trong, ngày hôm nay ông Mười loan giá về đông, điều lành điều dữ, ông phán cùng trần gian

Ơ hò là hò ơi, ngày hôm nay ghế con xin ông trăm năm nay đắc lộc sai tài, kim ngân sớ diệp để trình ngày hôm nay

Ơ hò là hò ơi, ông chít khăn điều mặc áo hoàng anh, phàm trần đố ai họa được bức tranh ông Mười ngồi

Ơ hò là hò ơi, biết ông Mười ra ông cho sung sướng cả cuộc đời, ông cho cầu lên ước được trong gia chung được thuận hòa.

Khi thanh nhàn ông Mười dạo cảnh sông Lam, Hoàng bắt các

O trong phủ ngâm thơ sông Lam ơ ơ ơ ơ hò ơ ờ hờ ơ ơ ơ ơ

Dòng sông Lam trăng nước lững lờ, yên tâm đón khách đưa về đất Nghệ An

Lâng lâng i i lâng lâng rũ sạch ba miền

Một ngày họ Trần được làm đệ tử, cũng lên duyên nợ nhiều

(Xanh xanh tỏa đá mới phủ rêu)2

Ai là người dày phúc mới được theo đức Hoàng Mười

Hò ơi, ơi hò, anh linh lưu dấu muôn đời (đúng đó) anh linh lưu dấu muôn đời, Nghệ An mở rộng đón những người hữu duyên, hò là hò ơi ơi hò.

Thuyền rồng còn đợi bến sông

Trở các thanh đồng đi lễ hội trong Nghệ An

Cho dù trăm nhớ ngàn thương

Vì đòng nên ông phải vấn vương nơi cõi trần

Hò Huế:

Nay ông Mười về giáng phúc trừ tai

Đồng gia tín chủ ai ai cũng thọ trường

Muối ba năm mối kia còn mặn, gừng chín tháng gừng vẫn còn cay

Ghế ông tình nặng nghĩa dày, xa xôi tận trong xứ Nghệ ông vẫn vô đây ông ngự đồng

Dòng sông Lam bên lở bên bồi

Dấu thiêng ông Mười để cho người đời phải khói nhang

Dù cho cách trở sông Lam

Ngày nay có cầu bến Thủy bắc ngang sang đôi bờ

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ghế ông năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫ hào hoa đẹp như ngày nào

Ông đã chứng tâm tiếp lộc cho thanh đồng

Ông cho ghế ông cầu từ hôm nay nên cầu nên ước được

Cho gia chung được thuận hòa

Ông cho ghế ông buon bán gần xa

Ông tiếp lọc gần rồi lại tiếp lộc xa

Lý qua cầu:

Nghệ An danh nức danh ông Mười

Đai vàng khoác áo vàng anh, về đây ông ngự đồng

Lại được cung văn dâng lời ca tiếng thơ cung đàn

Cầu mong quan lớn chứng tâm độ cho dân chúng

Vui sông bình an giầu sang hết gian nan khỏi ách cơ hàn

Lý Mỹ Hưng:

Trong vùng khu tư ông Mười nức danh tiếng đồn

Cầm quân giết giặc giữ giang sơn nước Nam thanh bình

Giặc ngoại xâm hồn tan phách tán

Ông đi tới đâu chúng dân ra đón ông

Tiếng thơm ông Mười đời sau còn hương khói

Chúng con nguyện cầu ông an tài tiếp lộc

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh qua cầu bến thủy ơi người ơi

Mười hai cô tố nữ theo hầu

Trâm hoa trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu ông vắt vai

Đầu lược dắt chân dậm đôi văn hài

Cô cả dấng ông điếu ngự, ông bắt cô nàng hai đi theo hầu

Cô nàng ba gối xếp theo sau, đất lề quê thói

Cô tư têm trầu rước ông Mười xơi

Cô nàng năm dâng đóa gương soi

Còn cô nàng sáu đứng bên ngoài rót rượu hầu ông

Cô nàng bẩy dâng đóa hoa hồng

Còn cô nàng tám phò chiếc kiệu rồng rước ông Mười lên

Cô nàng chín yểu điệu ai tày, tiếng tiêu cô thổi làm đầy vơi lòng Hoàng

Cô nàng mười thắt dải lưng hồng hai tay dâng một đôi dày để hầu ông

Còn đôi cô múa lượn bài bông

Mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng

Cờn:

Nghe thương hội nghị quần tiên

Được tin ông Mười tới thiên duyên trạnh lòng

Vân tiên mượn cánh chim hồng i i i

Xin người soi tỏ tức lòng gió giăng

Nhịp cầu ô đem bắc sông Ngan i i i

Cầu ô đem bắc sông Ngân, Hoàng ngồi trong cung quảng

Kìa ngồi trong cung quảng, đêm xuân mơ màng

Bóng trăng soi tỏ canh trường i i i

Đã cam tấc dạ tuyết sương reo hò

Thủy tiên dìu dắt đón mời i i i

Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành

Vượt bể đào lên tới ngàn xanh i i i

Đường xưa cảnh cũ nặng tình nước non

Trúc xinh cô quế cũng giòn i i i

Thơ đỗ bộ:

Cõi trần mở tiệc mừng vui đảng tiệc về

Nhớ đức Hoàng người giáng sinh

Họa vần tho kính chúng thánh minh

Phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương

Ngẫm câu thế sự vô thường i i i

Tấc son mượn nước cành dương tới nhuần

Vắng hoàng vắng cà mùa xuân i i i

Nhớ hoàng vì nước vì dân vì đời

Thế gian nhớ miệng hoàng cười, nhớ khăn hoàng chít, nhớ lời truyền ban

Khi phó cát lúc đồi ngang

Non kinh vó ngựa rậm ngàn tiêu giao

Đường đường cung kiếm anh hào

Túi thơ bầu rượu sớm chiều thênh thang

Hèo hoa trẩy hổi thiên hương i i i

Chấm đồng nhận lính khắp miền đông tây

Khi nương gió lúc lại se mây i i i

Khi rung khánh ngọc lúc lay chuông vàng

Hoàng về gối xếp ai mang i i i

Hèo hoa anh vác ngựa Hoàng ai trông

Lệnh truyền cô quế cô hồng i i i

Hèo hoa gối xếp đèn lồng mang tay

Lan lan huệ huệ xếp hàng

Dóng xe dóng ngựa lên đường vân du

Thuyền ai thấp thoáng chèo đưa i i i i

Kinh kỳ nhã nhạc hoàng về Nghệ An

Lệnh truyền bát vạn hùng binh

Kiệu vàng tám tía rước Hoàng về Nghệ An

 

Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ nhất

 

Trấn thủ Nghệ An … Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy

 

Chống đất chỉ trời gươm thiêng…chống đất chỉ trời ì i
Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i

 

Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân…một đấng anh hùng ì i
Tài danh nổi tiếng khắp vùng…khắp vùng đất trời Nam í ì i

 

Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban
Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì
Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao
Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì

 

Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên
Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ì

 

A phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng
Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật
Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông

 

Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình
Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân
Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn
Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo
Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi
Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần
Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời

Trông hoa con lại nhớ đến Người
Xuân về chúng con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An
Để tay Tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Quỳnh tương chuốc chén rượu mời
Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi
Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung

Hờ … hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa
Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Hơ hờ…hơ hờ….hơ hớ
Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét
Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này
Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương
Hờ…hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương
Mà khấu đầu vọng bái mười phương…mười phương xin độ trì

Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay
Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say
Vui cùng thế sự vài giây…vài giây cho thỏa lòng
Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh
Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày
Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người
Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình
Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức
Ta dành…ta dành phần cho í i à
Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à
Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi
Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai
Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc
Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban
Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian
Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu
Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa
Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường
Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương…ta thương càng nhiều
Chở che a ới à chở che che chở mọi điều
Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai
Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy
Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa
Lòng trời… lượng bể bao la …lòng trời lượng bể bao la
Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê
Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng
Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn
Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ
Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu
Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai
Đầu lược dắt, chân giận văn hài
Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu
Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi
Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông
Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên
Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng
Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu
Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mỹ miều, lụa hồng thời cô múa khiến làm liêu xiêu lòng Hoàng
Còn cô mười hai chau chuốt dịu dàng, đàn cầm tay gẩy khúc nghê thường nghe xốn xang
Đủ mười hai cô phò tá ông Hoàng, hương xông chiếu huệ màn loan huê hồng.

Ở trên thượng thiên các cô rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích điểu rước ông Hoàng Mười về Nghệ An.

 

Xe loan thánh giá hồi cung.

 

 

 

Bài hát văn Quan Hoàng Mười thứ 2

 

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có đức thánh minh ra đời
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung

 

Thanh xuân một đấng anh hùng.
Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo.

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
Khi Bích động lúc Bồng lai
Non nhân, nước trí mọi nơi ra vào

 

Cỏ hoa hớn hở đón chào
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai
Trời Nam có đức Hoàng Mười
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai

 

Nền chí dũng, bậc thiên tài,
Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh.
Tiêu dao di dưỡng tang tình.
Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ.

Khi Phong nguyệt, lúc bi từ.
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong.
Khi Thiếu lĩnh, lúc non Bồng,
Cành cây mắc võng, lòng sông ngự thuyền.

 

Người Thành thị, khách Lâm tuyền,
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang.
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng.
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần.

 

Xiết bao bể ái, nguồn ân.
Ban Tài, tiếp Lộc, thi nhân, thi từ.
Cát đằng thuận gió xuân đưa
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

 

Năm ba Tiên nữ theo hầu,
Trăm hoa cài tóc, nhiễu Tàu vắt vai.
Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi,
Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long
Trần duyên chưa trút được lòng,

 

Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên.
Nghe thường hội nghị quần Tiên,
Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng.
Vân tiên mượn cánh chim hồng

Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
Cầu Ô đem bắc sông Ngân,
Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường.

 

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người.
Thủy tiên dìu dặt đón mời,
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng.
Vượt bể đào tới ngàn xanh.
Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non.

 

Trúc xinh cô Quế cũng giòn.
Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng.
Ngày ngày lên núi ngóng trông.
Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng.
Nhớ xưa hẹn ngọc, thề vàng.

 

Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi
Lên núi rồi lại xuống đồi,
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ.
Vào rừng hái lá đề thơ,

 

Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người.
Cõi Trần mở tiệc mừng vui.
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh.
Rượu đào kính chúc Thánh minh.

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương.
Ngẫm câu Thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân.

 

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời.
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban.
Khi phố Cát, lúc đồi Ngang,
Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao.
Đường đường cung kiếm anh hào,
Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang.
Hèo hoa chảy hội Tiên hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.
Khi nương gió, lúc cưỡi mây.
Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

 

Hoàng về gối xếp ai mang,
Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông.
Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng,
Hèo hoa, gối xếp, đèn lồng tay mang.
Cô Lan, cô Huệ xếp hàng,
Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du.
Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa,
Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An

 

Bài phú chuốc rượu Quan Hoàng Mười

 

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cất
Đợi xuân về hội nghị quần tiên
Rượu nồng tiên nữ dâng lên
Tuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơi
Hoàng cúc bôi trung đường tiên tửu
Hằng Nga thiên thượng tuyết thu ba
Tay tiên chuốc chén hoàng hoa
Nhị tuần dâng tiến mới đà thiết thi
Sao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏ
Gớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tình
Tay tiên chuốc chén rượu quỳnh
Tam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…

 

Các đoạn thơ phú dâng văn Quan Hoàng Mười

 

Phú:

 

Bởi tiền thế tu nhân tích đức
Khiến xui lên gặp bạn tiên cung
Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong
Giục lòng khách mơ mòng tưởng nhớ
Nay đến lúc Hoàng về người ở
Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly
Nghĩa trăm năm còn bức ca thi
Dâng hoàng tử làm khi tiễn biệt
Một lối lên tiên nhẹ gót trần
Mây trời cỏ đất hội long vân
Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh
Một phút mơ màng vạn cảnh xuân
Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt
Vang vang trong động thú chào xuân
Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá
Mong tới nguyên đào vẫn chủ nhân
Hoa đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh bước trần ai
Ước cũ duyên xưa có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi
Cánh hạc bay cao vút tận trời
Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi
Yên hà lối trước lại lần sau
Nước biếc non xanh thắm một màu
Đàn hát hôm nay êm dìu dịu
Hạt mây này nọ sạch lầu lầu
Cây xưa lối cũ say vì cảnh
Gió mới xuân về chẳng khác xưa
Nhìn tiên cảnh năm xưa còn đứng đó
Hỏi người năm cũ bây giờ đâu

 

Hò Nghệ An:

 

Đất lề quê thói Nghệ An
Miếng trầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười
Trông hoa lại nhớ đến Người
Đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An
Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa
Vung gươm lên ngựa đề cờ
Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Chí anh hùng ra tay giữ nước
Đi tới đâu giặc phải tan ngay
Việt Nam ghi nhớ sử này
Cung cao điện ngọc đêm ngày khói nhang
Khi hội nghị luận bàn việc nước
Hoàng mang tài thao lược hiến dâng
Lĩnh sắc rồng khiển tướng điều quân
Gươm thiêng ba thước,ngựa hồng xông pha
Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ,
Đò từ Đầm Đá tới Phú Vân Lâu
Non xanh nước biếc một màu
Một con đò nhỏ đưa ghế ông về thăm cảnh Nghệ An
Cũng có phen lên ngàn xuống bể
Trở ra về phủ tía lầu son
Cũng có phen ngắm ánh trăng tròn
Khi xem huê nở khi chờ trăng lên
Đường về xứ Nghệ nghĩa tình,
Sông Lam núi Quyết địa linh bao đời,
Tam Kỳ Mỏ Hạc là nơi,
Đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang
Nước sông Lam răng trong răng đục
Gạo chợ Chùa vừa trắng vừa trong
Ghế ông tình mặn nghĩa nồng
Điều lành điều dữ sá cùng trần gian
Muối ba năm muối kia còn mặn
Gừng chin tháng gừng hãy còn cay
Ghế ông đây tình nặng nghĩa dày
Xa xôi chăng mấy cũng về đây ngự đồng
Thuyền rồng còn đợi bến sông
Chở các thanh đồng đi hội trong Nghệ An
Cho dù cách trở sông Lam
Có cầu Bến Thuỷ bắc ngang đôi bờ
Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang
Đất Thiên Bản còn nhớ người trấn thủ
Đền Mẫu Phủ Giày còn lồng lộng chữ công danh
Ông Mười trấn thủ trong thành
Mười ba năm lẻ còn nức danh tướng tài
Thành Huế ơi sông Hương răng núi Ngự
Cầu Tràng Tiền ,Bến Thuỷ đẹp long lanh
Năm cửa ô về tới đô thành
Nam Đàn xứ Nghệ nức danh Hoàng Mười
Đường vô xứ Nghệ loanh quanh
Nơi Ông Mười ngự như tranh hoạ đồ
Ai vô xứ Nghệ thời vô
Qua cầu Bến Thuỷ tới kinh đô Hoàng Mười
Ngắm xem phong cảnh đất trời
Nghệ An mến khách mến người trọng ân
Cỏ cây chưa trút bụi trần
Đường về chẳng biết rằng gần hay xa
Xinh thay hỡi thú yên hà
Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân
Đường xa muôn dặm cũng gần
Giáng lâm giá vũ đằng vân ngự đồng
Chim khôn đã phải cẩm lồng
Cau non, thuốc lá chiều lòng (Hoàng) ăn chơi
Vân du góc bể chân trời
Không đâu lịch sự bằng nơi đền này
Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước ghế ông đây chưa hết lộc tài
Độ cho đắc lộc tài sai
Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thu Đông tiếp lộc,hạ xuân tiếp tài
Ai mà ăn nói đơn sai
Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông
Thương ai chấp lính nhận đồng
Tu nhân tích đức lên công vẹn thành
Ai ơi nên ở cho lành
Kiếp này chưa trọn Hoàng để dành kiếp sau
Nào trời có phụ ai đâu
Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm
Ai mà tích đức tu nhân
Đắp bồi cội phúc thêm phần đề đa
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào
Trên trời vằng vặc ngôi sao
Trời nam chói lọi anh hào cổ xưa
Thương người dầu dãi nắng mưa
Thương người đi sớm về trưa nặng lòng
Chứng tâm chứng lộc cho đồng
Cho cầu nên ước được gia trung thuận hoà
Các cô quạt nước pha trà
Quần tiên múa hát xướng ca hoạ vần
Cô dâng lên chiếc quạt trầm
Nghiên vàng bút ngọc ân cần khoan thai
Đầu lược giắt,chân giậm văn hài
Cô cả dâng điếu ngự,cô nàng hai theo hầu
Cô ba gối xếp theo sau
Đất lề quê thói cô tư têm trầu Hoàng xơi
Cô năm dâng giá gương soi
Còn cô nàng sáu rượu mời dâng ông
Cô bảy dâng đoá huê hồng
Còn cô nàng tám kiệu rồng rước(ông Mười) lên
Cô Chín múa lượn xênh tiền
Thướt tha yểu điệu khách tiên mơ màng
Cô Mười thỏ thẻ oanh vàng
Tiếng tiêu cô thổi khiến lòng Hoàng nâng nâng
Cô mười một thơ hoạ đôi vần
Dâng ông quý vật kì tân đủ mùi
Cô mười hai sắc nước hương trời
Mười hai cô tiên nữ phò giá Ông Mười lai kinh

 

Lý Nghệ An:

 

Thuyền ai thả lưới buông câu
Khoan hỡi dô khoan thuyền Quan hoàng Thập
Dập dìu trên sông sóng nước mênh mông
Hương ngát bay trong đền lòng hoàng thấy lâng lâng
Uy danh sáng soi muôn đời một lòng giữ yên trời nam
Muôn dân bắc nam phụng thờ hoàng độ cho nước non bình an
Lòng hoàng thương đồng còn nhiều gian nan
Nắng mưa không quản xin hoàng chứng cho lòng con
Tâm tư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên trời nam
Độ cho phúc lâu giàu bền lộc vô nhà như nước dòng sông lam

 

Bên dòng sông lam có đền đức quan hoàng Mười
Địa linh nhân kiệt vang danh lưu dấu muôn đời
Ngự đồng chơi hào hoa phong nhã
Bao người ngóng trông hộ quốc dân an cho mai sau đời đời ấm no
Phúc lai cho thanh đồng ghế ông hằng ghi nhớ mãi
Con cúi xin ông Mười ông về tiếp lộc để lần sau.

 

Ông Mười Trấn Thủ Nghệ An Về Huyện Thiên Bản Ông Làm Quan Đất Phủ Dầy

"Cành Hồng Thấp Thoáng Trăng Thanh Nghệ An Có Đức Thanh Minh Hoàng Mười

Cung Nghinh Khánh Tiệc 10/10 TIỆC ĐỨC THÁNH QUAN HOÀNG MƯỜI TRẤN THỦ NGHỆ AN

Tháng tiệc Quan Hoàng Mười - Trấn Thủ Đất Nghệ An

Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng đẹp Ngày đại cát

Giờ đại an con đầu làm ngai hai vai làm trượng Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự

Ngài về chứng đền chứng phủ chứng đủ lô nhang Trên ngài tấu đế đình dưới ông hạ trình thoải phủ

Hoàng cho ghế của ngài thời học ăn học nói học bói học soi sau thời con có công danh sự nghiệp

Có của làm ra - cửa nhà làm nên vẹn thời phê bút - mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh lấy danh Lấy diện cho trần

Hôm nay con tâm thành lễ bạc con tâm có của không con giàu một bó con khó một nén giàu làm hẹp kém làm đơn

Một nén cũng có mà một bó cũng thơm.Con lại mang miệng về tâu con cúi đầu vọng bái

Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài Đói cơm cha thèm sữa mẹ.Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ

Nay Hoàng phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen.Hoàng ấn ngón tay Hoàng xoay ngòi bút Quyền của Hoàng phép của Hoàng

Gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện cho quyền cho phép

Để con công danh thăng tiến công việc được thăng quan thăng cấp.thăng phẩm thăng hàm

Ngài cầm cân nảy mực đặt bút chư phê rõ ràng Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt giúp đỡ

Cho gặp thầy gặp bạn Gặp vạn sự lành.Gặp ông có nhân - gặp bà có đức Nắn nở chở che cho con nở cành xanh lá

Trăm tội ông xá vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng

Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông.Nước sông lam chưa bao giờ cạn lời của Hoàng chẳng dám đơn sai

A di đà phật con kêu thấu tấu nổi lạy hoàng Để rồi phúc đó lại là gần hơn !

 

Văn Quan Hoàng Mười 1

Trấn thủ Nghệ An … Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Về huyện Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy

Chống đất chỉ trời gươm thiêng…chống đất chỉ trời ì i
Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i

Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân…một đấng anh hùng ì i
Tài danh nổi tiếng khắp vùng…khắp vùng đất trời Nam í ì i

Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban
Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì
Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao
Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì

Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên
Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ìA phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng
Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật
Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông

Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình
Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân
Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn
Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo
Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi
Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần
Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời

Trông hoa con lại nhớ đến Người
Xuân về chúng con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An
Để tay Tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Quỳnh tương chuốc chén rượu mời
Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi
Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung

Hờ … hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa
Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Hơ hờ…hơ hờ….hơ hớ
Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét
Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này
Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương
Hờ…hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương
Mà khấu đầu vọng bái mười phương…mười phương xin độ trì

Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay
Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say
Vui cùng thế sự vài giây…vài giây cho thỏa lòng
Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh
Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày
Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người
Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình
Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức
Ta dành…ta dành phần cho í i à
Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à
Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi
Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai
Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc
Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban
Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian
Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu
Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa
Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường
Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương…ta thương càng nhiều
Chở che a ới à chở che che chở mọi điều
Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai
Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy
Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa
Lòng trời… lượng bể bao la …lòng trời lượng bể bao la
Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê
Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng
Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn
Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ
Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu
Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai
Đầu lược dắt, chân giận văn hài
Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu
Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi
Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông
Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên
Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng
Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu
Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mỹ miều, lụa hồng thời cô múa khiến làm liêu xiêu lòng Hoàng
Còn cô mười hai chau chuốt dịu dàng, đàn cầm tay gẩy khúc nghê thường nghe xốn xang
Đủ mười hai cô phò tá ông Hoàng, hương xông chiếu huệ màn loan huê hồng.

Ở trên thượng thiên các cô rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích điểu rước ông Hoàng Mười về Nghệ An.

Xe loan thánh giá hồi cung.


Văn Quan Hoàng Mười 2

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có đức thánh minh ra đời
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung

Thanh xuân một đấng anh hùng.
Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo.

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
Khi Bích động lúc Bồng lai
Non nhân, nước trí mọi nơi ra vào

Cỏ hoa hớn hở đón chào
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai
Trời Nam có đức Hoàng Mười
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai

Nền chí dũng, bậc thiên tài,
Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh.
Tiêu dao di dưỡng tang tình.
Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ.

Khi Phong nguyệt, lúc bi từ.
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong.
Khi Thiếu lĩnh, lúc non Bồng,
Cành cây mắc võng, lòng sông ngự thuyền.

Người Thành thị, khách Lâm tuyền,
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang.
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng.
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần.

Xiết bao bể ái, nguồn ân.
Ban Tài, tiếp Lộc, thi nhân, thi từ.
Cát đằng thuận gió xuân đưa
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

Năm ba Tiên nữ theo hầu,
Trăm hoa cài tóc, nhiễu Tàu vắt vai.
Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi,
Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long
Trần duyên chưa trút được lòng,

Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên.
Nghe thường hội nghị quần Tiên,
Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng.
Vân tiên mượn cánh chim hồng,

Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
Cầu Ô đem bắc sông Ngân,
Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường.

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người.
Thủy tiên dìu dặt đón mời,
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng.
Vượt bể đào tới ngàn xanh.
Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non.

Trúc xinh cô Quế cũng giòn.
Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng.
Ngày ngày lên núi ngóng trông.
Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng.
Nhớ xưa hẹn ngọc, thề vàng.

Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi
Lên núi rồi lại xuống đồi,
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ.
Vào rừng hái lá đề thơ,

Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người.
Cõi Trần mở tiệc mừng vui.
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh.
Rượu đào kính chúc Thánh minh.

Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương.
Ngẫm câu Thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân.

Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời.
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban.
Khi phố Cát, lúc đồi Ngang,
Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao.
Đường đường cung kiếm anh hào,
Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang.
Hèo hoa chảy hội Tiên hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.
Khi nương gió, lúc cưỡi mây.
Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.

Hoàng về gối xếp ai mang,
Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông.
Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng,
Hèo hoa, gối xếp, đèn lồng tay mang.
Cô Lan, cô Huệ xếp hàng,
Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du.
Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa,
Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An
Bài phú chuốc rượu Quan Hoàng Mười

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cất
Đợi xuân về hội nghị quần tiên
Rượu nồng tiên nữ dâng lên
Tuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơi
Hoàng cúc bôi trung đường tiên tửu
Hằng Nga thiên thượng tuyết thu ba
Tay tiên chuốc chén hoàng hoa
Nhị tuần dâng tiến mới đà thiết thi
Sao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏ
Gớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tình
Tay tiên chuốc chén rượu quỳnh
Tam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…
Các đoạn thơ phú dâng văn Quan Hoàng Mười

Phú:

Bởi tiền thế tu nhân tích đức
Khiến xui lên gặp bạn tiên cung
Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong
Giục lòng khách mơ mòng tưởng nhớ
Nay đến lúc Hoàng về người ở
Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly
Nghĩa trăm năm còn bức ca thi
Dâng hoàng tử làm khi tiễn biệt
Một lối lên tiên nhẹ gót trần
Mây trời cỏ đất hội long vân
Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh
Một phút mơ màng vạn cảnh xuân
Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt
Vang vang trong động thú chào xuân
Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá
Mong tới nguyên đào vẫn chủ nhân
Hoa đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh bước trần ai
Ước cũ duyên xưa có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi
Cánh hạc bay cao vút tận trời
Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi
Yên hà lối trước lại lần sau
Nước biếc non xanh thắm một màu
Đàn hát hôm nay êm dìu dịu
Hạt mây này nọ sạch lầu lầu
Cây xưa lối cũ say vì cảnh
Gió mới xuân về chẳng khác xưa
Nhìn tiên cảnh năm xưa còn đứng đó
Hỏi người năm cũ bây giờ đâu

Hò Nghệ An:

Đất lề quê thói Nghệ An
Miếng trầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười
Trông hoa lại nhớ đến Người
Đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An
Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa
Vung gươm lên ngựa đề cờ
Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Chí anh hùng ra tay giữ nước
Đi tới đâu giặc phải tan ngay
Việt Nam ghi nhớ sử này
Cung cao điện ngọc đêm ngày khói nhang
Khi hội nghị luận bàn việc nước
Hoàng mang tài thao lược hiến dâng
Lĩnh sắc rồng khiển tướng điều quân
Gươm thiêng ba thước,ngựa hồng xông pha
Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ,
Đò từ Đầm Đá tới Phú Vân Lâu
Non xanh nước biếc một màu
Một con đò nhỏ đưa ghế ông về thăm cảnh Nghệ An
Cũng có phen lên ngàn xuống bể
Trở ra về phủ tía lầu son
Cũng có phen ngắm ánh trăng tròn
Khi xem huê nở khi chờ trăng lên
Đường về xứ Nghệ nghĩa tình,
Sông Lam núi Quyết địa linh bao đời,
Tam Kỳ Mỏ Hạc là nơi,
Đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang
Nước sông Lam răng trong răng đục
Gạo chợ Chùa vừa trắng vừa trong
Ghế ông tình mặn nghĩa nồng
Điều lành điều dữ sá cùng trần gian
Muối ba năm muối kia còn mặn
Gừng chin tháng gừng hãy còn cay
Ghế ông đây tình nặng nghĩa dày
Xa xôi chăng mấy cũng về đây ngự đồng
Thuyền rồng còn đợi bến sông
Chở các thanh đồng đi hội trong Nghệ An
Cho dù cách trở sông Lam
Có cầu Bến Thuỷ bắc ngang đôi bờ
Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang
Đất Thiên Bản còn nhớ người trấn thủ
Đền Mẫu Phủ Giày còn lồng lộng chữ công danh
Ông Mười trấn thủ trong thành
Mười ba năm lẻ còn nức danh tướng tài
Thành Huế ơi sông Hương răng núi Ngự
Cầu Tràng Tiền ,Bến Thuỷ đẹp long lanh
Năm cửa ô về tới đô thành
Nam Đàn xứ Nghệ nức danh Hoàng Mười
Đường vô xứ Nghệ loanh quanh
Nơi Ông Mười ngự như tranh hoạ đồ
Ai vô xứ Nghệ thời vô
Qua cầu Bến Thuỷ tới kinh đô Hoàng Mười
Ngắm xem phong cảnh đất trời
Nghệ An mến khách mến người trọng ân
Cỏ cây chưa trút bụi trần
Đường về chẳng biết rằng gần hay xa
Xinh thay hỡi thú yên hà
Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân
Đường xa muôn dặm cũng gần
Giáng lâm giá vũ đằng vân ngự đồng
Chim khôn đã phải cẩm lồng
Cau non, thuốc lá chiều lòng (Hoàng) ăn chơi
Vân du góc bể chân trời
Không đâu lịch sự bằng nơi đền này
Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước ghế ông đây chưa hết lộc tài
Độ cho đắc lộc tài sai
Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thu Đông tiếp lộc,hạ xuân tiếp tài
Ai mà ăn nói đơn sai
Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông
Thương ai chấp lính nhận đồng
Tu nhân tích đức lên công vẹn thành
Ai ơi nên ở cho lành
Kiếp này chưa trọn Hoàng để dành kiếp sau
Nào trời có phụ ai đâu
Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm
Ai mà tích đức tu nhân
Đắp bồi cội phúc thêm phần đề đa
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào
Trên trời vằng vặc ngôi sao
Trời nam chói lọi anh hào cổ xưa
Thương người dầu dãi nắng mưa
Thương người đi sớm về trưa nặng lòng
Chứng tâm chứng lộc cho đồng
Cho cầu nên ước được gia trung thuận hoà
Các cô quạt nước pha trà
Quần tiên múa hát xướng ca hoạ vần
Cô dâng lên chiếc quạt trầm
Nghiên vàng bút ngọc ân cần khoan thai
Đầu lược giắt,chân giậm văn hài
Cô cả dâng điếu ngự,cô nàng hai theo hầu
Cô ba gối xếp theo sau
Đất lề quê thói cô tư têm trầu Hoàng xơi
Cô năm dâng giá gương soi
Còn cô nàng sáu rượu mời dâng ông
Cô bảy dâng đoá huê hồng
Còn cô nàng tám kiệu rồng rước(ông Mười) lên
Cô Chín múa lượn xênh tiền
Thướt tha yểu điệu khách tiên mơ màng
Cô Mười thỏ thẻ oanh vàng
Tiếng tiêu cô thổi khiến lòng Hoàng nâng nâng
Cô mười một thơ hoạ đôi vần
Dâng ông quý vật kì tân đủ mùi
Cô mười hai sắc nước hương trời
Mười hai cô tiên nữ phò giá Ông Mười lai kinh

Lý Nghệ An:

Thuyền ai thả lưới buông câu
Khoan hỡi dô khoan thuyền Quan hoàng Thập
Dập dìu trên sông sóng nước mênh mông
Hương ngát bay trong đền lòng hoàng thấy lâng lâng
Uy danh sáng soi muôn đời một lòng giữ yên trời nam
Muôn dân bắc nam phụng thờ hoàng độ cho nước non bình an
Lòng hoàng thương đồng còn nhiều gian nan
Nắng mưa không quản xin hoàng chứng cho lòng con
Tâm tư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ thiên trời nam
Độ cho phúc lâu giàu bền lộc vô nhà như nước dòng sông lam

Bên dòng sông lam có đền đức quan hoàng Mười
Địa linh nhân kiệt vang danh lưu dấu muôn đời
Ngự đồng chơi hào hoa phong nhã
Bao người ngóng trông hộ quốc dân an cho mai sau đời đời ấm no
Phúc lai cho thanh đồng ghế ông hằng ghi nhớ mãi
Con cúi xin ông Mười ông về tiếp lộc để lần sau.

Tiệc vui ông về bút phê sớ hồng – Văn Quan Hoàng Mười

VĂN QUAN HOÀNG MƯỜI CẢI LƯƠNG

(Tiếng hát Thanh Long)

Ông Hoàng Mười trấn thủ đất Nghệ An, về Thiên Bản làm quan đất Phủ Dầy

Sông Lam Hồng lĩnh đẹp như tranh
Tạo hóa xưa kia đã lập thành
Muôn thủa núi sông bền vững mãi
Nam đàn xứ Nghệ mãi còn danh

Nghe tiếng chuông vang
Con thấy ông quan Hoàng… loan giá nơi Tây hồ
Mặc áo vàng gấm thêu hoàng hoa
Tay tiên viết câu thơ thần
Quạt ngà gió bay gần xa

Ngày ngày bên lầu
Hai nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều
Dàn dâng lên khúc Nam thương
Giọng ngân líu lô oanh vàng
Để lòng Hoàng xiết bao niềm vui
Khi xa chúng nhân xa rồi
Mà lòng còn luyến lưu đầy vơi

Tiệc vui hôm nay…vui quá đi thôi
Hát ca tưng bừng ngự vui
Để tiên cảnh đèn hoa tươi
Mây trên trời cũng ngừng trôi
Đón quan Hoàng ngự vui…

Tiệc vui…ông về bút phê sớ hồng
Độ cho ghế họ Trần …trong nhà tốt tươi mầu hồng
Đệ tử hôm nay cầu mong tôn kính bái Phật tuyên kinh
Mà lầm lỡ điều chi con xin ông hóa phép thần thông
Chứng giám cho họ Trần
Người trần gian mà nặng căn cao số
Cúi xin ông Mười ông ban tài tiếp lộc đề đa

Xưa ngoại bang…xâm lấn..i…giang sơn cõi bờ
Vâng lệnh Vua cha..Hoàng lĩnh ấn phong kiếm cờ
Xua loài xâm lăng ..phút tan không ngờ
Khải hoàn ca…hạc sa theo gió mây bóng về tiên
Trời Nam sáng khí linh thiêng
Nước non này mãi mãi được bình yên
Cõi Bồng lai…chợt nghe tấu đối …ghế ông tâm thành
Vâng lệnh Vua cha ..Hoàng xuống nơi dương trần
Vâng lệnh Mẫu vương ..Hoàng giáng lên ngự đồng

Hoàng về đây…
Ngàn hoa thơm ngát…i…hương khói quyện bay
Rằng ngày hôm nay khánh lắc chuông lay
Khoác áo hoàng bào nhẫn ngọc lồng tay..i

Đường về Nghệ an …ngàn mây xanh thắm
Nắng sớm long lanh…núi Hồng soi bóng dòng Lam
Tiếng chim ca hòa trong gió …gió bay rộn ràng

Về Nghệ an thấy lòng xốn xang
Nghe danh thơm quan Hoàng ban
Xin cúi đầu thắp một tuần nhang…

Cầu xin quan Hoàng ban cho phước lớn
Bán đắt buôn may..xuôi ngược nẻo đông đường tây
Bước chân đi Quan Hoàng đưa lối dắt tay chỉ đường
Đời gian nan khó nhọc hoang mang
Ai nhất tâm quan Hoàng ban
Nương bóng Hoàng sẽ được bình an
Từ Nghệ an quan Hoàng giáng lâm nơi này
Dù đường xa cách trở …đâu ngại gió sương đêm ngày
Hoàng ngự về đây…đồng sang bóng quý
Quan Hoàng ngất ngây…
Sau trước gần xa xem ai hữu duyên Hoàng thương
Ông thương cho họ Trần thập niên bình yên mãi mãi
Tiếng ca cung đàn đón Hoàng vui ngự về đền đây…

Cúi xin ông ban phước cho thanh đồng
Cho tiếng ca cung đàn
Cho người trần thế chúng con bình an
Bốn phương nước non thanh bình
Đời đời cháu con hiển vinh

Đời người
Ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan Hoàng
Ngự đồng ảnh bóng xuống dương gian
Mới hay trong tiệc Đạo lành
Ngự đầu đồng có ai đẹp bằng quan
Khi ông giá lâm thượng đồng
Đẹp rạng ngời sáng lên hào quang…

Người ta nam bắc đông tây
Bán buôn trăm nghề đều gặp may
Còn chúng con cứ miệt mài mê say
Dâng cung đàn tiếng ca…xin quan Hoàng chứng tâm…

Trầm hương bay ngát thơm trong đền
Hương lòng chân quý
Nguyện dâng lên Đức Thánh ông Hoàng Mười
Đàn tràng hôm nay con nguyện xin Thánh tôn ngự về
Tỏ lòng nhân thứ kính xin Hoàng Mười độ cho
Các ghế giầu sang vẻ vang
Khúc văn ca để tấu dâng Hoàng…

Hội rồng mây…quần tiên ca vũ
Gió ngát , hương bay…tấu nguyện Thánh tôn về đây
Chiếc long xa , ông Mười cưỡi gió rẽ mây vội vàng
Ngự từ trung chính điện vẻ vang
Ai có tâm Thánh Hoàng thương
Phúc ân Hoàng chiếu ban sáng tỏ thọ khang

Dâng khúc ca thành tâm ..
Dâng kính tôn ông Mười
Hương khói bay ngập trời…
Ngạt ngào khói thơm mọi nơi
Ước mong Thánh ân gia hộ
Hộ trì ghế ông bình an…

Văn đàn tâm thành chuyên nhất
Đắm say cung bậc…tâm thành cung kính nguyện đâng
Kính xin Thánh ân gia hộ
Độ muôn nhà phúc duyên tụ lai
Ghế ông nhất tâm tiệc bầy
Đàn tràng sắt son tình thâm

Ngàn muôn câu hát dâng lên
Kính xin Đức Hoàng ngự thương
Chúng con nguyện muôn đời tựa nương
Kính xin Hoàng ..ông gia hộ độ thương…

Mừng quan Hoàng …là mừng quan Hoàng
Vui ngự trần gian
Ngàn hoa nở đua sắc phô nhan
Hương bay ngào ngạt
Người quân tử vâng lệnh sai giá ngự trần gian
Ban lộc tài cho đấng vô thường

Thuyền ai ngự, mà thuyền ai ngự
Sóng nước mênh mang,
Có phải Cô Bơ nàng…khoan hò khoan
Đang đẩy nhịp chèo rước ông Mười lên.
Quan Hoàng Mười lên khắp nơi nhã nhạc lừng vang.
Quan Hoàng loan giá
Khắp nhân gian chúng con mừng vui

Đền đây đẹp…là đền đây đẹp
Trang nhã phong quang…

Hát văn Quan Hoàng Mười

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh ,

Nghệ An có đức thánh minh ra đời .

Gươm thiêng chống chỉ đất trời

Đánh Đông , dẹp Bắc việc ngoài binh nhung .

Thanh xuân một đấng anh hùng .

Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam .

Đôi vai nặng gánh cương thường ,

Sông Lam sóng cả , buồm dương một chèo .

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu ,

Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi .

Khi Bích động lúc Bồng lai ,

Non nhân , nước trí mọi nơi ra vào

Cỏ hoa hớn hở đón chào .

Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai .

Trời Nam có đức Hoàng Mười ,

Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai .

Nền chí dũng , bậc thiên tài ,

Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh .

Tiêu dao di dưỡng tang tình .

Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ .

Khi Phong nguyệt , lúc bi từ .

Khi xem hoa nở , khi chờ trăng trong .

Khi Thiếu lĩnh , lúc non Bồng ,

Cành cây mắc võng , lòng sông ngự thuyền .

Người Thành thị , khách Lâm tuyền ,

Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang .

Phong quang đẹp ý Đức Hoàng .

Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần .

Xiết bao bể ái , nguồn ân .

Ban Tài , tiếp Lộc , thi nhân , thi từ .

Cát đằng thuận gió xuân đưa

Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

Năm ba Tiên nữ theo hầu ,

Trăm hoa cài tóc , nhiễu Tàu vắt vai .

Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi ,

Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long

Trần duyên chưa trút được lòng ,

Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên .

Nghe thường hội nghị quần Tiên ,

Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng .

Vân tiên mượn cánh chim hồng ,

Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?

Cầu Ô đem bắc sông Ngân ,

Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng

Bóng trăng soi tỏ canh trường .

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người .

Thủy tiên dìu dặt đón mời ,

Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng .

Vượt bể đào tới ngàn xanh .

Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non .

Trúc xinh cô Quế cũng giòn .

Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng .

Ngày ngày lên núi ngóng trông .

Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng .

Nhớ xưa hẹn ngọc , thề vàng .

Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi

Lên núi rồi lại xuống đồi ,

Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ .

Vào rừng hái lá đề thơ ,

Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người .

Cõi Trần mở tiệc mừng vui .

Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh .

Rượu đào kính chúc Thánh minh .

Phong hoa , tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương .

Ngẫm câu Thế sự vô thường

Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần

Vắng người vắng cả mùa Xuân .

Nhớ người vì Nước , vì Dân , vì Đời .

Thế gian nhớ miệng Hoàng cười

Nhớ khăn Hoàng chít , nhớ lời Hoàng ban .

Khi phố Cát , lúc đồi Ngang ,

Nón kinh vó ngựa , dặm ngàn tiêu dao .

Đường đường cung kiếm anh hào ,

Túi thơ , bầu rượu sớm chiều sênh sang .

Hèo hoa chảy hội Tiên hương

Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây .

Khi nương gió , lúc cưỡi mây .

Khi rung khánh ngọc , khi lay chuông vàng .

Hoàng về gối xếp ai mang ,

Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông .

Lệnh truyền cô Quế , cô Hồng ,

Hèo hoa , gối xếp , đèn lồng tay mang .

Cô Lan , cô Huệ xếp hàng ,

Gióng yên , dắt ngựa lên đàng vân du .

Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa ,

Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An


Phú chuốc rượu Quang Hoàng Mười :

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cất

Đợi xuân về hội nghị quần tiên

Rượu nồng tiên nữ dâng lên

Tuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơiHoàng cúc bôi trung đường tiên tửu

Hằng Nga thiên thượng tuyết thu ba

Tay tiên chuốc chén hoàng hoa

Nhị tuần dâng tiến mới đà thiết thiSao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏ

Gớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tình

Tay tiên chuốc chén rượu quỳnh

Tam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…


Các đoạn thơ phú về Quan Hoàng Mười :

Phú

Bởi tiền thế tu nhân tích đức

Khiến xui lên gặp bạn tiên cung

Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong

Giục lòng khách mơ mòng tưởng nhớ

Nay đến lúc Hoàng về người ở

Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly

Nghĩa trăm năm còn bức ca thi

Dâng hoàng tử làm khi tiễn biệtMột lối lên tiên nhẹ gót trần

Mây trời cỏ đất hội long vân

Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh

Một phút mơ màng vạn cảnh xuân

Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt

Vang vang trong động thú chào xuân

Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá

Mong tới nguyên đào vẫn chủ nhânHoa đào rơi rắc lối thiên thai

Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi

Nửa năm tiên cảnh bước trần ai

Ước cũ duyên xưa có thế thôi

Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi

Cánh hạc bay cao vút tận trời

Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soiYên hà lối trước lại lần sau

Nước biếc non xanh thắm một màu

Đàn hát hôm nay êm dìu dịu

Hạt mây này nọ sạch lầu lầu

Cây xưa lối cũ say vì cảnh

Gió mới xuân về chẳng khác xưa

Nhìn tiên cảnh năm xưa còn đứng đó

Hỏi người năm cũ bây giờ đâuHò Nghệ An:

Đất lề quê thói Nghệ An

Miếng trầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười

Trông hoa lại nhớ đến Người

Đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An

Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt

Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa

Vung gươm lên ngựa đề cờ

Ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam

Chí anh hùng ra tay giữ nước

Đi tới đâu giặc phải tan ngay

Việt Nam ghi nhớ sử này

Cung cao điện ngọc đêm ngày khói nhang

Khi hội nghị luận bàn việc nước

Hoàng mang tài thao lược hiến dâng

Lĩnh sắc rồng khiển tướng điều quân

Gươm thiêng ba thước,ngựa hồng xông pha

Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ,

Đò từ Đầm Đá tới Phú Vân Lâu

Non xanh nước biếc một màu

Một con đò nhỏ đưa ghế ông về thăm cảnh Nghệ An

Cũng có phen lên ngàn xuống bể

Trở ra về phủ tía lầu son

Cũng có phen ngắm ánh trăng tròn

Khi xem huê nở khi chờ trăng lên

Đường về xứ Nghệ nghĩa tình,

Sông Lam núi Quyết địa linh bao đời,

Tam Kỳ Mỏ Hạc là nơi,

Đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang

Nước sông Lam răng trong răng đục

Gạo chợ Chùa vừa trắng vừa trong

Ghế ông tình mặn nghĩa nồng

Điều lành điều dữ sá cùng trần gian

Muối ba năm muối kia còn mặn

Gừng chin tháng gừng hãy còn cay

Ghế ông đây tình nặng nghĩa dày

Xa xôi chăng mấy cũng về đây ngự đồng

Thuyền rồng còn đợi bến sông

Chở các thanh đồng đi hội trong Nghệ An

Cho dù cách trở sông Lam

Có cầu Bến Thuỷ bắc ngang đôi bờ

Dòng sông Lam bên lở bên bồi

Dấu thiêng Hoàng để muôn đời khói nhang

Đất Thiên Bản còn nhớ người trấn thủ

Đền Mẫu Phủ Giày còn lồng lộng chữ công danh

Ông Mười trấn thủ trong thành

Mười ba năm lẻ còn nức danh tướng tài

Thành Huế ơi sông Hương răng núi Ngự

Cầu Tràng Tiền ,Bến Thuỷ đẹp long lanh

Năm cửa ô về tới đô thành

Nam Đàn xứ Nghệ nức danh Hoàng Mười

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Nơi Ông Mười ngự như tranh hoạ đồ

Ai vô xứ Nghệ thời vô

Qua cầu Bến Thuỷ tới kinh đô ông Hoàng Mười

Ngắm xem phong cảnh đất trời

Nghệ An mến khách mến người trọng ân

Cỏ cây chưa trút bụi trần

Đường về chẳng biết rằng gần hay xa

Xinh thay hỡi thú yên hà

Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân

Đường xa muôn dặm cũng gần

Giáng lâm giá vũ đằng vân ngự đồng

Chim khôn đã phải cẩm lồng

Cau non, thuốc lá chiều lòng (Hoàng) ăn chơi

Vân du góc bể chân trời

Không đâu lịch sự bằng nơi đền này

Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây

Sông Lam hết nước ghế ông đây chưa hết lộc tài

Độ cho đắc lộc tài sai

Thọ khang phú quý trong ngoài hanh thông

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Thu Đông tiếp lộc,hạ xuân tiếp tài

Ai mà ăn nói đơn sai

Dù cho của cải cũng để ngoài bể đông

Thương ai chấp lính nhận đồng

Tu nhân tích đức lên công vẹn thành

Ai ơi nên ở cho lành

Kiếp này chưa trọn Hoàng để dành kiếp sau

Nào trời có phụ ai đâu

Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm

Ai mà tích đức tu nhân

Đắp bồi cội phúc thêm phần đề đa

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ghế Hoàng bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như thuở nào

Trên trời vằng vặc ngôi sao

Trời nam chói lọi anh hào cổ xưa

Thương người dầu dãi nắng mưa

Thương người đi sớm về trưa nặng lòng

Chứng tâm chứng lộc cho đồng

Cho cầu nên ước được gia trung thuận hoà

Các cô quạt nước pha trà

Quần tiên múa hát xướng ca hoạ vần

Cô dâng lên chiếc quạt trầm

Nghiên vàng bút ngọc ân cần khoan thai

Đầu lược giắt,chân giậm văn hài

Cô cả dâng điếu ngự,cô nàng hai theo hầu

Cô ba gối xếp theo sau

Đất lề quê thói cô tư têm trầu Hoàng xơi

Cô năm dâng giá gương soi
Còn cô nàng sáu rượu mời dâng ông

Cô bảy dâng đoá huê hồng

Còn cô nàng tám kiệu rồng rước(ông Mười) lên

Cô Chín múa lượn xênh tiền

Thướt tha yểu điệu khách tiên mơ màng

Cô Mười thỏ thẻ oanh vàng

Tiếng tiêu cô thổi khiến lòng Hoàng nâng nâng

Cô mười một thơ hoạ đôi vần

Dâng ông quý vật kì tân đủ mùi

Cô mười hai sắc nước hương trời

Mười hai cô tiên nữ phò giá Ông Mười lai kinh

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo