XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»BA GIAI ĐOẠN CHO ĐỒNG TÂN

BA GIAI ĐOẠN CHO ĐỒNG TÂN

BA GIAI ĐOẠN CHO ĐỒNG TÂN
***
Thưa quý vị cùng các bậc trưởng thượng cùng các thanh đồng đạo quan, con cái bốn phủ và các tân khoa đã và đang sẽ làm con nhà thánh. Đã cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, bắc ghế cho Ngài ngồi bắc ngôi cho Thánh ngự là con đường mà chúng ta đã lựa chọn, đang đi, đó cũng chính là con đường tu tập tịnh tấn. Nghiệp tu như bể rộng ắt sẽ có duyên nghiệp khác nhau.
Vậy "Tu" như thế nào cho mỗi chúng ta và của mỗi đồng nhân tân khoa, tái khoá là cả một con đường dài chứ không phải làm ngày một ngày hai là song.
Tu là gì? Trước hết “Tu” là sửa, sửa sai để thăng tiến đời sống. Cũng có nghĩa là “Tu sửa, sửa sai” sửa chính mình, từ ngữ chuyên môn hơn gọi là, “Cải thiện bản thân” tu trước hết không phải là để lo cho người khác, phục vụ cho người khác mà để lo cho mình, lo cho mình nên thân nên người .
Con đương tu tập có thể cả một đời chưa đến đích, có thể 5 năm 10 năm hay thậm chí lâu hơn nữa các bạn quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã qua có lúc dại khờ, có lúc theo cơn không suy sét... và không ai không nhận ra rằng " ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần"
Lề lối hầu Thánh, hành đàn, trình đồng mở phủ không phải ngẫu nhiên mà lại có ba giai đoạn như sau:
+100 ngày tạ bách nhật
+3 năm thử lính ( tạ thánh tạ thầy)
+9 năm thử đồng ( đàn 12 năm tạ thánh cấp sắc thành đồng)
Con đường tu tập nào mà chẳng có chông gai,có khó khăn thì mới thấy giá trị chân quý của việc mình đã chọn, quý trong những gì mình vất vả để đạt được.
Thứ nhất: 100 ngày tạ bách nhật . là 100 ngày sau mở phủ chính là giai đoạn khảo tâm con đồng tiên thánh, tổ cô, ông mãnh, gia tiên … sẽ giúp họ cởi dần trần tục, buông sả dần những phàm phu, bỏ ăn thịt chó, ăn rắn, ăn tỏi ... vương vấn trần ai. Hướng cái tâm vào thiện tâm.
Thứ hai: 3 năm thủ lính là giai đoạn đông tân sẽ chải qua nhiều thăng trầm, ba năm trải qua các thử thách trần ai, cũng có lúc đến như “hết sạch sành sanh” chỉ còn manh áo đỏ. Nên quá trình này yêu cầu các tân đồng tâm an, chí định, trên theo Phật, Thánh dưới theo đồng thầy mà tu tập tịnh tấn, tầm sư, học đạo, theo đời hành đạo cho vững bản mệnh. Từ đó, công việc hanh thông phát triển gia đạo.
Thứ ba: 9 năm thử đồng là quá trình thử thách để thanh đồng có đủ sự chín chắn trong cuộc sống, tuổi đời, tuổi đạo, sau khi tạ 12 năm có căn duyên làm thầy dẫn đạo thì đồng thầy ( đồng trưởng) sẽ cấp phú hí, cấp sắc để hành đạo giúp đời trong công việc tâm linh.
SAO PHAI TU THÂN
Ngày nay có một số tân đồng sau khi mở phủ bị khảo Tâm bằng hình thức cho khả năng tâm linh hơn người nhưng thay vì chịu khó tu sửa, khiêm tốn, cầu thị học hỏi thì lại trở nên cao ngạo, không sớm nhận ra mà tự sửa, một ngày không xa Cha, Mẹ thu quyền thu phép lại thêm cơ đầy vất vả. Hay một số tân đồng khác sau khi mở phủ sinh tâm mong cầu lợi lộc, danh vọng nghĩ đơn giản. Mở phủ tố hảo, đàn to lễ lớn nhiều ngân nhiều xuyến thì Cha, Mẹ sẽ ban tài tiếp lộc để bù lại. Lại cũng có tân đồng nghĩ mở phủ xong sẽ được dạy soi bói, khai nhãn và những điều thần thông khác thần siêu thánh khoát … càng chờ càng bặt tăm. Đồng con không đạt sở nguyện liền sinh ra oán trách Đồng thầy, rồi xoay khăn tứ tung, càng xoay càng bấn loạn. Và cái căn cốt chưa giữ được đi soi đi hỏi người tốt ít mà người sấu nhiều nào là “thiếu lọ thiếu chai”... sinh hoảng loạn mà thành ra tu chưa được lại khổ vì họa hơn.
SAO PHAI TU NHÀ
Khi chúng mở phủ cha mẹ người thân các cụ nhà ta lo lắm, tổ cô sẽ cắt cử một hương linh trong dòng họ đi theo để uốn nắn con cháu mình không đi sai đường. Như vậy là cả vẹn đội người ầm phù dương trợ.Được vậy, ta cũng phải xuất tâm báo đáp. Sớm thay hoa chiều lọc nước hương khói thờ phụng gia tiên, sửa sang án thờ, phần mộ, kêu cầu gia tiên hàng ngày. Khi lên hương các bạn chỉ cần kêu xin: “ Con tuổi còn trẻ đầu còn xanh âm phần thờ phụng còn sơ mơ lầm lỗi chưa lo tròn, cúi xin gia tiên thương xót mách bảo chỉ đường cho con biết đường con lội biết lối con đi a. Dậy âm cho con biết thờ phụng, nay con đồng tân lính mới lương nhờ phép tứ phủ tu tâm dưỡng tính, cúi xin gia tiên có lời tấu đối đến các của Cha cửa Mẹ cho con được : Nhất nhât một lòng tòng một đạo, được yên căn yên số, thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng trên theo Phật, Thánh, dưới theo Đồng thầy”.
CHĂM CHỈ TÍCH PHÚC
Chúng ta hãy mở tâm không phải giầu mới làm được từ thiện mà có sao ta làm được đó, có một bát nghèo một miếng đem ra chia sẻ khó khăn với người nghèo "một miếng khi đói bằng một gói khi no” và gặp chúng sinh mắc nạn khổ ái, thì phóng sinh … sẽ giúp chúng ta mở tâm từ bi, trí huệ khai mở, chúng ta tích phúc hành thiện để cho bản thân ta và thế hệ tương lai hưởng cái phúc một phần ta trả duyên nghiệp của ta, một phần tạo phúc cho con cháu.
SAO PHAI ĐỊNH TÂM
Đó là những điều mà tất cả mọi người, mọi thanh đồng đều mong muốn từ khởi tâm đến định tâm. Nó giúp tâm tịnh, các thanh đồng sẽ cảm nhận thấy cuộc sống nhẹ nhàng không sân lấn, mọi lo âu buồn phiền phút chốc tan dần mọi việc to cho thành bé. Giúp thanh đồng tu tập tịnh tấn, giúp cuộc sống của thanh đồng tốt đời đẹp đạo Hoàng dương đạo Mẫu.
Nam mô thiên tiên Tam tòa thánh Mẫu đại từ tôn bồ tát ma ha tát.

 

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo